აირჩიეთ თემა:
ყველა 1.მძღოლის, მგზავრი და ქვეითის მოვალეობა, საცნობი ნიშნები, კონვენცია 2.უწესივრობა და მართვის პირობები 3.მაფრთხილებელი ნიშნები 4.პრიორიტეტის ნიშნები 5.ამკრძალავი ნიშნები 6.მიმთითებელი ნიშნები 7.საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 8.სერვისის ნიშნები 9.დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 10.შუქნიშნის სიგნალები 11.მარეგულირებლის სიგნალები 12.სპეციალური სიგნალის გამოყენება 13.საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 14.სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 15.მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 16.გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 17.მოძრაობის სიჩქარე 18.სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 19.გაჩერება დგომა 20.გზაჯვარედინის გავლა 21.რკინიგზის გადასასვლელი 22.მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 23.საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 24.ბუქსირება 25.სასწავლო სვლა 26.გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 27.ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 28.საგზაო მონიშვნა 29.სამედიცინო დახმარება 30.მოძრაობის უსაფრთხოება 31.ადმინისტრაციული კანონი 32.ეკო მართვა
 
გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
 
 
რეკლამა

აქ

შესაძლოა

განთავსდეს

თქვენი

სარეკლამო

ბანერი

 
 
შეკითხვების ველი (23)
 
nona
აგვ 06 პარ 2021
19:23
dalian minda rom daviwko swavla
ნონა
აგვ 17 სამ 2021
18:20
+nonaდამიკავშირდით
GIGO
აგვ 05 ოთხ 2020
08:27
B
Nazi
აგვ 04 სამ 2020
14:14
Rodis shedleba ro faviwyo swavla
marika
თებ 15 პარ 2019
14:52
Martvis mowmobis ageba
lasha maisuradze
თებ 13 ოთხ 2019
12:49
pravis axeba
giorgi
ნოემ 14 ოთხ 2018
12:02
30
TEA
ნოემ 29 ხუთ 2018
17:39
+giorgiAVTOSKOLA
ია
ნოემ 03 შბ 2018
23:34
სად ან როგორ შეიძლება ვნახო მართვის მოწმობის გამოცდის შედეგი ტარებაში?
ია
ნოემ 03 შბ 2018
23:43
+იათუ შეიძლება მიპასუხეთ
natia
ოქტ 06 შბ 2018
16:47
ukacravad aq rac dev biletebi bolo drois monacemebi aris da zustia rac sa.gov.ge ze devs?
nika
სექ 24 ორშ 2018
22:35
b-b1
nona
ივნ 28 ხუთ 2018
13:03
Minda viswavllo mankanis tareba da damsaxurebulad avixo prava
ბილეთების რაოდენობა 50
B, B1: მსუბუქი ავტომობილი, კვადროციკლი
ბილეთის ნომრით ძებნა:
ამკრძალავი ნიშნები
 
ბილეთის განმარტება #143

  მოცემული საგზაო ნიშანი- „მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა” - კრძალავს მოძრაობას ნიშანზე აღნიშნულზე მეტი სიჩქარით(კმ/სთ),  ანუ ამ შემთხვევაში კრძალავს 50 კმ/სთ - ზე მეტი სიჩქარით მოძრაობას, მაგრამ ნებას რთავს იმოძრაოს ნიშანზე მითითებულით და ნაკლები სიჩქარით. ხოლო დასახლებულ ან დაუსახლებელ პუნქტში ნებადართულია მოპედისა და მასთან გათანაბრებული სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა ყველა გზაზე, სადაც ამ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა დასაშვებია, არაუმეტეს 45 კმ/სთ სიჩქარით. ე.ი. მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში მოპედითა და მასთან გათანაბრებული სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა ნებადართულია არაუმეტეს: 45 კმ/სთ სიჩქარით.

143

მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში მოპედითა და მასთან გათანაბრებული სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა ნებადართულია არაუმეტეს:

1 20 კმ/სთ სიჩქარით

2 50 კმ/სთ სიჩქარი

3 45 კმ/სთ სიჩქარით

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #144

მოცემული საგზაო ნიშანი - „მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის დასასრული” აღნიშნავს ნიშნის („მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა“) მოქმედების ზონის დასასრული.

144

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 კრძალავს მოძრაობას ნიშანზე მითითებულზე მეტი სიჩქარით

2 აღნიშნავს მაქსიმალური სიჩქარის შემზღუდავი საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონის დასასრულს

3 მიუთითებს სიჩქარეს, რომლითაც რეკომენდირებულია მოძრაობა გზის მოცემულ მონაკვეთზე

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #145

ამკრძალავი ნიშნები  „დგომა აკრძალულია კენტ რიცხვებში” და „დგომა აკრძალულია ლუწ რიცხვებში” - კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების დგომას შესაბამისად  თვის კენტ და  ლუწ რიცხვებში. ამასთან მოცემული ნიშნების ერთდროულად გამოყენებისას (ანუ გზის ერთ მხარეს ერთი დგას და გზის მეორე მხარეს მეორე ), 19-დან 21 საათამდე დროის პერიოდში ნიშნები არ მოქმედებენ და აქვთ შესვენების რეჟიმი, ამიტომ ამ პერიოდში დგომა ნებადართულია სავალი ნაწილის ორივე მხარეს. ანუ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს თვის ლუწ რიცხვში 19.00 საათიდან 21.00 საათამდე სურათზე მითითებულ ადგილას ავტომობილის სადგომზე დაყენების უფლება აქვს.  სწორი პასუხია: აქვს უფლება.

145

აქვს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს, სურათზე მითითებულ ადგილას, ავტომობილის სადგომზე დაყენების უფლება, თვის ლუწ რიცხვებში 19.00 საათიდან 21.00 საათამდე?

1 აქვს უფლება

2 არ აქვს უფლება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #146

მოცემული საგზაო ნიშანი  „მასის შეზღუდვა” - კრძალავს იმ სატვირთო ავტომობილით და სატვირთო შემადგენლობით მოძრაობას, რომელთა საერთო ფაქტობრივი მასა აღემატება ნიშანზე მითითებულს, ანუ მოცემულ შემთხვევაში უკრძალავს იმ სატვირთო ავტომობილებს და სატვირთო ავტომობილთა შემადგენლობებს  მოძრაობას , რომელთა საერთო ფაქტობრივი მასა აღემათება 7 ტონას. სურათზე მოცემული სატვირთო ავტომობილი არ აღემატება 7 ტონას, მაგრამ მისი შემადგენლობის ფაქტობრივი მასა (ბუქსირებას ეწევა) რადგან აღემატება 7 ტონას მას ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა, მხოლოდ წითელ მსუბუქ ავტომობილის მძღოლს არ ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა. სწორი პასუხია: მხოლოდ წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს.

146

მოცემულ სიტუაციაში, რომელი ავტომობილის მძღოლს არ ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ სატვირთო ავტომობილის ფაქტობრივი მასა 7 ტონაა?

1 მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

2 მხოლოდ წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლ

3 არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #147

მოცემული ამკრძალავი ნიშანი -  „შესვლა აკრძალულია” (წითელ წრეში თეთრი ტირე ) - კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით შესვლას მოცემული მიმართულებით.

147

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებლად

2 კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების შესვლას მოცემული მიმართულებით

3 კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #148

მოცემული ამკრძალავი ნიშანი - „მოძრაობა აკრძალულია” ( თეთრი წრე წითელი არშიით ) - კრძალავს ყველა სახის სატრან¬სპორტო საშუალებით მოძრაობას.

148

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებალად

2 კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას

3 კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #149

მოცემული ნიშნებიდან  II ნიშანი - „მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, ხოლო  IV ნიშანი - „მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას ( ანუ  უკრძალავს  მოძრაობას მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებსაც ) . ე.ი. II  და  IV ნიშნები კრძალავენ მათი მოქმედების ზონაში ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას. სწორი პასუხია: მხოლოდ   II   და   IV

149

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან, რომლი კრძალავს მის მოქმედების ზონაში ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას?

1 მხოლოდ I და III

2 მხოლოდ II და IV

3 მხოლოდ II

4 მხოლოდ III

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #150

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან  III  ნიშანი -   „მოტოციკლით მოძრაობა აკრძალულია”  - კრძალავს ყველა სახის მოტოციკლით მოძრაობას, ხოლო II   ნიშანი - „მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას ( ანუ უკრძალავს მოტოციკლებსაც ). ე.ი.   II  და  III  საგზაო ნიშნები კრძალავენ მათი მოქმედების ზონაში ყველა სახის მოტოციკლებით მოძრაობას. სწორი პასუხია: მხოლოდ   II  და   III .

150

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება ყველა სახის მოტოციკლით მოძრაობა?

1 მხოლოდ I და IV

2 მხოლოდ II და III

3 მხოლოდ III

4 მხოლოდ IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #151

მოცემული ამკრძალავი ნიშნებიდან   III  ნიშანი - „ტრაქტორით მოძრაობა აკრძალულია” -კრძალავს ყველა სახის ტრაქტორითა და სპეციალიზებული თვითმავალი მანქანებით მოძრაობას , ხოლო I ნიშანი - „მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას ( ანუ უკრძალავს  ტრაქტორებსაც ).  ე.ი.  I   და  III   საგზაო ნიშნების მოქმედების ზონაში იკრძალება ტრაქტორებითა და თვითმავალი მანქანებით მოძრაობა. სწორი პასუხია: მხოლოდ   I  და  III   

151

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან, რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება ტრაქტორითა და თვითმავალი მანქანით მოძრაობა?

1 მხოლოდ I და III

2 მხოლოდ II და IV

3 მხოლოდ III

4 მხოლოდ I

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #152

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან  II  ნიშანი  - „მისაბმელით მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის მისაბმელიანი სატვირთო ავტომობილითა და მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობას, აგრეთვე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებას. ე.ი. სწორი პასუხია:  II  ნიშანი .

152

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა სახის მისაბმელიანი სატვირთო ავტომობილითა და მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობას, აგრეთვე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებას?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #153

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  III ნიშანი -  „მისაბმელით მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის მისაბმელიანი სატვირთო ავტომობილითა და მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობას, აგრეთვე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებას,  II  ნიშანი -  „ტრაქტორით მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის ტრაქტორითა და თვითმავალი მანქანებით მოძრაობას ( ანუ მოძრაობას უკრძალავს მისაბმელიან ტრაქტორსაც ) , I  ნიშანი - „მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას ( ანუ მოძრაობას უკრძალავს მისაბმელიან ტრაქტორსაც ). ე.ი. ყველა მოცემული ნიშნის მოქმედების ზონაში იკრძალება მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობა. სწორი პასუხია: ყველა მოცემული ნიშნის მოქმედების ზონაში.

153

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობა?

1 მხოლოდ I და III

2 მხოლოდ II და III

3 ყველა მოცემული ნიშნის მოქმედების ზონაში

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #154

მოცემული  საგზაო ნიშანი - „საჭაპანო მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს საჭაპანო ტრანსპორტით, სასაპალნე და დასაჯდომი ცხოველებით მოძრაობას, ასევე პირუტყვის გადარეკვას.

154

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელიც გადის პირუტყვის (საქონლის) სადგომთან, სადაც მოსალოდნელია მათი სავალ ნაწილზე გამოჩენა

2 კრძალავს საჭაპნე ტრანსპორტით, სასაპალნე და საჯდომი ცხოველებით მოძრაობას, ასევე - პირუტყვის გადარეკვას

3 აღნიშნავს გზას, რომელიც განკუთვნილია საჭაპანო ტრანსპორტით მოძრაობისათვის

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #155

მოცემული საგზაო ნიშანი - „ველოსიპედით მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ველოსიპედითა და მოპედით მოძრაობას.

155

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 კრძალავს ყველა სახის მოტოციკლის მოძრაობას

2 კრძალავს ველოსიპედითა და მოპედით მოძრაობას

3 კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #156

მოცემული საგზაო ნიშანი - „ქვეითთა მოძრაობა აკრძალულია”. - კრძალავს ქვეითთა მოძრაობას. 

156

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 აფრთხილებს გზაზე ბავშვების გამოჩენის შესაძლებლობის შესახებ

2 კრძალავს ქვეითთა მოძრაობას

3 აღნიშნავს საცხოვრებელი ზონის დასასრულს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #157

მოცემული ამკრძალავი ნიშნებიდან   II ნიშანი „სიმაღლის შეზღუდვა”    - კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს.  (მიაქციეთ ყურადღება ნიშანში პატარა შავი სამკუთხა პწიჩკები არის სიმაღლეზე ). სწორი პასუხია:  II ნიშანი.   

157

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #158

მოცემული საგზაო ნიშანი - „სიმაღლის შეზღუდვა” - კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს. ( მიაქციეთ ყურადღება ნიშანში პატარა შავი სამკუთხა პწიჩკები არის სიმაღლეზე ). 

158

მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:

1 იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს

2 იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს

3 ნიშანზე აღნიშნულზე ნაკლები დისტანციით სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #159

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან   III ნიშანი -  „სიგანის შეზღუდვა” - კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუა¬ლებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს (მიაქციეთ ყურადღება ნიშანში პატარა შავი სამკუთხა პწიჩკები არის სიგანეზე ).  სწორი პასუხია: III ნიშანი.

159

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #160

მოცემული  საგზაო ნიშანი - „სიგანის შეზღუდვა” - კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუა¬ლებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს.

160

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს

2 კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს

3 მიუთითებს საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონის არეალს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #161

მოცემული ამკრძალავი ნიშნებიდან  III ნიშანი - „საბაჟო გამშვები პუნქტი“ - კრძალავს საბაჟო გამშვებ პუნქტთან (საქართველოს საბაჟო საზღვართან მდებარე საბაჟო კონტროლის ზონა) გაუჩერებლად გავლას (აწერია ,,საბაჟო" ).  სწორი პასუხია: III  ნიშანი.

161

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს საბაჟო გამშვებ პუნქტთან (საქართველოს საბაჟო საზღვართან მდებარე საბაჟო კონტროლის ზონა) გაუჩერებლად გავლას?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #162

მოცემული ამკრძალავი ნიშნებიდან  II ნიშანი - „საფრთხე” - კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით შემდგომ მოძრაობას საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ან სხვა საფრთხის გამო. სწორი პასუხია: II  ნიშანი.

162

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით შემდგომ მოძრაობას საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის ან სხვა საფრთხის გამო?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 

© ყველა უფლება დაცულია