აირჩიეთ თემა:
ყველა 1.მძღოლის, მგზავრი და ქვეითის მოვალეობა, საცნობი ნიშნები, კონვენცია 2.უწესივრობა და მართვის პირობები 3.მაფრთხილებელი ნიშნები 4.პრიორიტეტის ნიშნები 5.ამკრძალავი ნიშნები 6.მიმთითებელი ნიშნები 7.საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 8.სერვისის ნიშნები 9.დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 10.შუქნიშნის სიგნალები 11.მარეგულირებლის სიგნალები 12.სპეციალური სიგნალის გამოყენება 13.საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 14.სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 15.მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 16.გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 17.მოძრაობის სიჩქარე 18.სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 19.გაჩერება დგომა 20.გზაჯვარედინის გავლა 21.რკინიგზის გადასასვლელი 22.მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 23.საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 24.ბუქსირება 25.სასწავლო სვლა 26.გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 27.ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 28.საგზაო მონიშვნა 29.სამედიცინო დახმარება 30.მოძრაობის უსაფრთხოება 31.ადმინისტრაციული კანონი 32.ეკო მართვა
 
გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
 
 
რეკლამა

აქ

შესაძლოა

განთავსდეს

თქვენი

სარეკლამო

ბანერი

 
 
შეკითხვების ველი (29)
 
karina
იან 20 ხუთ 2022
20:18
rato ar mcert
karina mebonia
იან 20 ხუთ 2022
15:30
tanxa teorias ramdeni unda pirvelze chavicheri damikavshirdit 592076928
karina mebonia
იან 20 ხუთ 2022
14:34
momceret ra
karina mebonia
იან 20 ხუთ 2022
14:26
rogor avigo tqventan martvis mocmoba damakvalianet
თამარ
იან 06 ხუთ 2022
22:50
როგორ ვისწავლო ბილეთები
ზურა
ნოემ 22 ორშ 2021
19:22
როგორ ვისწავლო ბილეთები
nona
აგვ 06 პარ 2021
19:23
dalian minda rom daviwko swavla
ნონა
აგვ 17 სამ 2021
18:20
+nonaდამიკავშირდით
GIGO
აგვ 05 ოთხ 2020
08:27
B
Nazi
აგვ 04 სამ 2020
14:14
Rodis shedleba ro faviwyo swavla
marika
თებ 15 პარ 2019
14:52
Martvis mowmobis ageba
ბილეთების რაოდენობა 8
B, B1: მსუბუქი ავტომობილი, კვადროციკლი
ბილეთის ნომრით ძებნა:
სასწავლო სვლა
 
ბილეთის განმარტება #771

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად,  სასწავლო სვლის განხორციელებისას   ინსტრუქტორ-მასწავლებელი გათანაბრებულია მძღოლთან . (ანუ როგორჩ მძღოლი, ისე აგებს პასუხს მოძრაობის უსაფრთხოებაზე). სწორი პასუხია: მძღოლთან

771

სასწავლო სვლის განხორციელებისას ინსტრუქტორ-მასწავლებელი გათანაბრებულია:

1 მგზავრთან

2 მძღოლთან

3 ამ ბილეთში ჩამოთვლილთაგან არცერთთან

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #772

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლება (სასწავლო სვლა) ნებადართულია მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დახურულ მოედანსა და ავტოდრომზე, აგრეთვე იმ გზებზე, რომელთა სიასაც დადგენილი წესით მტკიცდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ.

772

სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლება (სასწავლო სვლა) ნებადართულია იმ გზებზე, რომელთა სიაც დადგენილი წესით მტკიცდება:

1 ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მიერ

2 მძღოლთა მოსამზადებელი დაწესებულების ხელმძღვანელობის მიერ

3 ინსტრუქტორ-მასწავლებლის გადაწყვეტილებით

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #773

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, სასწავლო სატრანსპორტო საშუალება, რომლითაც ხდება პრაქტიკული მართვის სწავლება (სასწავლო სვლა), უნდა აღიჭურვოს ინსტრუქტორ-მასწავლებლისათვის განკუთვნილი გადაბმულობისა და მუხრუჭის დამატებითი სატერფულებით, აგრეთვე უკუხედვის სარკით. ასეთ სატრანსპორტო საშუალებაზე  დადგენილი წესით უნდა დამაგრდეს საცნობი ნიშანი. ანუ სწორი პასუხია: ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა მოწყობილობით

773

პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი სასწავლო სატრანსპორტო საშუალება აღჭურვილი უნდა იყოს:

1 მხოლოდ ინსტრუქტორ-მასწავლებლისათვის განკუთვნილი გადაბმულობისა და მუხრუჭის დამატებითი სატერფულებით

2 მხოლოდ ინსტრუქტორ-მასწავლებლისათვის განკუთვნილი უკუხედვის სარკით

3 მხოლოდ საცნობი ნიშნით - „სასწავლო სატრანსპორტო საშუალება“

4 ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა მოწყობილობით

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #774

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად: სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის  საწყისი ჩვევების შესწავლა დასაშვებია  მხოლოდ დახურულ მოედანზე ან ავტოდრომზე.

774

სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის საწყისი ჩვევების შესწავლა დასაშვებია:

1 ნაკლები ინტესივობის ნებისმიერ გზაზე

2 მხოლოდ დახურულ მოედანზე ან ავტოდრომზე

3 დასახლებული პუნქტის გარეუბანში

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #775

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, გზაზე სასწავლო სვლა დასაშვებია მხოლოდ სასწავლო სატრანსპორტო საშუალებით ინსტრუქტორ-მასწავლებელთან ერთად. 

775

გზაზე სასწავლო სვლა დასაშვებია:

1 მხოლოდ სასწავლო სატრანსპორტო საშუალებით, ინსტრუქტორ-მასწავლებელთან ერთად

2 ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებით, მფლობელთან ერთად

3 როგორც სასწავლო სატრანსპორტო საშუალებით, ინსტრუქტორ-მასწავლებელთან ერთად, ასევე ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებით, მფლობელთან ერთად

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #776

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის ს თანახმად, ავტომაგისტრალზე, ავტომაგისტრალის შესასვლელსა და გამოსასვლელზე აკრძალულია სასწავლო სვლა. ანუ მოცემულ სიტუაციაში თუ საჭესთან ზის მოსწავლე აკრძალულია სასწავლო ავტომობილის მოძრაობა როგორც  A, ასევე  B  მიმართულებით. სწორი პასუხია:  როგორც  A , ასევე  B  ( შპარგალკა  ,,როგორც")

776

რომელი მიმართულებით არის აკრძალული სასწავლო ავტომობილის მოძრაობა, თუ საჭესთან ზის მოსწავლე?

1 მხოლოდ A მიმართულებით

2 მხოლოდ B მიმართულებით

3 როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #777

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, ქვეითთა ზონად გამოცხადებულ ადგილზე და საცხოვრებელ ზონაში აკრძალულია გამჭოლი მოძრაობა, სასწავლო სვლა და ჩართული ძრავათი დგომა. ანუ მოცემულ სიტუაციაში თუ საჭესთან ზის მოსწავლე აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალების ისრის მიმართულებით მოძრაობა.  სწორი პასუხია: აკრძალულია

777

აკრძალულია თუ არა სასწავლო ავტომობილის ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ საჭესთან ზის მოსწავლე?

1 აკრძალულია

2 არ არის აკრძალული

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #778

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, ავტომაგისტრალზე, ავტომაგისტრალის შესასვლელსა და გამოსასვლელზე აკრძალულია სასწავლო სვლა. ანუ მოცემულ სიტუაციაში თუ საჭესთან ზის მოსწავლე აკრძალულია სასწავლო ავტომობილის ისრის მიმართულებით მოძრაობა. სწორი პასუხია: აკრძალულია

778

აკრძალულია თუ არა სასწავლო ავტომობილის ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ საჭესთან ზის მოსწავლე?

1 აკრძალულია

2 არ არის აკრძალული

 

                                                                                             

 

© ყველა უფლება დაცულია