აირჩიეთ თემა:
ყველა 1.მძღოლის, მგზავრი და ქვეითის მოვალეობა, საცნობი ნიშნები, კონვენცია 2.უწესივრობა და მართვის პირობები 3.მაფრთხილებელი ნიშნები 4.პრიორიტეტის ნიშნები 5.ამკრძალავი ნიშნები 6.მიმთითებელი ნიშნები 7.საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 8.სერვისის ნიშნები 9.დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 10.შუქნიშნის სიგნალები 11.მარეგულირებლის სიგნალები 12.სპეციალური სიგნალის გამოყენება 13.საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 14.სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 15.მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 16.გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 17.მოძრაობის სიჩქარე 18.სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 19.გაჩერება დგომა 20.გზაჯვარედინის გავლა 21.რკინიგზის გადასასვლელი 22.მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 23.საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 24.ბუქსირება 25.სასწავლო სვლა 26.გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 27.ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 28.საგზაო მონიშვნა 29.სამედიცინო დახმარება 30.მოძრაობის უსაფრთხოება 31.ადმინისტრაციული კანონი 32.ეკო მართვა
 
გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
 
 
რეკლამა

აქ

შესაძლოა

განთავსდეს

თქვენი

სარეკლამო

ბანერი

 
 
შეკითხვების ველი (23)
 
nona
აგვ 06 პარ 2021
19:23
dalian minda rom daviwko swavla
ნონა
აგვ 17 სამ 2021
18:20
+nonaდამიკავშირდით
GIGO
აგვ 05 ოთხ 2020
08:27
B
Nazi
აგვ 04 სამ 2020
14:14
Rodis shedleba ro faviwyo swavla
marika
თებ 15 პარ 2019
14:52
Martvis mowmobis ageba
lasha maisuradze
თებ 13 ოთხ 2019
12:49
pravis axeba
giorgi
ნოემ 14 ოთხ 2018
12:02
30
TEA
ნოემ 29 ხუთ 2018
17:39
+giorgiAVTOSKOLA
ია
ნოემ 03 შბ 2018
23:34
სად ან როგორ შეიძლება ვნახო მართვის მოწმობის გამოცდის შედეგი ტარებაში?
ია
ნოემ 03 შბ 2018
23:43
+იათუ შეიძლება მიპასუხეთ
natia
ოქტ 06 შბ 2018
16:47
ukacravad aq rac dev biletebi bolo drois monacemebi aris da zustia rac sa.gov.ge ze devs?
nika
სექ 24 ორშ 2018
22:35
b-b1
nona
ივნ 28 ხუთ 2018
13:03
Minda viswavllo mankanis tareba da damsaxurebulad avixo prava
ბილეთების რაოდენობა 26
B, B1: მსუბუქი ავტომობილი, კვადროციკლი
ბილეთის ნომრით ძებნა:
ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა
 
ბილეთის განმარტება #803

საგზაო მოძრაობის წესების  შესახებ  საქართველოს კანონის თანახმად, მიმდებარე ტერიტორიიდან გზაზე გასვლისას მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასა და ქვეითს. მოცემულ სიტუაციაში ვინაიდან მსუბუქი ავტომობილი გამოდის ავტოგასამართი სადგურის ტერიტორიიდან ისრის მიმარტულებით მოძრაობის შემთხვევაში გზის დათმობის ვალდებულება წარმოექმნება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს.  სწორი პასუხია: მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

803

რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ მსუბუქი ავტომობილი გამოდის ავტოგასამართი სადგურის ტერიტორიიდან?

1 მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

2 მოპედის მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #804

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის კოლონები გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობისას უნდა დაიყოს ჯგუფებად, მაგრამ არაუმეტეს 10 სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვისა და 5 საჭაპანო ტრანსპორტისა თითოეულში.

804

სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის კოლონები გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობისას უნდა დაიყოს ჯგუფებად, თითოეულში არაუმეტეს:

1 15 სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვისა და 10 საჭაპანო ტრანსპორტისა

2 10 სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვისა და 5 საჭაპანო ტრანსპორტისა

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #805

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის კოლონები გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობისას უნდა დაიყოს ჯგუფებად, მაგრამ არაუმეტეს 10 სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვისა და 5 საჭაპანო ტრანსპორტისა თითოეულში. გასწრების გასაადვილებლად ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა შეადგენდეს 80-100 მეტრის. სწორი პასუხია: 80 -100 მეტრს

805

სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვის, აგრეთვე საჭაპანო ტრანსპორტის ჯგუფების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში, გასწრების გასაადვილებლად ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა შეადგენდეს:

1 20-40 მეტრს

2 40-60 მეტრს

3 60-80 მეტრს

4 80-100 მეტრს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #806

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, საჭაპანო ტრანსპორტის მეხრე ვალდებულია გზის მიმდებარე ტერიტორიიდან ან მეორეხარისხოვანი გზიდან იმ ადგილზე გასვლისას, სადაც ცუდი ხილვადობაა, პირუტყვი აღვირით  ატაროს. სწორი პასუხია: ვალდებულია

806

ვალდებულია თუ არა საჭაპანო ტრანსპორტის მეხრე, გზის მიმდებარე ტერიტორიიდან ან მეორეხარისხოვანი გზიდან იმ ადგილზე გასვლისას, სადაც ცუდი ხილვადობაა, პირუტყვი აღვირით ატაროს?

1 არ არის ვალდებული

2 ვალდებულია

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #807

საგზაო მოძრაობის წესების შესახე საქართველოს კანონის  თანახმად, პირუტყვის გზაზე გადარეკვა, როგორც წესი, უნდა განხორციელდეს დღე-ღამის ნათელ დროს.

807

პირუტყვის გზაზე გადარეკვა, როგორც წესი, უნდა განხორციელდეს:

1 დღე-ღამის ბნელ დროს

2 დღე-ღამის ნათელ დროს

3 როგორც დღე-ღამის ნათელ, ასევე ბნელ დროს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #808

საგზაო მოძრაობის წესების შესახე  საქართველოს კანონის თანახმად, პირუტყვის რკინიგზის ლიანდაგებზე გადარეკვისას (მეხრეთა რაოდენობის გათვალისწინებით) მთელი პირუტყვი უნდა დაიყოს ჯგუფებად, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს თითოეული ჯგუფის უსაფრთხო გადარეკვა. ე.ი. სავალდებულოა პირუტყვის რკინიგზის ლიანდაგებზე გადარეკვისას მთელი პირუტყვი დაიყოს ჯგუფებად, მეხრეთა რაოდენობის გათვალისწინებით.

808

სავალდებულოა თუ არა პირუტყვის რკინიგზის ლიანდაგებზე გადარეკვისას მთელი პირუტყვი დაიყოს ჯგუფებად, მეხრეთა რაოდენობის გათვალისწინებით?

1 სავალდებულოა

2 არ არის სავალდებულო

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #809

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მეხრეს ეკრძალება: როგორც პირუტყვის გზაზე უმეთვალყურეოდ მიტოვება; ასერვე სხვა გზის არსებობისას პირუტყვის გარეკვა ასფალტისა და ცემენტ-ბეტონის საფრის მქონე გზებზე.  (შპარგალკა ,,როგორც")

809

მეხრეს ეკრძალება:

1 მხოლოდ პირუტყვის გზაზე უმეთვალყურეოდ მიტოვება

2 მხოლოდ სხვა გზების არსებობისას პირუტყვის გარეკვა ასფალტისა და ცემენტ-ბეტონის საფრის მქონე გზებზე

3 როგორც პირუტყვის გზაზე უმეთვალყურეოდ მიტოვება, ასევე სხვა გზების არსებობისას პირუტყვის გარეკვა ასფალტისა და ცემენტ-ბეტონის საფრის მქონე გზებზე

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #810

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მოძრაობის უსაფრთხოების უზუნველსაყოფად, კერძოდ, დაუსახლებელ პუნქტში, არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ან სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობის მაღალი ინტენსივობის შემთხვევაში ქვეითებმა (გარდა მსვლელობით სიარულის შემთხვევებისა), რომლებიც გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობენ, შეძლებისდაგვარად  უნდა იმოძრაონ ერთ მწკრივად. სწორი პასუხია: ერთ მწკრივად

810

დაუსახლებელ პუნქტში, არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში ან სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობის მაღალი ინტენსიურობის შემთხვევაში ქვეითებმა (გარდა მსვლელობით სიარულის შემთხვევებისა), რომლებიც მოძრაობენ გზის სავალ ნაწილზე (რაც შეიძლება ახლოს სავალი ნაწილის კიდესთან), შეძლებისდაგვარად უნდა იმოძრაონ:

1 ერთ მწკრივად

2 ორ მწკრივად

3 სამ მწკრივად

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #811

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, გზაზე ველოსიპედისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის მართვა ნებადართულია არანაკლებ 14 წლის ასაკიდან, ხოლო მოპედის მართვა  და მეხრეობა – 16 წლის ასაკიდან. ანუ სწორი პასუხია: 14 წლის ასაკიდან

811

გზებზე, ველოსიპედისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის მართვა ნებადართულია:

1 12 წლის ასაკიდან

2 14 წლის ასაკიდან

3 16 წლის ასაკიდან

4 18 წლის ასაკიდან

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #812

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, გზაზე მოპედის მართვა და მეხრეობა ნებადართულია არანაკლებ – 16 წლის ასაკიდან, ხოლო ველოსიპედისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის მართვა  14 წლის ასაკიდან. ანუ სწორი პასუხია: 16 წლის ასაკიდან

812

გზებზე მოპედის მართვა ნებადართულია:

1 12 წლის ასაკიდან

2 14 წლის ასაკიდან

3 16 წლის ასაკიდან

4 18 წლის ასაკიდან

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #813

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, აკრძალული არ არის ველოსიპედებისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების გზებზე კოლონებად გადაადგილება. სწორი პასუხია: არ არის აკრძალული

813

აკრძალულია თუ არა ველოსიპედებისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების გზებზე კოლონად გადაადგილება?

1 აკრძალულია

2 არ არის აკრძალული

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #814

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლებისათვის დასაშვებია კოლონად გადაადგილება. ველოსიპედებისა და მოპედების კოლონების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში ისინი უნდა დაიყოს ჯგუფებად, მაგრამ არაუმეტეს 10 ერთეულისა თითოეულში. გასწრების გასაადვილებლად ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა იყოს 80−100 მეტრი. სწორი პასუხია:  80 - 100 მეტრს

814

ველოსიპედისა და მოპედის ჯგუფების გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში, გასწრების გასაადვილებლად, ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა შეადგენდეს:

1 40-60 მეტრს

2 60-80 მეტრს

3 80-100 მეტრს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #815

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, ველოსიპედის მოძრაობის ზოლის ან ველობილიკის ან გვერდულას არარსებობისას, ამასთანავე, თუ გზის სავალ ნაწილზე გართულებულია მოძრაობა, დასაშვებია ველოსიპედით ტროტუარზე გადაადგილება იმ პირობით, რომ არ შეფერხდება ქვეითთა მოძრაობა. სწორი პასუხია: ველოსიპედის მძღოლს

815

ველოსიპედის მოძრაობის ზოლის ან ველობილიკის ან გვერდულას არარსებობისას, გზის სავალ ნაწილზე გართულებული მოძრაობის შემთხვევაში, თუ არ შეფერხებს ქვეითთა მოძრაობას, ტროტუარზე გადაადგილების უფლება აქვს:

1 ველოსიპედის მძღოლს

2 მოპედის მძღოლს

3 ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ორივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

4 ამ ბილეთში ჩამოთვლილი არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #816

საგზაო მოძრაობის წესების  შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, გზაჯვარედინის მიღმა გამავალ გზასთან ველობილიკის არარეგულირებულ გადაკვეთაზე ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლებმა გზა უნდა დაუთმონ ამ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლებს. ე.ი. ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლებს ამ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ წაერმოექმნებათ გზის დათმობის ვალდებულება.  სწორი პასუხია : წარმოექმნებათ გზის დათმობის ვალდებულება

816

გზაჯვარედინის მიღმა, გამავალ გზასთან ველობილიკის არარეგულირებულ გადაკვეთაზე, ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლებს ამ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ:

1 ენიჭებათ უპირატესობა

2 წარმოექმნებათ გზის დათმობის ვალდებულება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #817

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, ველოსიპედის, მოპედისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის მძღოლებს არ ეკრძალებათ გადაადგილება, თუ საჭე ერთი ხელით უჭირავთ. სწორი პასუხია:  არ ეკრძალებად

817

ეკრძალებათ თუ არა ველოსიპედების, მოპედებისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების მძღოლებს გადაადგილება, თუ საჭე ერთი ხელით უჭირავთ?

1 ეკრძალებათ

2 არ ეკრძალებათ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #818

საგზაო მოძრაობის წესების  შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად,  გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების კარი ველობილიკის ან ველოსიპედის მოძრაობის ზოლის მხარეს არ უნდა იყოს გაღებული მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისთვის საჭირო დროზე მეტი ხნით.

818

გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების კარი გზის სავალი ნაწილის, ველობილიკის ან ველოსიპედის ზოლის მხარეს არ უნდა იყოს გაღებული:

1 5 წუთზე მეტი ხნით

2 15 წუთზე მეტი ხნით

3 მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომისთვის საჭირო დროზე მეტი ხნით

4 20 წუთზე მეტი ხნით

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #819

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, მოპედის, მოტოციკლის, ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის, ველოსიპედის მძღოლი ვალდებულია გზაზე ისე იმოძრაოს, რომ სატრანსპორტო საშუალების ყველა თვალი ეხებოდეს გზის ზედაპირს. ანუ სწორი პასუხია: არა აქვს უფლება

819

აქვს თუ არა უფლება მოპედის, მოტოციკლის, ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავისა და ველოსიპედის მძღოლს გზაზე იმოძრაოს ისე, რომ სატრანსპორტო საშუალების ყველა თვალი არ ეხებოდეს გზის ზედაპირს?

1 არ აქვს უფლება

2 აქვს უფლება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #820

საგზაო მოძრაობის წესების  შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, გზებზე სასაპალნე, შესაბმელ და დასაჯდომ, აგრეთვე გასარეკ პირუტყვს უნდა ჰყავდეს მეხრე, რომელიც მუდმივად უზრუნველყოფს მის მართვას. გზებზე მეხრეობა ნებადართულია 16 წლის ასაკიდან. სწორი პასუხია:  16 წლის ასაკიდან

820

გზებზე მეხრეობა ნებადართულია:

1 12 წლის ასაკიდან

2 14 წლის ასაკიდან

3 16 წლის ასაკიდან

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #821

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მეხრეს ეკრძალება პირუტყვის გადარეკვა რკინიგზის ლიანდაგზე, ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილების გარდა.

821

მეხრეს ეკრძალება:

1 გზაზე ერთდროულად 5-ზე მეტი საპალნე პირუტყვის გარეკვა

2 პირუტყვის გადარეკვა რკინიგზის ლიანდაგებზე, ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილი ადგილების გარდა

3 ერთდროულად ფარისა და ნახირის გარეკვა

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #822

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებისა და ტაქსის მოცდა ნებადართულია მხოლოდ გზის სავალი ნაწილის შედარებით ამაღლებულ ჩასასხდომ ბაქანზე, ხოლო მისი არარსებობისას – ტროტუარზე ან გვერდულაზე.

822

სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებების მოცდა ნებადართულია:

1 გზის სავალ ნაწილზე

2 მხოლოდ ტროტუარზე ან გვერდულაზე

3 მხოლოდ სავალი ნაწილის შედარებით ამაღლებულ ჩასასხდომ ბაქანზე, ხოლო მათი არარსებობისას – ტროტუარზე ან გვერდულაზე

 

                                                                                             

 

© ყველა უფლება დაცულია