აირჩიეთ თემა:
ყველა 1.მძღოლის, მგზავრი და ქვეითის მოვალეობა, საცნობი ნიშნები, კონვენცია 2.უწესივრობა და მართვის პირობები 3.მაფრთხილებელი ნიშნები 4.პრიორიტეტის ნიშნები 5.ამკრძალავი ნიშნები 6.მიმთითებელი ნიშნები 7.საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 8.სერვისის ნიშნები 9.დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 10.შუქნიშნის სიგნალები 11.მარეგულირებლის სიგნალები 12.სპეციალური სიგნალის გამოყენება 13.საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 14.სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 15.მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 16.გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 17.მოძრაობის სიჩქარე 18.სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 19.გაჩერება დგომა 20.გზაჯვარედინის გავლა 21.რკინიგზის გადასასვლელი 22.მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 23.საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 24.ბუქსირება 25.სასწავლო სვლა 26.გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 27.ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 28.საგზაო მონიშვნა 29.სამედიცინო დახმარება 30.მოძრაობის უსაფრთხოება 31.ადმინისტრაციული კანონი 32.ეკო მართვა
 
გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
 
 
რეკლამა

აქ

შესაძლოა

განთავსდეს

თქვენი

სარეკლამო

ბანერი

 
 
შეკითხვების ველი (23)
 
nona
აგვ 06 პარ 2021
19:23
dalian minda rom daviwko swavla
ნონა
აგვ 17 სამ 2021
18:20
+nonaდამიკავშირდით
GIGO
აგვ 05 ოთხ 2020
08:27
B
Nazi
აგვ 04 სამ 2020
14:14
Rodis shedleba ro faviwyo swavla
marika
თებ 15 პარ 2019
14:52
Martvis mowmobis ageba
lasha maisuradze
თებ 13 ოთხ 2019
12:49
pravis axeba
giorgi
ნოემ 14 ოთხ 2018
12:02
30
TEA
ნოემ 29 ხუთ 2018
17:39
+giorgiAVTOSKOLA
ია
ნოემ 03 შბ 2018
23:34
სად ან როგორ შეიძლება ვნახო მართვის მოწმობის გამოცდის შედეგი ტარებაში?
ია
ნოემ 03 შბ 2018
23:43
+იათუ შეიძლება მიპასუხეთ
natia
ოქტ 06 შბ 2018
16:47
ukacravad aq rac dev biletebi bolo drois monacemebi aris da zustia rac sa.gov.ge ze devs?
nika
სექ 24 ორშ 2018
22:35
b-b1
nona
ივნ 28 ხუთ 2018
13:03
Minda viswavllo mankanis tareba da damsaxurebulad avixo prava
ბილეთების რაოდენობა 11
B, B1: მსუბუქი ავტომობილი, კვადროციკლი
ბილეთის ნომრით ძებნა:
საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი
 
ბილეთის განმარტება #739

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, თუ მძღოლი ასრულებს მოხვევას სხვა გზაზე შესასვლელად, რომლის შესასვლელთანაც მდებარეობს ქვეითთა გადასასვლელი, მან ეს მოხვევა უნდა შეასრულოს მხოლოდ დაბალი სიჩქარით, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში უნდა გაჩერდეს და გაატაროს გადასასვლელზე შესული ან შემავალი ქვეითები. ამავე  თანახმად, თუ სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ტრაექტორიები იკვეთება, ხოლო გავლის რიგითობა განსაზღვრული არ არის, მძღოლმა გზა უნდა დაუთმოს იმ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც მას მარჯვნიდან უახლოვდება. ანუ მოცემულ სიტუაციაში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში გზის დათმობის ვალდებულება წარმოექმნება როგორც მოტოციკლის, ასევე  ქვეითის მიმართ.  სწორი პასუხია: როგორც მოტოციკლის, ასევე ქვეითის მიმართ  (შპარგალკა ,,როგორც")

739

რომელი საგზაო მოძრაობის მონაწილეს მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში:

1 მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლის მიმართ

2 მხოლოდ ქვეითის მიმართ

3 როგორც მოტოციკლის მძღოლის, ასევე ქვეითის მიმართ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #740

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, თუ ხილვადობის ზონაში არ არის ქვეითთა გადასასვლელი ან გზაჯვარედინი, გზაზე გადასვლა ნებადართულია გზის სავალი ნაწილის ღერძის პერპენდიკულარულად, იმ მონაკვეთში, სადაც არ არის გამყოფი ზოლი ან ღობურა და გზა ორივე მხრიდან კარგად ჩანს.

740

თუ ხილვადობის ზონაში არ არის ქვეითთა გადასასვლელი ან გზაჯვარედინი, ქვეითის გზაზე გადასვლა ნებადართულია გზის სავალი ნაწილის ღერძის პერპენდიკულარულად, იმ მონაკვეთში, სადაც:

1 გამყოფი ზოლია და გზა ორივე მხრიდან კარგად ჩანს

2 არ არის გამყოფი ზოლი ან ღობურა და გზა ორივე მხრიდან კარგად ჩანს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #741

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, იქ სადაც არ არის ქვეითთა გადასასვლელი, ქვეითი უნდა გადავიდეს როგორც  მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებამდე მანძილის, ასევე მისი სიჩქარის განსაზღვრისა და გადასვლის უსაფრთხოებაში დარწმუნების შემდეგ.  (შპარგალკა  ,,როგორც")

741

იქ სადაც არ არის ქვეითთა გადასასვლელი, გზის სავალ ნაწილზე ქვეითი უნდა გადავიდეს:

1 მხოლოდ მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებამდე მანძილის განსაზღვრის შემდეგ

2 მხოლოდ მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის განსაზღვრის შემდეგ

3 მხოლოდ გადასვლის უსაფრთხოებაში დარწმუნების შემდეგ

4 როგორც მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებამდე მანძილის, ასევე მისი სიჩქარის განსაზღვრისა და გადასვლის უსაფრთხოებაში დარწმუნების შემდეგ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #742

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, მიმდებარე ტერიტორიიდან გზაზე გასვლისას მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასა და ქვეითებს.  ანუ მოცემულ სიტუაციაში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში გზის დათმობის ვალდებულება წარმოექმნება როგორც ქვეითების, ასევე ველოსიპედისა და სატვირთო ავტომობილის მძღოლების მიმართ.  სწორი პასუხია: როგორც ქვეითების, ასევე ველოსიპედისა და სატვირთო ავტომობილის მძღოლების მიმართ  ( შპარგალკა  ,,როგორც")

742

რომელი საგზაო მოძრაობის მონაწილეს მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მსუბუქი ავტომობის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

1 მხოლოდ ქვეითების მიმართ

2 მხოლოდ ველოსიპედის მძღოლის მიმართ

3 მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ

4 როგორც ქვეითების, ასევე ველოსიპედისა და სატვირთო ავტომობილის მძღოლების მიმართ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #743

საგზაო მოძრაობის წესების  შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, შესაბამისი  საგზაო ნიშნით  - „საცხოვრებელი ზონა“ აღნიშნულ საცხოვრებელ ზონებში, ქვეითმა უსაფუძვლოდ არ უნდა შეაფერხოს ტრანსპორტის მოძრაობა. ანუ სწორი პასუხია: არ აქვთ უფლება

743

აქვთ თუ არა უფლება საცხოვრებელ ზონაში მოძრავ ქვეითებს უსაფუძვლოდ შეაფერხონ თეთრი ავტომობილის მოძრაობა?

1 აქვთ უფლება, ვინაიდან საცხოვრებელ ზონაში ქვეითს უპირატესობა აქვს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეების მიმართ

2 არ აქვთ უფლება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #744

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად,  საგზაო ნიშნით - ,,საცხოვრებელი ზონა" აღნიშნულ საცხოვრებელ ზონაში მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს - არაუმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარით.  სწორი პასუხია:  20კმ/სთ სიჩქარით

744

საცხოვრებელ ზონაში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს არაუმეტეს:

1 20 კმ/სთ სიჩქარით

2 40 კმ/სთ სიჩქარით

3 60 კმ/სთ სიჩქარით

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #745

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, შესაბამისი საგზაო ნიშნით -„საცხოვრებელი ზონის დასასრული“, საცხოვრებელი ზონიდან გამოსვლისას საგზაო მოძრაობის მონაწილემ, გადაკვეთაზე გზა უნდა დაუთმოს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეს. მოცემულ სიტუაციაში ვინაიდან მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი გამოდის საცხოვრებელი ზონიდან იგი ვალდებულია გადაკვეთაზე გზა დაუთმოს ავტობუსის მძღოლს. ანუ  გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში წარმოექმნება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს. სწორი პასუხია: მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

745

რომელი ავტომობილს მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

1 მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

2 ავტობუსის მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #746

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად საგზაო ნიშანი - „საცხოვრებელი ზონის დასასრული“ - აღნიშნავს  საცხოვრებელი ზონის დასასრულს. ამავე კანონის  თანახმად,  საცხოვრებელი ზონიდან გამოსვლისას საგზაო მოძრაობის მონაწილემ, გადაკვეთაზე გზა უნდა დაუთმოს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს და ქვეითებს ( ყველას ვისაც გზას უჭრის). მოცემულ სიტუაციაში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში გზის დათმობის ვალდებულება წარმოექმნება როგორც ქვეითების, ასევე ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლების მიმართ.  სწორი პასუხია:  როგორც ქვეითების, ასევე ველოსიპედისა მოპედის მძღოლების მიმართ  (შპარგალკა ,,როგორც")

746

რომელი საგზაო მოძრაობის მონაწილეს მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მსუბუქი ავტომობის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

1 მხოლოდ ქვეითების მიმართ

2 მხოლოდ ველოსიპედის მძღოლის მიმართ

3 მხოლოდ მოპედის მძღოლის მიმართ

4 როგორც ქვეითების, ასევე ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლების მიმართ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #747

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის თანახმად, ქვეითთა ზონად გამოცხადებულ ადგილზე და საცხოვრებელ ზონაში აკრძალულია გამჭოლი მოძრაობა, სასწავლო სვლა და ჩართული ძრავათი დგომა;  ანუ მოცემულ ბილეთში ჩამოთვლილთაგან აკრძალული არ არის მხოლოდ იმ ავტომობილით გადაადგილება, რომლის კონსტრუქციული სიჩქარე აღემატება 120კმ/სთ  (კონსტრუქციული სიჩქარე არ ნიშნავს იმას, რომ ავტომობილი 120კმ/სთ -ით მოძრაობს, შეიძლება კონსტრუქციული სიჩქარე 120კმ/სთ ჰქონდეს და მოძრაობდეს 20კმ/სთ -ით ) სწორი პასუხია: იმ ავტომობილით გადაადგილება, რომლის კონსტრუქციული სიჩქარე აღემატება 120 კმ/სთ

747

ქვემოთ ჩამოთვლილი რომელი ქმედების განხორციელება არ არის აკრძალული ქვეითთა ზონებად გამოცხადებულ ადგილებში და საცხოვრებელ ზონებში?

1 ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა გამჭოლი მოძრაობა

2 სასწავლო სვლა

3 ჩართული ძრავით სატრანსპორტო საშუალების დგომა

4 იმ ავტომობილით გადაადგილება, რომლის კონსტრუქციული სიჩქარე აღემატება 120 კმ/სთ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #748

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, ქვეითთა ზონად გამოცხადებულ ადგილზე და საცხოვრებელ ზონაში  ქვეითებს უპირატესობა აქვს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეების მიმართ. ანუ სწორი პასუხია: ქვეითებს

748

ქვეითთა ზონებად გამოცხადებულ ადგილებში და საცხოვრებელ ზონებში სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა მიმართ მოძრაობის უპირატესობა ენიჭებათ:

1 მძღოლებს

2 ქვეითებს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #749

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ  საქართველოს კანონის  თანახმად, სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებისა და ტაქსის მოცდა ნებადართულია მხოლოდ გზის სავალი ნაწილის შედარებით ამაღლებულ ჩასასხდომ ბაქანზე, ხოლო მისი არარსებობისას – ტროტუარზე ან გვერდულაზე. ანუ სწორი პასუხია: მხოლოდ ტროტუარზე ან გვერდულზე

749

ჩასასხდომი ბაქანის არ არსებობის შემთხვევაში, სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებებისა და ტაქსის მოცდა ნებადართულია:

1 მხოლოდ სავალი ნაწილის უკიდურეს მარჯვენა მხარეს

2 მხოლოდ სავალი ნაწილის შუაში დაყენებულ უსაფრთხოების კუნძულზე

3 მხოლოდ ტროტუარზე ან გვერდულაზე

4 ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ ადგილას

 

                                                                                             

 

© ყველა უფლება დაცულია