აირჩიეთ თემა:
ყველა 1.მძღოლის, მგზავრი და ქვეითის მოვალეობა, საცნობი ნიშნები, კონვენცია 2.უწესივრობა და მართვის პირობები 3.მაფრთხილებელი ნიშნები 4.პრიორიტეტის ნიშნები 5.ამკრძალავი ნიშნები 6.მიმთითებელი ნიშნები 7.საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 8.სერვისის ნიშნები 9.დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 10.შუქნიშნის სიგნალები 11.მარეგულირებლის სიგნალები 12.სპეციალური სიგნალის გამოყენება 13.საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 14.სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 15.მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 16.გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 17.მოძრაობის სიჩქარე 18.სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 19.გაჩერება დგომა 20.გზაჯვარედინის გავლა 21.რკინიგზის გადასასვლელი 22.მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 23.საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 24.ბუქსირება 25.სასწავლო სვლა 26.გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 27.ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 28.საგზაო მონიშვნა 29.სამედიცინო დახმარება 30.მოძრაობის უსაფრთხოება 31.ადმინისტრაციული კანონი 32.ეკო მართვა
 
გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
 
 
რეკლამა

აქ

შესაძლოა

განთავსდეს

თქვენი

სარეკლამო

ბანერი

 
 
შეკითხვების ველი (29)
 
karina
იან 20 ხუთ 2022
20:18
rato ar mcert
karina mebonia
იან 20 ხუთ 2022
15:30
tanxa teorias ramdeni unda pirvelze chavicheri damikavshirdit 592076928
karina mebonia
იან 20 ხუთ 2022
14:34
momceret ra
karina mebonia
იან 20 ხუთ 2022
14:26
rogor avigo tqventan martvis mocmoba damakvalianet
თამარ
იან 06 ხუთ 2022
22:50
როგორ ვისწავლო ბილეთები
ზურა
ნოემ 22 ორშ 2021
19:22
როგორ ვისწავლო ბილეთები
nona
აგვ 06 პარ 2021
19:23
dalian minda rom daviwko swavla
ნონა
აგვ 17 სამ 2021
18:20
+nonaდამიკავშირდით
GIGO
აგვ 05 ოთხ 2020
08:27
B
Nazi
აგვ 04 სამ 2020
14:14
Rodis shedleba ro faviwyo swavla
marika
თებ 15 პარ 2019
14:52
Martvis mowmobis ageba
ბილეთების რაოდენობა 23
B, B1: მსუბუქი ავტომობილი, კვადროციკლი
ბილეთის ნომრით ძებნა:
სპეციალური სიგნალის გამოყენება
 
ბილეთის განმარტება #378

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს (მოცემულ შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილის მძღოლი) , რომელსაც სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალი  სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეების მიმართ სარგებლობს უპირატესობით და  საგზაო მოძრაობის მონაწილეები ვალდებული არიან დაუთმონ მას გზა. ამავე კანონის თანახმად არარეგულირებულ გზაჯვარედინზე, მარცხნივ მოხვევისას ან მობრუნებისას ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს თანაბარმნიშვნელოვან გზაზე საპირისპირო მიმართულებიდან პირდაპირ ან მარჯვნივ მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას. აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში ისრის მიმართულებით მოძრავი ავტომობილებიდან გზაჯვარედინს პირველი გაივლის სასწრაფო დახმარების ავტომობილი, რადგან იგი უპირატესობიტ სარგებლობს, შემდეგ მსუბუქი ავტომობილი, რადგან ავტობუსის მძღოლი მარცხნივ მოხვევის შემთხვევაში ვალდებულია გზა დაუთმოს პირდაპირ მოძრავ ავტომობილს და ბოლოს გაივლის ავტობუსი. ე.ი სწორი პასუხია: ჯერ უნდა გაიაროს სასწრაფო დახმარების ავტომობილმა, შემდეგ - მსუბუქმა ავტომობილმა და ბოლოს - ავტობუსმა

378

რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი ისრის მიმართულებით მოძრავმა ავტომობილებმა, თუ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?

1 ჯერ უნდა გაიაროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილმა, შემდეგ - ავტობუსმა და ბოლოს - მსუბუქმა ავტომობილმა

2 ჯერ უნდა გაიაროს მსუბუქმა ავტომობილმა, შემდეგ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილმა და ბოლოს - ავტობუსმა

3 ჯერ უნდა გაიაროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილმა, შემდეგ - მსუბუქმა ავტომობილმა და ბოლოს - ავტობუსმა

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #379

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, ერთობლივად ჩართული წითელი და ყვითელი მაშუქი სიგნალები კრძალავს მოძრაობას და იტყობინება მწვანე მაშუქი სიგნალის მოსალოდნელი ჩართვის შესახებ.

379

ერთობლივად ჩართული შუქნიშნის წითელი და ყვითელი მაშუქი სიგნალები:

1 კრძალავს მოძრაობას და იტყობინება მწვანე მაშუქი სიგნალის მოსალოდნელი ჩართვის შესახებ

2 რთავს მოძრაობის ნებას და იძლევა ინფორმაციას გზის მონაკვეთზე საფრთხის არსებობის შესახებ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #380

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, საგზაო ნიშნით აღნიშნულ გვირაბებში მოქმედებს შემდეგი წესი იძულებითი გაჩერებისას მძღოლმა უნდა უზრუნველყოს ამ კანონით დადგენილი, აკრძალულ ადგილებში იძულებით გაჩერებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების შესრულება. ამავე კანონის  თანახმად საავარიო შუქური სიგნალიზაცია უნდა ჩაირთოს იმ ადგილას იძულებითი გაჩერების დროს, სადაც გაჩერება აკრძალულია,  საავარიო შუქსიგნალიზაციის ჩართვის შემდეგ, აგრეთვე თუ ასეთი სიგნალიზაცია არ არსებობს ან მწყობრიდანაა გამოსული, მძღოლმა დაუყოვნებლივ უნდა დადგას „საავარიო გაჩერების ნიშანი“.აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში მძღოლი არღვევს იძულებით გაჩერებისათვის დადგენილ მოთხოვნებს, რადგან თუ გაუმართავი ავტომობილის დაუყოვნებლივ გაყვანა გზიდან შეუძლებელია, უნდა ჩაერთო საავარიო შუქური სიგნალიზაცია და ავტომობილის უკან გამოედგა საავარიო გაჩერების ნიშანი. ე.ი. სწორი პასუხია: არღვევს

380

მოცემულ სიტუაციაში არღვევს თუ არა მძღოლი იძულებით გაჩერებისათვის დადგენილ მოთხოვნებს, თუ გაუმართავი ავტომობილის დაუყოვნებლივ გაყვანა გზიდან შეუძლებელია?

1 არ არღვევს

2 არღვევს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #381

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, ქვეითმა თავი უნდა შეიკავოს გზის სავალ ნაწილზე გადასვლისაგან იმ სატრანსპორტო საშუალების მოახლოებისას, რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი და სპეციალური ხმოვანი სიგნალი, ხოლო სავალ ნაწილზე მყოფმა ქვეითმა ასეთ სატრანსპორტო საშუალებას უნდა დაუთმოს გზა ან/და დაუყოვნებლივ უნდა გაათავისუფლოს სავალი ნაწილი. სწორი პასუხია: დაუთმოს გზა ან/და დაუყონებლივ უნდა გაათავისუფლოს სავალი ნაწილი

381

იმ სატრანსპორტო საშუალების მოახლოებისას, რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები, სავალ ნაწილზე მყოფმა ქვეითმა, უნდა:

1 დაუთმოს გზა ასეთ სატრანსპორტო საშუალებას ან/და დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სავალი ნაწილი

2 გააგრძელოს მოძრაობა, როგორც უპირატესობის მქონემ

3 გააგრძელოს მოძრაობა, როგორც უპირატესობის მქონემ, თუ იგი მოძრაობს რეგულირებულ ქვეითთა გადსასვლელზე

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #382

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს, რომელსაც სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალი (მიაქციეთ ყურადღება: ხმოვანი სიგნალი აუცილებლად უნდა ჩართას უპირატესობის მისაღებად,მხოლოდ ციმციმა არ ანიჭებს უპირატესობას) და ასრულებს სამსახურებრივ დავალებას  სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეების მიმართ სარგებლობს უპირატესობით მიუხედავად საგზაო ნიშნების და მონიშვნების მოთხოვნებისა. აქედან გამომდინარე სწორი პასუხია: ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები

382

ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლი, მიუხედავად საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების მოთხოვნებისა, სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეების მიმართ სარგებლობს პრიორიტეტით, თუ ჩართული აქვს:

1 ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი

2 ლურჯი და წითელი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალები

3 ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #383

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, საგზაო მოძრაობის მონაწილეები ვალდებული არიან, გზა დაუთმონ ჩართული  ახლო განათების ფარებით მოძრავ იმ სატრანსპორტო საშუალებას,  რომელსაც მიაცილებს ოპერატიული  სამსახურის სატრანსპორტო საშუალება ჩართული  ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა  და ხმოვანი სიგნალით ( ანუ ორგანიზებულ კოლონას). ე.ი სწორი პასუხია: ვალდებულია

383

ვალდებულია თუ არა, საგზაო მოძრაობის მონაწილე გზა დაუთმოს ჩართული ახლო ნათების ფარებით მოძრავ იმ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელსაც მიაცილებს ოპერატიული სამსახურის სატრანსპორტო საშუალება ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალებით?

1 ვალდებულია

2 არ არის ვალდებული

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #384

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, საგზაო მოძრაობის მონაწილეები ვალდებული არიან, ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მოახლოებისას, რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა  და ხმოვანი სიგნალი ან/და რომელიც ხმამაღლამოლაპარაკე ხელსაწყოთი იძლევა სიგნალს,  გაუთავისუფლონ სავალ ნაწილზე ადგილი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში − გაჩერდნენ. სწორი პასუხია; გაუთავისუფლონ სავალ ნაწილზე ადგილი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში - გაჩერდნენ

384

ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მოახლოებისას, რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები ან/და ხმამაღლამოლაპარაკე ხელსაწყოთი იძლევა სიგნალს, საგზაო მოძრაობის მონაწილეები ვალდებულნი არიან:

1 დაუყოვნებლივ გაჩერდნენ ყოფნის ადგილას

2 გაანთავისუფლონ სავალ ნაწილზე ადგილი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში გაჩერდნენ

3 გადაჯგუფდნენ თანმხვედრი მიმართულების უკიდურეს მარცხენა ზოლზე

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #385

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალით მდგომ სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებასთან მიახლოებისას მძღოლმა უნდა შეანელოს სიჩქარე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში ჰქონდეს  ტრანსპორტის დაუყოვნებლივ გაჩერებს შესაძლებლობა.

385

ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალით მდგომ სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებასთან მიახლოებისას, მძღოლმა უნდა:

1 განაგრძოს გზა სიჩქარის შეუცვლელად

2 შეანელოს სიჩქარე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში ჰქონდეს ტრანსპორტის დაუყოვნებლივ გაჩერების შესაძლებლობა

3 გაზარდოს სიჩქარე, რათა დროულად გაიაროს აღნიშნული ადგილი

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #386

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მძღოლს, რომელსაც სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული აქვს ნარინჯისფერი ან ყვითელი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი და რომელიც გზაზე ასრულებს სამშენებლო, სარემონტო ან დასასუფთავებელ სამუშაოებს, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, შეუძლია გადაუხვიოს საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების მოთხოვნებს,  თუ უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას. სწორი პასუხია: უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას

386

მძღოლს, რომელსაც სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული აქვს ნარინჯისფერი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას შეუძლია გადაუხვიოს საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების მოთხოვნებს, თუ:

1 ჩართული აქვს ახლო განათების ფარები

2 უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას

3 ავტომობილზე დამაგრებულია დროებითი საგზაო ნიშნები

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #387

საგზაო მოძრაობის წესების  შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მძღოლს, რომელსაც სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული აქვს ნარინჯისფერი ან ყვითელი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი და რომელიც გზაზე ასრულებს სამშენებლო, სარემონტო ან დასასუფთავებელ სამუშაოებს,  შეუძლია გადაუხვიოს საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების მოთხოვნებს, თუ უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას. ნარინჯისფერი ან ყვითელი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი არ იძლევა უპირატესობას საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეების მიმართ და გამოიყენება ყურადღების მისაპყრობად მოსალოდნელი საშიშროების თავიდან აცილებისათვის. სწორი პასუხია: ყურადღების მისაპყრობად მოსალოდნელი საშიშროების თავიდან აცილებისათვის

387

სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული ყვითელი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი გამოიყენება:

1 საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეების მიმართ უპირატესობის მოსაპოვებლად

2 ყურადღების მისაპყრობად, მოსალოდნელი საშიშროების თავიდან აცილებისათვის

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #388

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, სატრანსპორტო საშუალებაზე სპეციალური ციმციმა სიგნალისა და ხმოვანი სიგნალის დაყენება და ასევე სატრანსპორტო საშუალებისათვის სპეციალური შეფერილობის მიცემა ხორციელდება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად.

388

სატრანსპორტო საშუალებებზე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალების დაყენება, ასევე ავტომანქანებისთვის სპეციალური შეფერილობის მიცემა, ხორციელდება:

1 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად

2 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად

3 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #389

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, ინკასაციის სამსახურის სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებაზე დაყენებულ ნარინჯისფერ ან ყვითელ მოელვარე სპეციალურ ციმციმა სიგნალთან ერთად სპეციალური ხმოვანი სიგნალი ირთვება მხოლოდ თავდასხმის საშიშროების ან თავდასხმის შემთხვევაში.

389

ინკასაციის სამსახურის სპეციალურ სატრანსპორტო საშუალებაზე დაყენებულ მოელვარე სპეციალურ ციმციმა სიგნალთან ერთად, სპეციალური ხმოვანი სიგნალი ირთვება:

1 მხოლოდ თავდასხმის საშიშროების ან თავდასხმის შემთხვევაში

2 ნებისმიერ შემთხვევაში

3 არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში მოძრაობისას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #390

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, საგზაო მოძრაობის მონაწილეები ვალდებული არიან , ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებას , რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა  და ხმოვანი სიგნალი , აგრეთვე მის მიერ გასაცილებელ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელსაც ჩართული აქვს ახლო განათების ფარები,  გაუთავისუფლონ სავალ ნაწილზე ადგილი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში − გაჩერდნენ. აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში ვინაიდან ჩართული ახლო განათების ფარებით სატვირთო ავტომობილს მიაცილებს  ოპერატიული სამსახურის ავტომობილი, ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალებით,  შუქნიშნის ამ სიგნალზე ავტობუსის მძღოლს გზის დათმობის ვალდებულება წარმოექმნება ორივე ავტომობილის მიმართ (მიუხედავად იმისა, რომ ავტობუსს ნებადამრთველი მწვანე შუქი უნთია, ხოლო მათ ამკრძალავი წითელი შუქი). ე.ი. სწორი პასუხია: როგორც ოპერატიული სამსახურის, ასევე სატვირთო ავტომობილების მძღოლების მიმართ  (შპარგალკა ,,როგორც")

390

ჩართული ახლო განათების ფარებით სატვირთო ავტომობილს მიაცილებს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილი, ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალებით. რომელი ავტომობილის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ავტობუსის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში შუქნიშნის ამ სიგნალზე?

1 არცერთი ავტომობილის მძღოლის მიმართ

2 მხოლოდ ოპერატიული ავტომობილის მძღოლის მიმართ

3 როგორც ოპერატიული სამსახურის, ასევე სატვირთო ავტომობილების მძღოლების მიმართ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #391

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს, რომელსაც სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი და ასრულებს სამსახურებრივ დავალებას, შეუძლია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირობების დაცვით გადაუხვიოს საგზაო მოძრაობის დადგენილ მოთხოვნებს. აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში შუქნიშნის ამ სიგნალზე ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლებააქვს ყველა მიმართულებით. (შეუძლია არ დაემორჩილოს შუქნიშნებს და საგზაო ნიშნებს). სწორი პასუხია: ყველა მიმართულებით

391

რომელი მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს შუქნიშნის ამ სიგნალზე, თუ ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?

1 მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

2 მხოლოდ მარჯვნივ

3 ყველა მიმართულებით

4 მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #392

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, საგზაო მოძრაობის მონაწილეები ვალდებული არიან, ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მოახლოებისას, რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი და ხმოვანი სიგნალი ან/და რომელიც ხმამაღლამოლაპარაკე ხელსაწყოთი იძლევა სიგნალს, გაუთავისუფლონ სავალ ნაწილზე ადგილი,  აუცილებლობის შემთხვევაში − გაჩერდნენ, ხოლო თუ ოპერატიულ ან სპეციალურ ავტომობილზე ჩართული არ არის ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები, მაშინ მოძრაობის სხვა მონაწილეები არ არიან ვალდებული დაუთმონ მას გზა. აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში წითელი ავტომობილის მძღოლი არ არის ვალდებული გზა დაუთმოს ოპერატიულ სამსახურის ავტომობილის მძღოლს. ე.ი. სწორი პასუხია: არ არის ვალდებული

392

ვალდებულია თუ არა წითელი ავტომობილის მძღოლი გზა დაუთმოს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს, თუ ავტომობილზე ჩართული არ არის ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?

1 ვალდებულია

2 არ არის ვალდებული

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #393

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, საგზაო მოძრაობის მონაწილეები ვალდებული არიან, ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მოახლოებისას, რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა  და ხმოვანი სიგნალი გაუთავისუფლონ სავალ ნაწილზე ადგილი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში − გაჩერდნენ. ამავე კანონის  თანახმად მოძრაობის ზოლიდან ზოლში  გადასვლისას მძღოლმა გზა უნდა დაუთმოს გადასასვლელ მოძრაობის ზოლში თანმხვედრი მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას (ანუ ვისაც უჭრის გზას). აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში წითელი ავტომობილის მძღოლმა გზა უნდა დაუთმოს ოპერატიულ სამსახურის ავტომობილის მძღოლს და ის არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ გაატარებს ყვითელ ავტომობილს და გადავა მარჯვნივ მდებარე ზოლში. ე.ი. სწორი პასუხია: გაატარებს ყვითელ ავტომობილს და გადავა მარჯვნივ მდებარე ზოლში

393

ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები. წითელი ავტომობილის მძღოლი არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ:

1 გაატარებს ყვითელ ავტომობილს და გადავა მარჯვნივ მდებარე ზოლში

2 არ დაუთმობს გზას ყვითელ ავტომობილს და გადავა მარჯვნივ მდებარე ზოლში

3 გააგრძელებს მოძრაობას დაკავებულ ზოლში

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #394

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, გაჩერებულ  ოპერატიული სამსახურის ავტომობილთან  მიახლოებისას, რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი მძღოლმა უნდა შეანელოს სიჩქარე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში შეძლოს ტრანსპორტის დაუყოვნებლივ გაჩერება. აქედან გამომდინარე სწორი პასუხია: იმ სიჩქარით, რომლითაც აუცილებლობის შემთხვევაში ავტომობილის დაუყონებლივ გაჩერების შესაძლებლობა ექნება

394

ოპერატიული სამსახურის ავტომობილი გაჩერებულია ჩართული ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალით. მსუბუქი ავტომობილის მძღოლმა უნდა იმოძრაოს არა უმეტეს:

1 90 კმ/სთ სიჩქარით

2 70 კმ/სთ სიჩქარით

3 იმ სიჩქარით, რომლითაც აუცილებლობის შემთხვევაში ავტომობილის დაუყონებლივ გაჩერების შესაძლებლობა ექნება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #395

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, საგზაო მოძრაობის მონაწილეები ვალდებული არიან, ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მოახლოებისას, რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა  და ხმოვანი სიგნალი დაუთმონ გზა. ამავე კანონის  თანახმად, რეგულირებულ გზაჯვარედინზე, შუქნიშნის მწვანე სიგნალის ჩართვის დროს მარცხნივ მოხვევისას ან მობრუნებისას ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს საპირისპირო მიმართულებიდან პირდაპირ ან მარჯვნივ მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას. აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში ჯერ უნდა გაიაროს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა, რადგან იგი პრიორიტეტით სარგებლობს, შემდეგ გაივლის რუხი მსუბუქი ავტომობილი, ვინაიდან მოტოციკლის მძღოლი მარცხნივ მოხვევის შემთხვევაში ვალდებულია გზა დაუთმოს პირდაპირი მიმართულებით მოძრავს და ბოლოს გაივლის მოტოციკლის მძღოლი. ე.ი. სწორი პასუხია: ჯერ უნდა გაიაროს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა, შემდეგ - რუხმა მსუბუქმა ავტომობილმა, ბოლოს - მოტოციკლმა

395

რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ოპერატიულ ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?

1 ჯერ უნდა გაიაროს რუხმა მსუბუქმა ავტომობილმა, შემდეგ - მოტოციკლმა, ბოლოს - ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა

2 ჯერ უნდა გაიაროს მოტოციკლმა, შემდეგ - ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა, ბოლოს - რუხმა მსუბუქმა ავტომობილმა

3 ჯერ უნდა გაიაროს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა, შემდეგ - რუხმა მსუბუქმა ავტომობილმა, ბოლოს - მოტოციკლმა

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #396

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი, რომელსაც სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული არა აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი, ვალდებულია დაემორჩილოს შუქნიშნებსა და საგზაო ნიშნების მოთხოვნებს (ანუ არ სარგებლობს უპირატესობით), ამავე კანონის  თანახმად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მოხვევა სრულდება გზაჯვარედინზე გასასვლელად, სადაც წრიული მოძრაობაა ორგანიზებული, მარჯვნივ ან მარცხნივ მოხვევის წინ, აგრეთვე მობრუნების წინ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია დროულად დაიკავოს შესაბამისი განაპირა ზოლი სავალ ნაწილზე, რომელიც თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობისთვისაა განკუთვნილი. ამავე კანონის  თანახმად, მიმთითებელი საგზაო ნიშანი - „მოძრაობა პირდაპირ ან მარჯვნივ” რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას. აქედან გამომდინარე მოცემულ სიტუაციაში ოპერატიულ სამსახურის  ავტომობილის მძღოლს შუქნიშნის ამ სიგნალზე ( მწანე შუქი)  საგზაო ნიშანი - ,,მოძრაობა პირდაპირ ან მარჯვნივ" რთავს მხოლოდ პირდაპირ ან მარჯვნივ წასვლის უფლებას, მძღოლს შეუძლია წავიდეს პირდაპირ, მაგრამ იგი მოცემულ სიტუაციაში მარჯვნივ ვერ წავა, რადგან მას არა აქვს დაკავებული შესაბამისი განაპირა ზოლი.ანუ მოცემულ სიტუაციაში მძღოლს მხოლოდ პირდაპირი მიმართულებით აქვს მოძრაობის გაგრძელების უფლება. ე.ი. სწორი პასუხია: მხოლოდ პირდაპირ

396

რომელი მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს შუქნიშნის ამ სიგნალზე, თუ ავტომობილს ჩართული არა აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?

1 მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

2 მხოლოდ პირდაპირ მარცხნივ

3 ყველა მიმართულებით

4 მხოლოდ პირდაპირ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #397

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს, რომელსაც სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული არა აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი ვალდებულია დაემორჩილოს შუქნიშნებს და საგზაო ნიშნებს.  ამავე კანონის  თანახმად, არარეგულირებულ გზაჯვარედინზე, არათანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთაზე მეორეხარისხოვან გზაზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს მთავარი გზიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა. მოცემულ სიტუაციაში ვინაიდან ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული არა აქვს ლურჯი მოელვარე ციმციმა სიგნალი  და  იმყოფება მეორეხარისხოვან გზაზე (უდგას საგზაო ნიშანი ,,დაუთმე გზა") ვალდებულია გზა დაუთმოს მთავარი გზიდან მოახლოვებულ ავტობუსის მძღოლს მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა. ე.ი. გზის დათმობის ვალდებულება წარმოექმნება ოპერატიული სამსახურის მძღოლს. ანუ სწორი პასუხია: ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს

397

რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული არა აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი?

1 ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს

2 ავტობუსის მძღოლს

 

                                                                                             

 

© ყველა უფლება დაცულია