აირჩიეთ თემა:
ყველა 1.მძღოლის, მგზავრი და ქვეითის მოვალეობა, საცნობი ნიშნები, კონვენცია 2.უწესივრობა და მართვის პირობები 3.მაფრთხილებელი ნიშნები 4.პრიორიტეტის ნიშნები 5.ამკრძალავი ნიშნები 6.მიმთითებელი ნიშნები 7.საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 8.სერვისის ნიშნები 9.დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 10.შუქნიშნის სიგნალები 11.მარეგულირებლის სიგნალები 12.სპეციალური სიგნალის გამოყენება 13.საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 14.სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 15.მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 16.გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 17.მოძრაობის სიჩქარე 18.სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 19.გაჩერება დგომა 20.გზაჯვარედინის გავლა 21.რკინიგზის გადასასვლელი 22.მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 23.საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 24.ბუქსირება 25.სასწავლო სვლა 26.გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 27.ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 28.საგზაო მონიშვნა 29.სამედიცინო დახმარება 30.მოძრაობის უსაფრთხოება 31.ადმინისტრაციული კანონი 32.ეკო მართვა
 
გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
 
 
რეკლამა

აქ

შესაძლოა

განთავსდეს

თქვენი

სარეკლამო

ბანერი

 
 
შეკითხვების ველი (29)
 
karina
იან 20 ხუთ 2022
20:18
rato ar mcert
karina mebonia
იან 20 ხუთ 2022
15:30
tanxa teorias ramdeni unda pirvelze chavicheri damikavshirdit 592076928
karina mebonia
იან 20 ხუთ 2022
14:34
momceret ra
karina mebonia
იან 20 ხუთ 2022
14:26
rogor avigo tqventan martvis mocmoba damakvalianet
თამარ
იან 06 ხუთ 2022
22:50
როგორ ვისწავლო ბილეთები
ზურა
ნოემ 22 ორშ 2021
19:22
როგორ ვისწავლო ბილეთები
nona
აგვ 06 პარ 2021
19:23
dalian minda rom daviwko swavla
ნონა
აგვ 17 სამ 2021
18:20
+nonaდამიკავშირდით
GIGO
აგვ 05 ოთხ 2020
08:27
B
Nazi
აგვ 04 სამ 2020
14:14
Rodis shedleba ro faviwyo swavla
marika
თებ 15 პარ 2019
14:52
Martvis mowmobis ageba
ბილეთების რაოდენობა 22
B, B1: მსუბუქი ავტომობილი, კვადროციკლი
ბილეთის ნომრით ძებნა:
რკინიგზის გადასასვლელი
 
ბილეთის განმარტება #701

საგზაო მოძრაობის წესების  შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, რკინიგზის გადასასვლელზე გამოიყენება ერთ სადგარზე, ერთსა და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული ორი მორიგეობით მოციმციმე ან ერთი მოციმციმე წითელი ან ყვითელი მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან წითელი მაშუქი სიგნალი კრძალავს მოძრაობას,  ხოლო ყვითელი მაშუქი სიგნალი ნიშნავს, რომ მძღოლებს შეუძლიათ გააგრძელონ მოძრაობა, მაგრამ, ამასთანავე, ვალდებული არიან, დაიცვან განსაკუთრებული სიფრთხილე.აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში  სწორი პასუხია: მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა განსაკუთრებული სიფრთხილის დაცვით

701

თუ შუქნიშანში ჩართულია ყვითელი მოციმციმე მაშუქი სიგნალი:

1 მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს „სდექ“ ხაზთან

2 მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს შუქნიშანთან

3 მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა განსაკუთრებული სიფრთხილის დაცვით

4 მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე, არანაკლებ 10 მეტრის მანძილზე

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #702

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, რკინიგზის გადასასვლელზე შუქნიშნის წითელ მოციმციმე მაშუქ სიგნალთან ერთად შეიძლება მიეცეს ხმოვანი სიგნალი, რომელიც საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს დამატებით ამცნობს რკინიგზის გადასასვლელზე მოძრაობის აკრძალვის შესახებ.

702

რკინიგზის გადასასვლელზე, შუქნიშნის წითელ მოციმციმე მაშუქ სიგნალთან ერთად მიცემული ხმოვანი სიგნალი, მოძრაობის მონაწილეებს დამატებით აწვდის ინფორმაციას:

1 გადასასვლელზე მოძრაობის აკრძალვის შესახებ

2 გადასასვლელზე მოძრაობის გაგრძელების უფლების შესახებ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #703

საგზაო მოძრაობის წესების  შესახებ  საქართველოს კანონის თანახმად, რკინიგზის გადასასვლელზე გამოიყენება ერთ სადგარზე, ერთსა და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული ორი მორიგეობით მოციმციმე ან ერთი მოციმციმე წითელი ან ყვითელი მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან წითელი მაშუქი სიგნალი კრძალავს მოძრაობას,  ხოლო ყვითელი მაშუქი სიგნალი ნიშნავს, რომ მძღოლებს უფლება აქვთ გააგრძელონ მოძრაობა, მაგრამ, ამასთანავე, ვალდებული არიან, დაიცვან განსაკუთრებული სიფრთხილე. 

703

რკინიგზის გადასასვლელზე ერთ სადგარზე, ერთი და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული ორი მორიგეობით მოციმციმე, ან ერთი მოციმციმე ყვითელი მაშუქი სიგნალი ნიშნავს, რომ მძღოლებს:

1 ეკრძალებათ მოძრაობა

2 უფლება აქვთ გააგრძელონ მოძრაობა, მაგრამ ამასთან ვალდებულები არიან დაიცვან განსაკუთრებული სიფრთხილე

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #704

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, რკინიგზის გადასასვლელზე გამოიყენება ერთ სადგარზე, ერთსა და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული ორი მორიგეობით მოციმციმე ან ერთი მოციმციმე წითელი ან ყვითელი მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან წითელი მაშუქი სიგნალი კრძალავს მოძრაობას,  ხოლო ყვითელი მაშუქი სიგნალი ნიშნავს, რომ მძღოლებს შეუძლიათ გააგრძელონ მოძრაობა, მაგრამ, ამასთანავე, ვალდებული არიან, დაიცვან განსაკუთრებული სიფრთხილე. თუ რკინიგზის გადასასვლელზე შუქნიშნის ფერადი მაშუქი სიგნალები გამორთულია, მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ მაშინ, როცა ხილვადობის ფარგლებში არ ჩანს გადასასვლელთან მოახლოებული მატარებელი (ლოკომოტივი, დრეზინა).

704

თუ რკინიგზის გადასასვლელზე შუქნიშნის მაშუქი სიგნალები გამორთულია:

1 მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ მაშინ, როცა ხილვადობის ფარგლებში არ ჩანს გადასასვლელთან მოახლოებული მატარებელი (ლოკომოტივი, დრეზინა)

2 მოძრაობა აკრძალულია

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #705

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად რკინიგზის გადასასვლელზე  ყვითელი მაშუქი სიგნალი ნიშნავს,  რომ მძღოლს შეუძლია გააგრძელოს მოძრაობა. ამავე კანონის თანახმად , აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალების მობრუნება რკინიგზის გადასასვლელზე. აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში სატვირთო ავტომობილის მძღოლს არ ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა , ხოლო მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება.  სწორი პასუხია: მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

705

რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?

1 მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

2 მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

3 ორივე ავტომობილის მძღოლს

4 არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #706

საგზაო მოძრაობის წესების  შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, რკინიგზის გადასასვლელზე გამოიყენება ერთ სადგარზე, ერთსა და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული ორი მორიგეობით მოციმციმე ან ერთი მოციმციმე წითელი ან ყვითელი მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან წითელი მაშუქი სიგნალი კრძალავს მოძრაობას,  ხოლო ყვითელი მაშუქი სიგნალი ნიშნავს, რომ მძღოლებს შეუძლიათ გააგრძელონ მოძრაობა, მაგრამ, ამასთანავე, ვალდებული არიან, დაიცვან განსაკუთრებული სიფრთხილე. ამავე კანონის  თანახმად, შუქნიშნის ამკრძალავი სიგნალის დროს არცერთი საგზაო მოძრაობის მონაწილე არ უნდა შევიდეს რკინიგზის გადასასვლელზე, მიუხედავად შლაგბაუმის ან ნახევარშლაგბაუმის მდგომარეობისა ან მისი არსებობისა.  თუ რკინიგზის გადასასვლელზე მოძრაობა აკრძალულია, მძღოლი ჩერდება „სდექ“ ხაზთან,  ,,STOP" ნიშანთან ან შუქნიშანთან, ხოლო მათი არ არსებობისას - შლაგბაუმიდან ან ნახევრადშლაგბაუმიდან არანაკლებ 5 მეტრისა. აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში სწორი პასუხია: ,,სდექ" ხაზთან

706

მოცემულ სიტუაციაში მძღოლი უნდა გაჩერდეს:

1 შუქნიშნის გასწვრივ

2 უახლოეს რელსამდე, არანაკლებ 10 მეტრის მანძილზე

3 „სდექ“ ხაზთან

4 უახლოეს რელსამდე, არანაკლებ 5 მეტრის მანძილზე

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #707

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მიუხედავად მაშუქი და ხმოვანი სიგნალების მითითებისა, არცერთი საგზაო მოძრაობის მონაწილე არ უნდა შევიდეს რკინიგზის გადასასვლელზე, რომლის შლაგბაუმი ან ნახევარშლაგბაუმი დაკეტილია, იკეტება ან იწევა. ამავე კანონის თანახმად, რკინიგზის გადასასვლელზე აკრძალულია შლაგბაუმის ან ნახევარშლაგბაუმის თვითნებური გახსნა. თუ რკინიგზის გადასასვლელზე  ნახევარშლაგბაუმი დაკეტილია მძღოლი უნდა გაჩერდეს შლაგბაუმიდან ან ნახევარშლაგბაუმიდან არანაკლებ 5 მეტრისა , ,,სდექ" ხაზთან, ,,STOP" ნიშანთან ან შუქნიშანთან.  აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში სწორი პასუხია: გაჩერდება ნახევრადშლაგბაუმამდე, არანაკლებ 5 მეტრის მანძილზე

707

ნახევარშლაგბაუმი დაკეტილია. ავტომობილის მძღოლი არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ:

1 გაჩერდება ნახევარშლაგბაუმამდე, არანაკლებ 5 მეტრის მანძილზე

2 შემოუვლის შლაგბაუმს და გაივლის რკინიგზის გადასასვლელს

3 სიფრთხილის ზომების გათვალისწინებით თვითონ გახსნის შლაგბაუმს და გააგრძელებს მოძრაობას

4 ამ ბილეთში ჩამოთვლილი პასუხებიდან არცერთი არ არის სწორი

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #708

საგზაო მოძრაობის წესების  შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის ან შუქნიშნის ამკრძალავი სიგნალის დროს არცერთი საგზაო მოძრაობის მონაწილე არ უნდა შევიდეს რკინიგზის გადასასვლელზე, მიუხედავად შლაგბაუმის ან ნახევარშლაგბაუმის მდგომარეობისა ან მისი არსებობისა. ამავე კანონის თანახმად თუ რკინიგზის გადასასვლელზე მოძრაობა აკრძალულია, მძღოლი ჩერდება „სდექ“ ხაზთან,  ,,STOP"   ნიშანთან ან შუქნიშანთან, ხოლო მათი არარსებობისას – შლაგბაუმიდან ან ნახევარშლაგბაუმიდან არანაკლებ 5 მეტრისა. აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში ავტომობილის მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს შუქნიშანთან. სწორი პასუხია: გაჩერდეს შუქნიშანთან

708

მოცემულ სიტუაციაში ავტომობილის მძღოლი ვალდებულია:

1 გააგრძელოს მოძრაობა, რადგან შლაგბაუმი აწეულია

2 გაჩერდეს შუქნიშანთან

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #709

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის ან შუქნიშნის ამკრძალავი სიგნალის დროს არცერთი საგზაო მოძრაობის მონაწილე არ უნდა შევიდეს რკინიგზის გადასასვლელზე, მიუხედავად შლაგბაუმის ან ნახევარშლაგბაუმის მდგომარეობისა ან მისი არსებობისა. ამავე კანონის თანახმად თუ რკინიგზის გადასასვლელზე მოძრაობა აკრძალულია, მძღოლი ჩერდება „სდექ“ ხაზთან, ,,STOP" ნიშანთან ან შუქნიშანთან, ხოლო მათი არარსებობისას – შლაგბაუმიდან ან ნახევარშლაგბაუმიდან არანაკლებ 5 მეტრისა. აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში სარკინიგზო გადასასვლელთან მძღოლები უნდა გაჩერდნენ ,,STOP" ნიშანთან, რაც შეასრულა თეთრი ავტომობილის მძღოლმა, ხოლო ყვითელი ავტომობილის მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, რადგან იგი გასცდა ,,STOP" ნიშანს და შემდეგ გაჩერდა. ანუ სწორი პასუხია: მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლი

709

მოცემულ სიტუაციაში, სარკინიგზო გადასასვლელთან გაჩერებული, რომელი ავტომობილის მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს?

1 მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლი

2 მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლი

3 ორივე ავტომობილის მძღოლები

4 არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #710

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად,  გასწრება აკრძალულია რკინიგზის გადასასვლელზე და მის წინ 100 მეტრზე ახლოს,  ამავე კანონის  თანახმად, რკინიგზის გადასასვლელზე აკრძალულია საპირისპირო მოძრაობის ზოლზე გასვლით, გადასასვლელის წინ მდგომი სატრანსპორტო საშუალების შემოვლა. აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში ლურჯი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით გასწრება, რადგან იგი არღვევს კანონის ორივე მოთხოვნას. სწორი პასუხია: ეკრძალება

710

მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა ლურჯი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება?

1 ეკრძალება

2 არ ეკრძალება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #711

მოცემულ სიტუაციაში რკინიგზის გადასასვლელთან  დგას მარეგულირებელი ავტომობილისაკენ მარჯვენა გვერდით, ხელები ჩამოშვებული აქვს. საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად ამ მდგომარეობაში მარეგულირებელი მარჯვენა და მარცხენა გვერდების მხრიდან ურელსო სატრანსპორტო საშუალებებს აძლევს მოძრაობის უფლებას. აქედან გამომდინარე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა.  სწორი პასუხია: უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა

711

მარეგულირებელი დგას ავტომობილისაკენ მარჯვენა გვერდით, ხელები ჩამოშვებული აქვს. მოცემულ სიტუაციაში, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი:

1 ვალდებულია შეანელოს მოძრაობა და გაჩერდეს

2 ვალდებულია გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე, არანაკლებ 10 მეტრის მანძილზე

3 ვალდებულია გაჩერდეს ნახევარშლაგბაუმამდე, არა ნაკლებ 5 მეტრის მანძილზე

4 უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #712

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის ან შუქნიშნის ამკრძალავი სიგნალის დროს არცერთი საგზაო მოძრაობის მონაწილე არ უნდა შევიდეს რკინიგზის გადასასვლელზე, მიუხედავად შლაგბაუმის ან ნახევარშლაგბაუმის მდგომარეობისა ან მისი არსებობისა. მოცემულ სიტუაციაში ვინაიდან ავტომობილის მძღოლს შუქნიშანში უნთია წითელი მაშუქი სიგნალი, რომელიც უკრძალავს მოძრაობას, მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს მატარებლის გავლისა და შუქნიშანზე მოციმციმე ყვითელი მაშუქი სიგნალის ჩართვის შემდეგ.

712

მატარებელი ამთავრებს რკინიგზის გადასასვლელის გავლას. ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:

1 დაუყოვნებლივ, მატარებლის გავლის შემდეგ

2 მატარებლის გავლისა და შუქნიშანზე მოციმციმე ყვითელი მაშუქი სიგნალის ჩართვის შემდეგ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #713

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, მიუხედავად მაშუქი და ხმოვანი სიგნალების მითითებისა, არცერთი საგზაო მოძრაობის მონაწილე არ უნდა შევიდეს რკინიგზის გადასასვლელზე, რომლის შლაგბაუმი ან ნახევარშლაგბაუმი დაკეტილია, იკეტება ან იწევა. ამავე კანონის თანახმად თუ რკინიგზის გადასასვლელზე მოძრაობა აკრძალულია, მძღოლი ჩერდება „სდექ“ ხაზთან, ,,STOP"  ნიშანთან ან შუქნიშანთან, ხოლო მათი არარსებობისას – შლაგბაუმიდან ან ნახევარშლაგბაუმიდან არანაკლებ 5 მეტრისა. აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში ავტომობილის მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს შუქნიშანთან.  სწორი პასუხია: შუქნიშანთან

713

მოცემულ სიტუაციაში, ავტომობილის მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს:

1 ნახევარშლაგბაუმთან, არანაკლებ 5 მ-ის მანძილზე

2 უახლოესი რელსიდან, არანაკლებ 10 მ-ის მანძილზე

3 შუქნიშანთან

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #714

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის ან შუქნიშნის ამკრძალავი სიგნალის დროს არცერთი საგზაო მოძრაობის მონაწილე არ უნდა შევიდეს რკინიგზის გადასასვლელზე, მიუხედავად შლაგბაუმის ან ნახევარშლაგბაუმის მდგომარეობისა ან მისი არსებობისა. ამავე კანონის თანახმად თუ რკინიგზის გადასასვლელზე მოძრაობა აკრძალულია, მძღოლი ჩერდება „სდექ“ ხაზთან, ,,STOP"  ნიშანთან ან შუქნიშანთან, ხოლო მათი არარსებობისას – შლაგბაუმიდან ან ნახევარშლაგბაუმიდან არანაკლებ 5 მეტრისა. მოცემულ სიტუაციაში მძოლი ვალდებულია გაჩერდეს პირველ რიგში ,,სდექ" ხაზთან. სწორი პასუხია:  ,,სდექ" ხაზთან

714

მოცემულ სიტუაციაში, ავტომობილის მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს:

1 უშუალოდ შლაგბაუმთან

2 „სდექ“ ხაზთან

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #715

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად,  გასწრება აკრძალულია რკინიგზის გადასასვლელზე და მის წინ 100 მეტრზე ახლოს,  ამავე კანონის  თანახმად საგზაო ნიშანი - „რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი” - აფრთხილებს უშლაგბაუმო რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოების შესახებ და „რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოება” - დამატებით აფრთხილებს მძღოლს დაუსახლებელ პუნქტში რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოების შესახებ, რომელიც  დაუსახლებულ პუნქტში  იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისიდან  50 მეტრის მანძილზე (ერთ ხაზიანი - 50 მეტრში, სამ ხაზიანი - 150-300 მეტრში); აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში წითელი ავტომობილის მძღოლი იმყოფება რკინიგზის გადასავლელთან 50 მეტრის მანძილზე და მას ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა (გასწრება), ხოლო ვინაიდან ლურჯი ავტომობილის მძღოლს შუქნიშანში ყვითელი მაშუქი სიგნალი უნთია მას უფლება აქვს გააგრძელოს ისრის მიმართულებით მოძრაობა. სწორი პასუხია: მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლს

715

მოცემულ სიტუაციაში, რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?

1 ორივე ავტომობილის მძღოლს

2 არცერთი ავტომობილის მძღოლს

3 მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლს

4 მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #716

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად:  აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალების მობრუნება რკინიგზის გადასასვლელზე;  მძღოლი, რომელიც მობრუნებას ან უკუსვლით მოძრაობას აპირებს, უნდა დარწმუნდეს, რომ მას შეუძლია ისე შეასრულოს ეს მანევრი, რომ საფრთხე არ შეუქმნას და ხელი არ შეუშალოს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს. მოცცემულ სიტუაციაში ავტომობილის მძღოლი მობრუნების მანევრს რკინიგზის გადასასვლელზე არ ასრულებს, იგი უკუსვლით შორდება რკინიგზის გადასასვლელს, რითაც არ უქმნის საფრთხეს მოძრაობის სხვა მონაწილეებს და მხოლოდ ამის შემდეგ ასრულებს მობრუნების მანევრს. აქედან გამომდინარე მძღოლს არ ეკრძალება ისრის მიმართულებით უკუსვლით მოძრაობა და შემდგომ მობრუნების მანევრის შესრულება.  სწორი პასუხია: არ ეკრძალება

716

მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მძღოლს ისრის მიმართულებით ავტომობილით უკუსვლით მოძრაობა და შემდგომ მობრუნების მანევრის შესრულება?

1 ეკრძალება

2 არ ეკრძალება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #717

საგზაო მოძრაობის წესების  შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად რკინიგზის გადასასვლელზე გამოიყენება ერთ სადგარზე, ერთსა და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული ორი მორიგეობით მოციმციმე ან ერთი მოციმციმე წითელი ან ყვითელი მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან წითელი მაშუქი სიგნალი კრძალავს მოძრაობას, ხოლო ყვითელი მაშუქი სიგნალი ნიშნავს, რომ მძღოლებს შეუძლიათ გააგრძელონ მოძრაობა, მაგრამ, ამასთანავე, ვალდებული არიან, დაიცვან განსაკუთრებული სიფრთხილე. მოცემულ სიტუაციაში  ვინაიდან მძღოლს შუქნიშანში ყვითელი მაშუქი სიგნალი უნთია, აქედან გამომდინარე სწორი პასუხია: მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა განსაკუთრებული სიფრთხილის დაცვით

717

მოცემულ სიტუაციაში, შუქნიშნის მოციმციმე ყვითელ მაშუქ სიგნალზე:

1 მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს „სდექ“ ხაზთან და დაელოდოს სიგნალის შეცვლას

2 მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს უახლოესი რელსიდან არანაკლებ 10 მეტრის მანძილზე

3 მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელონ მოძრაობა განსაკუთრებული სიფრთხილის დაცვით

4 მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს შუქნიშანთან

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #718

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად,  გასწრება აკრძალულია რკინიგზის გადასასვლელზე და მის წინ 100 მეტრზე ახლოს,  ამავე კანონის  თანახმად საგზაო ნიშანი -„რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი” - აფრთხილებს უშლაგბაუმო რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოების შესახებ; და „რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოება” - დამატებით აფრთხილებს მძღოლს დაუსახლებელ პუნქტში რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოების შესახებ, რომელიც დაუსახლებულ პუნქტში  იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისიდან  50 მეტრის მანძილზე (ერთ ხაზიანი - 50 მეტრში, სამხაზიანი - 150-300 მეტრში); აქედან გამომდინარე ლურჯი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება ეკრძალება. სწორი პასუხია: ეკრძალება

718

მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება?

1 ეკრძალება

2 არ ეკრძალება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #719

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, მძღოლი არ უნდა შევიდეს რკინიგზის გადასასვლელზე, თუ წინასწარ არ დარწმუნდება, რომ იძულებული არ იქნება, გაჩერდეს მასზე. მოცემულ სიტუაციაში რკინიგზის გადასასვლელის შემდეგ წარმოქმნილია საცობი, წითელი ავტომობილის მძღოლი თუ შევა რკინიგზის გადასასვლელზე იგი იძულებული გახდება გაჩერდეს მასზე. აქედან გამომდინარე წითელი ავტომობილის მძღოლს რკინიგზის გადასასვლელზე შესვლის  უფლება არა აქვს .  სწორი პასუხია:  არა აქვს უფლება

719

აქვს თუ არა წითელი ავტომობილის მძღოლს რკინიგზის გადასასვლელზე შესვლის უფლება, თუ გადასასვლელის შემდეგ წარმოქმნილია საცობი?

1 არ აქვს უფლება

2 აქვს უფლება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #720

საგზაო მოძრაობის წესების  შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, რკინიგზის გადასასვლელზე აკრძალულია:  საპირისპირო მოძრაობის ზოლზე გასვლით რკინიგზის გადასასვლელის წინ მდგომი სატრანსპორტო საშუალების შემოვლა;  შლაგბაუმის ან ნახევარშლაგბაუმის თვითნებური გახსნა;  იმ სასოფლო-სამეურნეო, საგზაო-სამშენებლო და სხვა მანქანებისა და მექანიზმების არასატრანსპორტო მდგომარეობაში გადატანა, რომლებმაც შეიძლება დააზიანონ რკინიგზის გადასასვლელი ან შეაფერხონ მასზე მოძრაობა; აქედან გამომდინარე რკინიგზის გადასასვლელზე აკრძალულია ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი მოქმედების განხორციელება

720

რკინიგზის გადასასვლელზე აკრძალულია:

1 მხოლოდ საპირისპირო მოძრაობის ზოლზე გასვლით, გადასასვლელის წინ მდგომი სატრანსპორტო საშუალების შემოვლა

2 მხოლოდ შლაგბაუმის ან ნახევარშლაგბაუმის თვითნებური გახსნა

3 მხოლოდ იმ სასოფლო - სამეურნეო, საგზაო - სამშენებლო და სხვა მანქანებისა და მექანიზმების არასატრანსპორტო მდგომარეობაში გადატანა, რომლებმაც შეიძლება დააზიანონ გადასასვლელი, ან შეაფერხონ მასზე მოძრაობა

4 ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ნებისმიერი მოქმედების განხორციელება

 

                                                                                             

 

© ყველა უფლება დაცულია