აირჩიეთ თემა:
ყველა 1.მძღოლის, მგზავრი და ქვეითის მოვალეობა, საცნობი ნიშნები, კონვენცია 2.უწესივრობა და მართვის პირობები 3.მაფრთხილებელი ნიშნები 4.პრიორიტეტის ნიშნები 5.ამკრძალავი ნიშნები 6.მიმთითებელი ნიშნები 7.საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 8.სერვისის ნიშნები 9.დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 10.შუქნიშნის სიგნალები 11.მარეგულირებლის სიგნალები 12.სპეციალური სიგნალის გამოყენება 13.საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 14.სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 15.მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 16.გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 17.მოძრაობის სიჩქარე 18.სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 19.გაჩერება დგომა 20.გზაჯვარედინის გავლა 21.რკინიგზის გადასასვლელი 22.მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 23.საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 24.ბუქსირება 25.სასწავლო სვლა 26.გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 27.ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 28.საგზაო მონიშვნა 29.სამედიცინო დახმარება 30.მოძრაობის უსაფრთხოება 31.ადმინისტრაციული კანონი 32.ეკო მართვა
 
გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
 
 
რეკლამა

აქ

შესაძლოა

განთავსდეს

თქვენი

სარეკლამო

ბანერი

 
 
შეკითხვების ველი (23)
 
nona
აგვ 06 პარ 2021
19:23
dalian minda rom daviwko swavla
ნონა
აგვ 17 სამ 2021
18:20
+nonaდამიკავშირდით
GIGO
აგვ 05 ოთხ 2020
08:27
B
Nazi
აგვ 04 სამ 2020
14:14
Rodis shedleba ro faviwyo swavla
marika
თებ 15 პარ 2019
14:52
Martvis mowmobis ageba
lasha maisuradze
თებ 13 ოთხ 2019
12:49
pravis axeba
giorgi
ნოემ 14 ოთხ 2018
12:02
30
TEA
ნოემ 29 ხუთ 2018
17:39
+giorgiAVTOSKOLA
ია
ნოემ 03 შბ 2018
23:34
სად ან როგორ შეიძლება ვნახო მართვის მოწმობის გამოცდის შედეგი ტარებაში?
ია
ნოემ 03 შბ 2018
23:43
+იათუ შეიძლება მიპასუხეთ
natia
ოქტ 06 შბ 2018
16:47
ukacravad aq rac dev biletebi bolo drois monacemebi aris da zustia rac sa.gov.ge ze devs?
nika
სექ 24 ორშ 2018
22:35
b-b1
nona
ივნ 28 ხუთ 2018
13:03
Minda viswavllo mankanis tareba da damsaxurebulad avixo prava
ბილეთების რაოდენობა 38
B, B1: მსუბუქი ავტომობილი, კვადროციკლი
ბილეთის ნომრით ძებნა:
მარეგულირებლის სიგნალები
 
ბილეთის განმარტება #340

საგზაო მოძრაობის  წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი - ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის; ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს იმოძრაოს მარცხნივ (მიაქციეთ ყურადღება, რომ ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმართებაში აქვს ყოველთვის ერთი მიმართულება და ყოველთვის ხელებს დაყვება), ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას მათ შორის ტრამვაისაც უფლება აქვს, იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგუ-ლირებლის ზურგის უკან. ამასთან მარეგულირებლის სიგნალები აუქმებს შუქნიშნებს და პრიორიტეტის ნიშნებს. აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს  მარცხენა გვერდის მრიდან (ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან) მარეგულირებელი აძლევს ყველა მიმართულებით მოძრაობის უფლებას, მკერდის მხრიდან ტრამვაის აძლევს მხოლოდ მარჯვნივ წასვლის უფლებას და ამიტომ მოცემულ სიტუაციაში ტრამვაის ეკრძალება მარცხნივ წასვლა, ხოლო მარჯვენა გვერდის მხრიდან ავტობუსს ეკრძალება მოძრაობა. ე.ი. მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობა ეკრძალებათ მხოლოდ ტამვაისა და ავტობუსის მძღოლებს. ანუ სწორი პასუხია: ტრამვაისა და ავტობუსის მძღოლებს

340

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ეკრძალებათ ისრის მიმართულებით მოძრაობა მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 ტრამვაისა და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებს

2 ავტობუსისა და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებს

3 ტრამვაისა და ავტობუსის მძღოლებს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #341

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი - ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის. ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს იმოძრაოს მარცხნივ (ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმართებაში ყოველთვის აქვს მხოლოდ ერთი მიმართულება და ყოველთვის ხელებს დაყვება) , ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებებს უფლება აქვს, იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას მათ შორის ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგულირებლის ზურგის უკან. ამასთან მარეგულირებლის სიგნალები აუქმებს შუქნიშნებს და პრიორიტეტის ნიშნებს. აქედან გამომდინარე  მოცემულ ბილეთში წითელი ავტომობილის მძღოლს მკერდის მხრიდან უფლება აქვს იმოძრაოს მარჯვნივ, თეთრი ავტომობილის მძღოლს მარცხენა გვერდის მხრიდან ყველა მიმართულებით მოძრაობის უფლება აქვს ე.ი. მობრუნებისაც, ხოლო ლურჯი ავტომობილის მძღოლს ზურგის მხრიდან ეკრძალება მოძრაობა. ანუ მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში საგზაო მოძრაობის წესებს დაარღვევს მხოლოდ ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი. ე.ი. სწორი პასუხია: ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

341

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

2 ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

3 თეთრი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #342

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის; ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან (ჩამოშვებული ხელის მხრიდან) ტრამვაის უფლება აქვს იმოძრაოს მარცხნივ (ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმართებაში აქვს ყოველთვის ერთი მიმართულება და ტრამვაი ყოველთვის ხელებს დაყვება), ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას მათ შორის ტრამვაისაც უფლება აქვს, იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგულირებლის ზურგის უკან. ამასთან მარეგულირებლის სიგნალები აუქმებს შუქნიშნებს და პრიორიტეტის ნიშნებს. აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში მკერდის მხრიდან მარეგულირებელი მოტოციკლის და მსუბუქი ავტომობილების მძღოლებსაძლევს მხოლოდ მარჯვნივ წასვლის უფლებას, მოცემულ სიტუაციაში მოტოციკლი მიდის მარჯვენა მიმართულებით და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება პირდაპირი მიმართულებით წასვლა, ხოლო ავტობუსის მძღოლს მარცხენა გვერდის მხრიდან მარეგულირებელი აძლევს ყველა მიმართულებით წასვლის ანუ პირდაპირი მიმართულებით წასვლის უფლებასაც. ე.ი. მოცემულ სიტუაციაში მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობა ეკრძალება მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს. ანუ სწორი პასუხია: მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

342

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 მოტოციკლის მძღოლს

2 ავტობუსის მძღოლს

3 მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #343

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის; ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან (ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან)  ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ (ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმართებაში აქვს ყოველთვის ერთი მიმართულება და ყოველთვის ხელებს დაყვება), ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას მათ შორის ტრამვაისაც უფლება აქვს იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგუ-ლირებლის ზურგის უკან. ამასთან მარეგულირებლის სიგნალები აუქმებს შუქნიშნებს და პრიორიტეტის ნიშნებს. აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილის და ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებს მკერდის მხრიდან მარეგულირებელი აძლევს მხოლოდ მარჯვნივ წასვლის უფლებას (სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილს, რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები შეუძლია არ დაემორჩილოს  შუქნიშნის სიგნალებს და პრიორიტეტის ნიშნებს, მაგრამ მარეგულირებლის სიგნალებს ემორჩილება ყველა შემთხვევაში) ე.ი. მოცემულ სიტუაციაში ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს არ შეუძლია გააგრძელოს მოძრაობა პირდაპირი მიმართულებით, ხოლო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილის მძღოლს არ შეუძლია მოძრაობა გააგრძელოს მარცხენა მიმართულებით. რაც შეეხება სატვირთოსა და წითელი მსუბუქი ავტომობილების მძღოლებს მარცხენა გვერდის მხრიდან ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან მარეგულირებელი აძლევს ყველა მიმართულებით მოძრაობის უფლებას. აქედან გამომდინარე მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობა შეუძლიათ გააგრძელონ მხოლოდ სატვირთო და წითელი მსუბუქი ავტომობილების მძღოლებმა.  ანუ სწორი პასუხია: სატვირთო და წითელი მსუბუქი ავტომობილების მძღოლებმა

343

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები. რომელი ავტომობილების მძღოლებმა შეიძლება გააგრძელონ მოძრაობა ისრის მიმართულებით მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სატვირთო და წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებმა

2 სატვირთო და წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებმა

3 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სატვირთო და ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებმა

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #344

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის; ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან (ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან) ტრამვაის უფლება აქვს იმოძრაოს მარცხნივ (ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმართებაში აქვს ყოველთვის ერთი მიმართულება და ყოველთვის ხელებს დაყვება), ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგუ-ლირებლის ზურგის უკან. ამასთან მარეგულირებლის სიგნალები აუქმებს შუქნიშნებს და პრიორიტეტის ნიშნებს. აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მარცხენა გვერდის მხრიდან ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან მარეგულირებელი აძლევს ყველა მიმართულებით მოძრაობის უფლებას, ანუ მოცემულ სიტუაციაში მარეგულირებლის ამ სიგნალზე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს შეუძლია გააგრძელოს მოძრაობა A, B , C და D  მიმართულებით. ანუ სწორი პასუხია:  A , B , C  და D  მიმართულებით

344

რა მიმართულებით შეიძლება გააგრძელოს მოძრაობა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლმა მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 მხოლოდ A, B და C მიმართულებით

2 მხოლოდ B და D მიმართულებით

3 მხოლოდ A, C და D მიმართულებით

4 A, B, C და D მიმართულებით

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #345

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის; ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან (ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან) ტრამვაის უფლება აქვს იმოძრაოს მარცხნივ (ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმართებაში აქვს ყოველთვის ერთი მიმართულება და ყოველთვის ხელებს დაყვება), ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას მათ შორის ტამვაისაც უფლება აქვს იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგულირებლის ზურგის უკან. ამასთან მარეგულირებლის სიგნალები აუქმებენ შუქნიშნებს და პრიორიტეტის ნიშნებს. აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში  ყვითელი და ლურჯი ავტომობილების მძღოლებს მარცხენა გვერდის მხრიდან ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან მარეგულირებელი აძლევს  ყველა მიმართულებით წასვლის უფლებას, ხოლო სატვირთოსა და წითელი ავტომობილების მძღოლებს მკერდის მხრიდან მარეგულირებელი აძლევს მხოლოდ მარჯვნივ წასვლის უფლებას, ანუ მოცემულ სიტუაციაში მათ არ შეუძლიათ ისრის მიმართულებით ( პირდაპირ) მოძრაობა. ანუ მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელება შეუძლიათ მხოლოდ ყვითელი და ლურჯი ავტომობილების მძღოლებს. ანუ სწორი პასუხია: ყვითელი და ლურჯი ავტომობილების მძღოლებმა

345

რომელი ავტომობილის მძღოლმა შეიძლება გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 სატვირთო, ყვითელი და წითელი ავტომობილების მძღოლებმა

2 ყვითელი და ლურჯი ავტომობილების მძღოლებმა

3 ყვითელი და წითელი ავტომობილების მძღოლებმა

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #346

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის; ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ( ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან) ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ ( ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმართებაში აქვს ყოველთვის ერთი მიმართულება და ყოველთვის  ხელებს დაყვება ), ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას მათ შორის ტრამვაისაც უფლება აქვს, იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგულირებლის ზურგის უკან. ამასთანმარეგულირებლის სიგნალები აუქმებს შუქნიშნებს და პრიორიტეტის ნიშნებს. მოცემულ ბილეთში N1 ტრამვაის მძღოლს მარცხენა გვერდის მხრიდან ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან მარეგულირებელი აძლევს  მხოლოდ მარცხნივ მოძრაობის უფლებას (ხელს გაყვება და წავა მარცხნივ), ხოლო N2 ტრამვაისა და მსუბუქი ავტომობილების მძღოლებს მკერდის მხრიდან მარეგულირებელი აძლევს მხოლოდ მარჯვნივ მოძრაობის უფლებას, N2 ტრამვაის მძღოლს შეუძლია იმოძრაოს მარჯვენა მიმართულებით, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს კი ეკრძალება მარცხნივ მოძრაობა. ანუ მოცემულ სიტუაციაში მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში არ დაარღვევს N1 და N2 ტრამვაის მძღოლები. ე.ი. სწორი პასუხია: მხოლოდ პირველი და მეორე ტრამვაის მძღოლები 

346

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

2 მხოლოდ ავტობუსისა და პირველი ტრამვაის მძღოლები

3 მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილისა და მეორე ტრამვაის მძღოლები

4 მხოლოდ პირველი და მეორე ტრამვაის მძღოლები

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #347

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, თუ მარეგულირებლის სიგნალი ერთდროულად მოძრაობის ნებას რთავს ურთიერთგადამკვეთი ტრაექტორიებით მოძრავ ურელსო სატრანსპორტო საშუალებებს, მძღოლებმა უნდა იხელმძღვანელონ არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის წესებითა და გზაჯვარედინზე დაყენებული პრიორიტეტის ნიშნებით; აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში ვინაიდან  მარეგულირებლის ამ სიგნალზე სატრანსპორტო საშუალებების  მოძრაობის ტრაექტორიები იკვეთება და სატვირთო ავტომობილის მძღოლი იმყოფება მთავარ გზაზე , ხოლო მსუბუქი ავტომობილის მძოლი კი მეორეხარისხოვან გზაზე, გავლის უპირატესობა ენიჭება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს. ანუ სწორი პასუხია: სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

347

მოცემულ სიტუაციაში, რომელი ავტომობილის მძღოლს ენიჭება გავლის უპირატესობა, თუ მარეგულირებლის ამ სიგნალზე მათი მოძრაობის ტრაექტორიები იკვეთება?

1 სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

2 მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #348

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა - წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის; ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის  მხრიდან (ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან) ტრამვაის უფლება აქვს იმოძრაოს მარცხნივ (ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმართებაში აქვს ყოველთვის ერთი მიმართულება და ყოველთვის ხელებს დაყვება), ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას მათ შორის ტრამვაისაც უფლება აქვს, იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგუ¬ლირებლის ზურგის უკან. ამასთან მარეგულირებლის სიგნალები აუქმებს შუქნიშნებს და პრიორიტეტის ნიშნებს.  მოცემულ ბილეთში თეთრი ავტომობილის მძღოლს მარცხენა გვერდის მხრიდან ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან მარეგულირებელი აძლევს ყველა მიმართულებით მოძრაობის უფლებას , ხოლო წითელი ავტომობილის მძღოლს მკერდის მხრიდან მარეგულირებელი აძლევს მხოლოდ მარჯვენა მიმართულებით მოძრაობის უფლებას და ეკრძალება მარცხნივ მოძრაობა. ანუ მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს. ე.ი. სწორი პასუხია: მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს

348

რომელი ავტომობილის მძღოლს აქვს უფლება გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს

2 მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლს

3 არცერთი ავტომობილის მძღოლს

4 ორივე ავტომობილის მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #349

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა - წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის; ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან (ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან) ტრამვაის უფლება აქვს იმოძრაოს მარცხნივ (ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმართებაში აქვს ყოველთვის ერთი მიმართულება და ყოველთვის ხელებს დაყვება), ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას მათ შორის  ტრამვაისაც უფლება აქვს, იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგუ¬ლირებლის ზურგის უკან; ამავე კანონის  თანახმად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მოხვევა სრულდება გზაჯვარედინზე გასასვლელად, სადაც წრიული მოძრაობაა ორგანიზებული, მარჯვნივ ან მარცხნივ მოხვევის წინ, აგრეთვე მობრუნების წინ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია დროულად დაიკავოს შესაბამისი განაპირა მდებარეობა სავალ ნაწილზე (ანუ შესაბამისი ზოლი), რომელიც თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობისთვისაა განკუთვნილი. აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მარცხენა გვერდის მხრიდან მარეგულირებელი აძლევს ყველა მიმართულებით მოძრაობის უფლებას, მაგრამ ვინაიდან იგი იმყოფება მარცხენა ზოლში მას  მარჯვენა მიმართულებით მოძრაობის უფლება არა აქვს (მარჯვნივ მოხვევისათვის უნდა დაეკავებინა მარჯვენა ზოლი ანუ შესაბამისი განაპირა მდებარეობა). ე.ი. მარეგულირებლის ამ სიგნალზე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს არა აქვს უფლება გაგრძელოს მოძრაობა გზაჯვარედინზე მარჯვნივ. ანუ სწორი პასუხია: არ აქვს უფლება

 

349

აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა გზაჯვარედინზე მარჯვნივ, მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 აქვს უფლება

2 არ აქვს უფლება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #350

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, როდესაც მარეგულირებელს აქვს წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის; ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან (ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან) ტრამვაის უფლება აქვს იმოძრაოს მარცხნივ ( ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმართებაში აქვს ყოველთვისერთი მიმართულება და ყოველთვის ხელებს დაყვება), ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას მათ შორის ტრამვაისაც უფლება აქვს, იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგულირებლის ზურგის უკან; ამავე კანონის  თანახმად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მოხვევა სრულდება გზაჯვარედინზე გასასვლელად, სადაც წრიული მოძრაობაა ორგანიზებული, მარჯვნივ ან მარცხნივ მოხვევის წინ, აგრეთვე მობრუნების წინ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია დროულად დაიკავოს შესაბამისი განაპირა მდებარეობა სავალ ნაწილზე (ანუ შესაბამისი ზოლი), რომელიც თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობისთვისაა განკუთვნილი. აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში თეთრი ავტომობილის მძღოლს მარცხენა გვერდის მხრიდან მარეგულირებელი აძლევს ყველა მიმართულებით მოძრაობის უფლებას, მაგრამ ვინაიდან იგი იმყოფება მარჯვენა ზოლში, მას მარცხნივ და უკუმიმართულებით მოძრაობის უფლება არა აქვს (მარცხენა მიმართულებით მანევრის შესასრულებლად უნდა დაეკავებინა მარცხენა ზოლი ანუ შესაბამისი განაპირა მდებარეობა) ე.ი მარეგულირებლის ამ სიგნალზე თეთრი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ. ანუ სწორი პასუხია: მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

350

რომელი მიმართულებით აქვს მოძრაობის გაგრძელების უფლება თეთრი ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 მხოლოდ მარცხნივ

2 მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

3 მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

4 მხოლოდ პირდაპირ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #351

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, მარეგულირებელს აქვს წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის; ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან (ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან) ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ (ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმართებაში აქვს მხოლოდ ერთი მიმართულება და ტრამვაი ყოველთვის ხელებს დაყვება), ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგულირებლის ზურგის უკან. აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში ვინაიდან ავტომობილი იმყოფება მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან, მარეგულირებელი მას აძლევს ყველა მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლებას. ანუ სწორი პასუხია: ყველა მიმართულებით

351

რომელი მიმართულებით აქვს მოძრაობის გაგრძელების უფლება ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 მხოლოდ მარცხნივ

2 მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

3 ყველა მიმართულებით

4 მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #352

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებელს აქვს წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის; ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს იმოძრაოს მხოლოდ მარცხნივ (ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმართებაში აქვს მხოლოდ ერთი მიმართულება და ტრამვაი მხოლოდ ხელებს დაყვება), ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგულირებლის ზურგის უკან. მოცემულ ბილეთში ყვითელი და თეთრი ავტომობილები იმყოფებიან მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან და აქედან გამომდინარე მარეგულირებელი მათ აძლევს ყველა მიმართულებით მოძრაობის უფლებას, ე.ი.მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება ორივე ავტომობილის მძღოლს აქვს. ანუ სწორი პასუხია: ორივე ავტომობილის მძღოლს

352

რომელი ავტომობილის მძღოლს აქვს უფლება გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლს

2 მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს

3 ორივე ავტომობილის მძღოლს

4 არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #353

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა - წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის; ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან (ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან) ტრამვაის უფლება აქვს იმოძრაოს მარცხნივ (ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმარტებაში აქვს ყოველთვის ერტი მიმარტულება და ყოველთვის ხელებს დაყვება), ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას მათ შორის ტრამვაისაც უფლება აქვს იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგულირებლის ზურგის უკან. აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში მარეგულირებელი მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის აძლევს მხოლოდ მარცხნივ წასვლის უფლებას და მას მარჯვნივ წასვლას უკრძალავს, ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებებს- მოტოციკლისა და ავტომობილის მძღოლებს აძლევს ყველა მიმართულებით მოძრაობის უფლებას. ე.ი. მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობის უფლება აქვს მხოლოდ მოტოციკლისა და ავტომობილის მძღოლებს. ანუ სწორი პასუხია: მხოლოდ მოტოციკლისა და ავტომობილის მძღოლებს

353

ისრის მიმართულებით მოძრაობის უფლება აქვს:

1 მხოლოდ ავტომობილის მძღოლს

2 მხოლოდ მოტოციკლისა და ავტომობილის მძღოლებს

3 მხოლოდ ტრამვაის მძღოლს

4 ყველა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #354

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა - წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის; ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ( ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან)  ტრამვაის უფლება აქვს იმოძრაოს მარცხნივ (ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმართებაში აქვს მხოლოდ ერთი მიმართულება და ტრამვაი ყოველთვის ხელებს დაყვება), ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგულირებლის ზურგის უკან; ამავე კანონის თანახმად, ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს, რომელსაც სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალი და ასრულებს სამსახურებრივ დავალებას, შეუძლია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირობების დაცვით გადაუხვიოს საგზაო წესებს, არ დაემორჩილოს საგზაო ნიშნებს და შუქნიშნებს, მაგრამ  მარეგულირებელს ემორჩილება ყველა შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის ზურგის მხრიდან ეკრძალება მოძრაობა, მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან სატვირთო ავტომობილის მძღოლს აქვს მხოლოდ მარჯვნივ წასვლისუფლება, ხოლო წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მარცხენა გვერდის მხრიდან აქვს ყველა მიმართულებით წასვლის უფლება. ე.ი მარეგულირებლისამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს მხოლოდ სატვირთო და წითელი მსუბუქი ავტომობილების მძღოლებს. ანუ სწორი პასუხია: მხოლოდ სატვირთო და მსუბუქი ავტომობილების მძღოლებს

354

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს აქვს უფლება გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით მარეგულირებლის ამ სიგნალზე, თუ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?

1 მხოლოდ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს

2 მხოლოდ სატვირთო და წითელი მსუბუქი ავტომობილების მძღოლებს

3 ყველა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #355

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა - ზემოთ აწეული ერთი ხელი − ეს ჟესტი ყველა საგზაო მოძრაობის მონაწილისათვის ნიშნავს „ყურადღება, სდექ“ სიგნალს, გარდა იმ მძღოლებისა, რომლებიც უკვე ვეღარ შეძლებენ გაჩერებას მკვეთრი დამუხრუჭებისა და საკმაო უსაფრთხოების პირობების დაცვით. გარდა ამისა, თუ ეს სიგნალი მიცემულია გზაჯვარედინზე, მძღოლს, რომელიც უკვე შესულია გზაჯვარედინზე, შეუძლია განაგრძოს მოძრაობა. ქვეითმა, რომელიც სიგნალის მიცემისას გზის სავალ ნაწილზე იმყოფება, უნდა გაათავისუფლოს იგი, ხოლო თუ ეს შეუძლებელია − უნდა გაჩერდეს ურთიერთსაპირისპირო მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო ნაკადების გამყოფ ხაზზე. აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში მარეგულირებლის ამ სიგნალზე არცერთი ავტომობილის მძღოლს არა აქვს მოძრაობის უფლება. ანუ სწორი პასუხია: არცერთი ავტომობილის მძღოლს

355

რომელი ავტომობილის მძღოლს აქვს უფლება გააგრძელოს მოძრაობა მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 ორივე ავტომობილის მძღოლს

2 მხოლოდ ავტობუსის მძღოლს

3 მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

4 არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #356

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა - ზემოთ აწეული ერთი ხელი - ეს ჟესტი ყველა საგზაო მოძრაობის მონაწილისათვის ნიშნავს „ყურადღება, სდექ“ სიგნალს, გარდა იმ მძღოლებისა, რომლებიც უკვე ვეღარ შეძლებენ გაჩერებას მკვეთრი დამუხრუჭებისა და საკმაო უსაფრთხოების პირობების დაცვით. გარდა ამისა, თუ ეს სიგნალი მიცემულია გზაჯვარედინზე, მძღოლს, რომელიც უკვე შესულია გზაჯვარედინზე, შეუძლია განაგრძოს მოძრაობა. ქვეითმა, რომელიც სიგნალის მიცემისას გზის სავალ ნაწილზე იმყოფება, უნდა გაათავისუფლოს იგი, ხოლო თუ ეს შეუძლებელია − უნდა გაჩერდეს ურთიერთსაპირისპირო მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო ნაკადების გამყოფ ხაზზე. აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ქვეითთა გადასასვლელზე გადასვლის უფლება არა აქვთ ქვეითებს. ანუ სწორი: პასუხია არ აქვთ უფლება

356

აქვთ თუ არა ქვეითთა გადასასლელზე გადასვლის უფლება ქვეითებს მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 აქვთ უფლება

2 არ აქვთ უფლება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #357

საგზაო მოძრაობის წესების  შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა - წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი - ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს მარეგულირებლის მარჯვენა გვერდისა და ზურგის მხრიდან მოძრავი ყველა მძღოლისათვის; ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან (ანუ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან)ტრამვაის უფლება აქვს იმოძრაოს მარცხნივ (ტრამვაის მარეგულირებელთან მიმართებაში აქვს მოლოდ ერთი მიმართულება და ტრამვაი ყოველთვის ხელებს დაყვება), ხოლო ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს ყველა მიმართულებით. მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ყველა სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგულირებლის ზურგის უკან. ამავე კანონის  თანახმად, რეგულირებულ გზაჯვარედინზე თუ მარეგულირებლის სიგნალი ერთდროულად მოძრაობის ნებას რთავს ურთიერთგადამკვეთი ტრაექტორიებით მოძრავ ურელსო სატრანსპორტო საშუალებებს, მძღოლებმა უნდა იხელმძღვანელონ არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის წესებითა და გზაჯვარედინზე დაყენებული პრიორიტეტის ნიშნებით;ხოლო ტრამვაის მძღოლი სარგებლობს პრიორიტეტით ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მძღოლთან მიმართებაში (ე.ი. ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია გზადაუთმოს ტრამვაის მძოლს). აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში ვინაიდან მარეგულირებლის სიგნალი ტრამვაის და ავტომობილის მძღოლებს ერთდროულად მოძრაობის უფლებას აძლევს და მათი ტრაექტორიები იკვეთება, ავტომობილის მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს ტრამვაის მძღოლს. ე.ი. მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში გზის დათმობის ვალდებულება წარმოექმნება ავტომობილის მძღოლს. ანუ სწორი პასუხია: ავტომობილის მძღოლს

357

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 ავტომობილის მძღოლს

2 ტრამვაის მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #358

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა - განზე გაშვერილი ან ჩამოშვებული ხელები - ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს იმ საგზაო მოძრაობის მონაწილეებისათვის, რომლებიც, მოძრაობენ მარეგულირებლის მკერდის და ზურგის მხრიდან მათი მოძრაობის მიმართულების მიუხედავად (ანუ ამ სიგნალზე მკერდი და ზურგი იკეტება),  ამასთანავე, მარეგულირებლის მარჯვენა და მარცხენა გვერდების მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს პირდაპირ, ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს პირდაპირ და მარჯვნივ, ხოლო ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს გზის სავალ ნაწილზე ხელების მიმართულებით. აქედან გამომდინარე მარეგულირებლის ამ სიგნალზე თეთრი ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის მკერდის მხრიდან ეკრძალება მოძრაობა, ხოლო ლურჯი ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის გვერდის მხრიდან აქვს პირდაპირ და მარჯვნივ წასვლის უფლება. ანუ მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლს. ე.ი. სწორი პასუხია: მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლს

358

მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:

1 მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლს

2 მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს

3 არცერთი ავტომობილის მძღოლს

4 ორივე ავტომობილის მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #359

საგზაო მოძრაობის წესების შესახებ საქართველოს კანონის  თანახმად, მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა - განზე გაშვერილი ან ჩამოშვებული ხელები - ეს ჟესტი ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს იმ საგზაო მოძრაობის მონაწილეებისათვის, რომლებიც, მოძრაობენ მარეგულირებლის მკერდის და ზურგის მხრიდან, მათი მოძრაობის მიმართულების მიუხედავად,  ამასთანავე, მარეგულირებლის მარჯვენა და მარცხენა გვერდების მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს პირდაპირ, ურელსო სატრანსპორტო საშუალებას უფლება აქვს, იმოძრაოს პირდაპირ და მარჯვნივ, ხოლო ქვეითს უფლება აქვს, გადავიდეს გზის სავალ ნაწილზე; ამავე კანონის თანახმად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მოხვევა სრულდება გზაჯვარედინზე გასასვლელად, სადაც წრიული მოძრაობაა ორგანიზებული, მარჯვნივ ან მარცხნივ მოხვევის წინ, აგრეთვე მობრუნების წინ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია დროულად დაიკავოს შესაბამისი განაპირა მდებარეობა სავალ ნაწილზე, რომელიც თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობისთვისაა განკუთვნილი (ანუ შესაბამისი ზოლი). აქედან გამომდინარე მოცემულ ბილეთში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის გვერდის მხრიდან მარეგულირებელი აძლევს პირდაპირ და მარჯვნივ წასვლის უფლებას, მაგრამ ვინაიდან მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი იმყოფება მარცხენა ზოლში, მას არა აქვს მარჯვნივ წასვლის უფლება (მარჯვნივ მოხვევისთვის უნდა დაეკავებინა შესაბამისი განაპირა ზოლი, ანუ მარჯვენა ზოლი) ანუ მას უფლება აქვს იმოძრაოს მხოლოდ პირდაპირი მიმართულებით. სწორი პასუხია: მხოლოდ პირდაპირ

359

რომელი მიმართულებით აქვს მოძრაობის უფლება ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

1 მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ

2 მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

3 მხოლოდ პირდაპირ

 

                                                                                             

 

© ყველა უფლება დაცულია