აირჩიეთ თემა:
ყველა 1.მძღოლის, მგზავრი და ქვეითის მოვალეობა, საცნობი ნიშნები, კონვენცია 2.უწესივრობა და მართვის პირობები 3.მაფრთხილებელი ნიშნები 4.პრიორიტეტის ნიშნები 5.ამკრძალავი ნიშნები 6.მიმთითებელი ნიშნები 7.საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 8.სერვისის ნიშნები 9.დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 10.შუქნიშნის სიგნალები 11.მარეგულირებლის სიგნალები 12.სპეციალური სიგნალის გამოყენება 13.საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 14.სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 15.მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 16.გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 17.მოძრაობის სიჩქარე 18.სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 19.გაჩერება დგომა 20.გზაჯვარედინის გავლა 21.რკინიგზის გადასასვლელი 22.მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 23.საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 24.ბუქსირება 25.სასწავლო სვლა 26.გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 27.ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 28.საგზაო მონიშვნა 29.სამედიცინო დახმარება 30.მოძრაობის უსაფრთხოება 31.ადმინისტრაციული კანონი 32.ეკო მართვა
 
გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
 
 
რეკლამა

აქ

შესაძლოა

განთავსდეს

თქვენი

სარეკლამო

ბანერი

 
 
შეკითხვების ველი (23)
 
nona
აგვ 06 პარ 2021
19:23
dalian minda rom daviwko swavla
ნონა
აგვ 17 სამ 2021
18:20
+nonaდამიკავშირდით
GIGO
აგვ 05 ოთხ 2020
08:27
B
Nazi
აგვ 04 სამ 2020
14:14
Rodis shedleba ro faviwyo swavla
marika
თებ 15 პარ 2019
14:52
Martvis mowmobis ageba
lasha maisuradze
თებ 13 ოთხ 2019
12:49
pravis axeba
giorgi
ნოემ 14 ოთხ 2018
12:02
30
TEA
ნოემ 29 ხუთ 2018
17:39
+giorgiAVTOSKOLA
ია
ნოემ 03 შბ 2018
23:34
სად ან როგორ შეიძლება ვნახო მართვის მოწმობის გამოცდის შედეგი ტარებაში?
ია
ნოემ 03 შბ 2018
23:43
+იათუ შეიძლება მიპასუხეთ
natia
ოქტ 06 შბ 2018
16:47
ukacravad aq rac dev biletebi bolo drois monacemebi aris da zustia rac sa.gov.ge ze devs?
nika
სექ 24 ორშ 2018
22:35
b-b1
nona
ივნ 28 ხუთ 2018
13:03
Minda viswavllo mankanis tareba da damsaxurebulad avixo prava
ბილეთების რაოდენობა 22
B, B1: მსუბუქი ავტომობილი, კვადროციკლი
ბილეთის ნომრით ძებნა:
მიმთითებელი ნიშნები
 
ბილეთის განმარტება #193

მოცემულ შემთხვევაში  გზაჯვარედინზე გვაქვს  მიმთითებელი ნიშანი - „მოძრაობა მარჯვნივ”  , რომელიც მხოლოდ ისრით ნაჩვენები მიმართულებით მოძრაობის ნებას  რთავს და სხვა არცერთი მიმართულებით (მიაქციეთ ყურადღება,რომ მიმთითებელი ნიშნები ანუ ლურჯი მრგვალი ნიშნები მიგვითითებენ აუცილებელ მიმართულებას).ე.ი. მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს მოძრაობა გააგრძელოს მხოლოდ მარჯვნივ ანუ მხოლოდ D მიმართულებით.  სწორი პასუხია: მხოლოდ D მიმართულებით.

193

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს მოძრაობა გააგრძელოს:

1 მხოლოდ A, C და D მიმართულებით

2 A, B, C და D მიმართულებით

3 მხოლოდ B და C მიმართულებით

4 მხოლოდ D მიმართულებით

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #194

მოცემულ შემთხვევაში გვაქვს მიმთითებელი ნიშანი - „დაბრკოლების შემოვლა მარჯვნიდან ან მარცხნიდან”, რომელიც მიუთითებს დაბრკოლების შემოვლის მიმართულებას მარჯვნიდან ან მარცხნიდან. ანუ მსუბუქი ავტომობილი მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს როგორც A , ასევე  B  მიმართულებით. (შპარგალკა  ,,როგორც" მოქმედებს თითქმის ყველა შემთხვევაში რამდენიმე გამონაკლისის გარდა). სწორი პასუხია: როგორც  A , ასევე  B  მიმართულებით

194

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:

1 მხოლოდ A მიმართულებით

2 მხოლოდ B მიმართულებით

3 როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #195

მოცემულ სიტუაციაში მოსახვევს გაცდენილი ავტომობილის მძღოლს არ აქვს უფლება უკუსვლით იმოძრაოს, რადგან აკრძალულია უკუსვლით მოძრაობა გზაჯვარედინზე, მძღოლს არც მობრუნების უფლება არ აქვს , რადგან გზაჯვარედინზე დადგმული მიმთითებელი ნიშანი „მოძრაობა პირდაპირ ან მარჯვნივ”  ავალდებულებს  მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობას . ანუ მძღოლს მოძრაობა ეკრძალება როგორც A ასევე  B  მიმართულებით. სწორი პასუხია:  მოძრაობა ეკრძალება როგორც A ასევე  B  მიმართულებით.  (შპარგალკა ,,როგორც")

195

მოცემულ სიტუაციაში, მოსახვევს გაცდენილი ავტომობილის მძღოლს, მარჯვენა მოსახვევში შესვლის მიზნით:

1 უფლება აქვს მოაბრუნოს ავტომობილი A მიმართულებით

2 უფლება აქვს იმოძრაოს უკუსვლით B მიმართულებით

3 უფლება აქვს იმოძრაოს როგორც A, ასევე B მიმართულებით

4 მოძრაობა ეკრძალება როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #196

მოცემული საგზაო ნიშანი არის მიმთითებელი ნიშანი - „მოძრაობა პირდაპირ“ , რომელიც რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას. სწორი პასუხია: მოძრაობის ნებას რთავს მხოლოდ პირდაპირი მიმართულებით.

196

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 მოძრაობის ნებას რთავს მხოლოდ პირდაპირი მიმართულებით

2 აღნიშნავს გზას ან სავალ ნაწილს, რომელზედაც სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა მთელ სიგანეზე ხორციელდაბა ერთი მიმართულებით

3 კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #197

მოცემული საგზაო ნიშანი არის მიმთითებელი ნიშანი -  „მოძრაობა მარჯვნივ“, რომელიც რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას. სწორი პასუხია: მოძრაობის ნებას რთავს მხოლოდ მარჯვნივ.

197

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 მიუთითებს გზას ან სავალ ნაწილს, რომელზედაც სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა მთელ სიგანეზე ხორციელდება ერთი მიმართულებით

2 კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას

3 მოძრაობის ნებას რთავს მხოლოდ მარჯვნივ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #198

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან  III  ნიშანი -  „დაბრკოლების შემოვლა მარჯვნიდან“ - მიუთითებს გამყოფი ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების მხოლოდ მარჯვნიდან შემოვლის მიმართულებას. სწორი პასუხია: III ნიშანი.

198

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გამყოფი ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების შემოვლის მიმართულებას მხოლოდ მარჯვნიდან?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #199

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან  IV ნიშანი -  „დაბრკოლების შემოვლა მარჯვნიდან ან მარცხნიდან” - მიუთითებს გამყოფი ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების მარჯვნიდან ან მარცხნიდან შემოვლის მიმართულებას. სწორი პასუხია: IV ნიშანი.

199

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გამყოფი ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების შემოვლის მიმართულებას მარჯვნიდან ან მარცხნიდან?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #200

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  II  ნიშანი -  „ველობილიკი” არის ველოსიპედით მოძრაობისათვის განკუთვნილი ბილიკი, რომელიც კონსტრუქციულად გამოყოფილია სხვა გზისაგან ან გზის სხვა ელემენტებისაგან. (  I ნიშანი ავრცელებს ნიშნის მოქმედებას მხოლოდ ველოსიპედებზე (რომელ ნიშანთანაც იქნება გამოყენებული),   III  ნიშანი არის ამკრძალავი ნიშანი და უკრძალავს ველოსიპედებს მოძრაობას, ხოლო   IV ნიშანი (სამკუთხა) აფრთხილებს  ველობილიკთან მიახლოების შესახებ. ) სწორი პასუხია:  II  ნიშანი.

200

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ველოსიპედით მოძრაობისათვის განკუთვნილ ბილიკს, რომელიც კონსტრუქციულად გამოყოფილია სხვა გზისაგან ან გზის სხვა ელემენტებისაგან?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #201

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან  IV ნიშანი -  „მინიმალური სიჩქარის შეზღუდვა” - ადგენს გზაზე მოძრაობის მინიმალური სიჩქარის ზღვარს (ანუ ნიშანი მძღოლს უკრძალავს ნიშანზე მითითებულზე ნაკლები სიჩქარით მოძრაობას, ნებას რთავს იმოძრაოს ნიშანზე მითითებული და მეტი სიჩქარით. I ნიშნი არის ,,მაქსიმალური სიჩქარე" ,ხოლო  II ნიშანი (ლურჯ ოთკუთხედში) არის ,,რეკომენდირებული სიჩქარე").   სწორი პასუხია: IV  ნიშანი.

201

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი ადგენს გზაზე მოძრაობის მინიმალური სიჩქარის ზღვარს?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #202

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან  III  ნიშნი - „მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები აუცილებელია“ აღნიშნავს  გზის მონაკვეთს, რომელზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას არანაკლებ ორ წამყვან საბურავზე მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები უნდა ჰქონდეს დამაგრებული.  სწორი პასუხია: III  ნიშანი.

202

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელზეც მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას, არანაკლებ ორ წამყვან საბურავზე, სავალდებულოა დამაგრებული ჰქონდეს მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #203

მოცემულ ბილეთში გვაქვს მიმთითებელი ნიშანი - „მოძრაობა პირდაპირ“, რომელიც რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას , მაგრამ ამასთან ნიშანი არ კრძალავს მარჯვნივ  ეზოში  და სხვა მიმდებარე ტერიტორიაზე შესვლას (მარჯვნივ და არა მარცხნივ ). მოცემულ სიტუაციაში თეთრი ავტომობილის მძღოლი არ არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, რადგან მარჯვნივ შედის ეზოს ტერიტორიაზე, ხოლო ყვითელი ავტომობილის მძღოლი  ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში დაარღვევს საგზაო წესებს, რადგან იგი მარცხნივ შედის ეზოს  ტერიტორიაზე. სწორი პასუხია: ყვითელი ავტომობილის მძღოლი.

203

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ისინი შედიან ეზოს ტერიტორიაზე?

1 თეთრი ავტომობილის მძღოლი

2 ყვითელი ავტომობილის მძღოლი

3 ორივე ავტომობილის მძღოლი

4 არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #204

მოცცემული საგზაო ნიშანი - „მოძრაობა პირდაპირ“  რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას.  ნიშნის მოქმედება, რომელიც გზის მონაკვეთის დასაწყისშია დადგმული, ვრცელდება უახლოეს გზაჯვარედინამდე, ე.ი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს ყველა მიმართულებით. სწორი პასუხია: ყველა მიმართულებით.

204

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:

1 მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

2 მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ

3 მხოლოდ პირდაპირ

4 ყველა მიმართულებით

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #205

მოცემულ შემთხვევაში გვაქვს სტაციონალურად დაყენებული მიმთითებელი ნიშანი - ,,მოძრაობა პირდაპირ ან მარჯვნივ" და აგრეთვე გვაქვს სავალი ნაწილის შუაში გადასატან სადგარზე დაყენებული დროებითი საგზაო ნიშანი ,,მოძრაობა პირდაპირ". თუ გზაზე დროებით გადასატან სადგარზე ან საგზაო სამუშაოების მწარმოებელი ორგანიზაციის ავტომობილზე დაყენებულია დროებითი საგზაო ნიშანი, რომლის მოთხოვნები ეწინააღმდეგება იმავე გზის მონაკვეთზე სტაციონარულად დაყენებული საგზაო ნიშნის მოთხოვნებს, მძღოლი ვალდებულია შეასრულოს დროებითი საგზაო ნიშნის მოთხოვნები. ანუ მოცემულ შემთხვევაში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს მხოლოდ პირდაპირ. სწორი პასუხია: მხოლოდ პირდაპირ.

205

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გააგრძელების უფლება აქვს:

1 მხოლოდ პირდაპირ

2 მხოლოდ მარჯვნივ

3 პირდაპირ და მარჯვნივ

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #206

 თუ გზაზე დროებით გადასატან სადგარზე ან საგზაო სამუშაოების მწარმოებელი ორგანიზაციის ავტომობილზე დაყენებულია საგზაო ნიშანი (შემდგომ − დროებითი საგზაო ნიშანი), რომლის მოთხოვნები ეწინააღმდეგება იმავე გზის მონაკვეთზე სტაციონარულად დაყენებული საგზაო ნიშნის მოთხოვნებს, მძღოლი ვალდებულია შეასრულოს დროებითი საგზაო ნიშნის მოთხოვნები.  ნიშნები რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას, ხოლო ნიშნები, რომლებიც მარცხნივ მოხვევის ნებას რთავს, მობრუნების უფლებასაც იძლევა. მოცემულ შემთხვევაში სავალი ნაწილის შუაში დგას დროებითი ნიშანი, რომელიც მარცხნივ მოხვევის უფლებას იძლევა და რადგან მარცხნივ მოხვევის უფლებას იძლევა იძლევა მობრუნების უფლებასაც. ანუ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს: მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება). სწორი პასუხია: მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება).

206

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:

1 მხოლოდ მარცხნივ

2 მხოლოდ უკუმიმართულებით (მობრუნება)

3 მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #207

მოცემულ ბილეთში გვაქვს  საგზაო ნიშანი - „მოძრაობა პირდაპირ“, რომელიც რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას, მაგრამ  ნიშანი არ კრძალავს მარჯვნივ მოხვევას ეზოში და გზასთან მიმდებარე სხვა ტერიტორიებზე შესასვლელად, ანუ მწვანე ავტომობილის მძღოლი არ არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, რადგან მას აქვს ეზოში შესვლის უფლება. მოცემულ სიტუაციაში ასევე გვაქვს საგზაო ნიშანი - „გაჩერება აკრძალულია” , რომელიც კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების, როგორც გაჩერებას, ასევე დგომას, ნიშნის მოქმედება ვრცელდება  ნიშნის დადგმის ადგილიდან უახლოეს გზაჯვარედინამდე, ხოლო დასახლებულ პუნქტში გზაჯვარედინის არარსებობისას – დასახლებული პუნქტის ბოლომდე. ნიშნის მოქმედება ვრცელდება აგრეთვე მიმდებარე ტერიტორიის გამოსასვლელთან. ანუ ყვითელი ავტომობილის მძღოლი არღვევს საგზაო წესებს, რადგან იგი ,,გაჩერება აკრძალულია" ნიშნის მოქმედების ზონაშია გაჩერებული .ე.ი. სწორი პასუხია: მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლი.

207

რომელი ავტომობილის მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ მწვანე ავტომობილი შედის ეზოში, ხოლო ყვითელი გაჩერებულია?

1 მხოლოდ მწვანე ავტომობილის მძღოლი

2 მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლი

3 ორივე ავტომობილის მძღოლი

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #208

საგზაო წესების თანახმად ნიშნები, რომლებიც მარცხნივ მოხვევის ნებას რთავს, მობრუნების უფლებასაც იძლევა. ე.ი.  მოცემულ შემთხვევაში საგზაო ნიშანი  „მოძრაობა პირდაპირ ან მარცხნივ” - რთავს ისრით ნაჩვენები მიმართულებით მოძრაობის ნებას. ანუ მოცემულ შემთხვევაში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს არ ეკრძალება ისრის მიმართულებით მობრუნების მანევრის შესრულება.

208

მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მობრუნების მანევრის შესრულება?

1 ეკრძალება

2 არ ეკრძალება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #209

საგზაო მოძრაობის წესების თანახმად,  ნიშნები, რომლებიც მარცხნივ მოხვევის ნებას რთავს, მობრუნების უფლებასაც იძლევა. მოცემულ სიტუაციაში გვაქვს მიმთითებელი ნიშანი- „მოძრაობა პირდაპირ ან მარჯვნივ” რომელიც მძღოლს არ აძლევს მარცხნივ წასვლის უფლებას და აქედან გამომდინარე არც მობრუნების უფლებას. ანუ მოცემულ სიტუაციაში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მობრუნება.

209

მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მობრუნება?

1 ეკრძალება

2 არ ეკრძალება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #210

მოცემულ შემთხვევაში საგზაო ნიშანი - „დაბრკოლების შემოვლა მარცხნიდან“ - მიუთითებს გამყოფი ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების მხოლოდ მარცხნიდან შემოვლის მიმართულებას. ანუ ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს.

210

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

1 მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

2 მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლი

3 ორივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #211

მოცემულ შემთხვევაში გვაქვს მიმთითებელი ნიშნები- „მოძრაობა მარჯვნივ ან მარცხნივ“ -რომელიც რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას, ანუ მოცემულ სიტუაციაში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს როგორც  A , ასევე  B მიმართულებით  (შპარგალკა ,,როგოც")

211

მოცემულ სიტუაციაში, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მოძრაობის გააგრძელების უფლება აქვს:

1 მხოლოდ A მიმართულებით

2 მხოლოდ B მიმართულებით

3 როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #212

მოცემული ნიშნებიდან  IV ნიშანი - საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშანი - „მობრუნების ადგილი” - აღნიშნავს მობრუნების ადგილს. (მიაქციეთ ყურადღება IV ნიშანი რომელ სავარაუდო პასუხში წერია)

212

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს მობრუნების ადგილს?

1 მხოლოდ II

2 მხოლოდ I

3 მხოლოდ IV

4 მხოლოდ III

 

                                                                                             

 

© ყველა უფლება დაცულია