აირჩიეთ თემა:
ყველა 1.მძღოლის, მგზავრი და ქვეითის მოვალეობა, საცნობი ნიშნები, კონვენცია 2.უწესივრობა და მართვის პირობები 3.მაფრთხილებელი ნიშნები 4.პრიორიტეტის ნიშნები 5.ამკრძალავი ნიშნები 6.მიმთითებელი ნიშნები 7.საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 8.სერვისის ნიშნები 9.დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 10.შუქნიშნის სიგნალები 11.მარეგულირებლის სიგნალები 12.სპეციალური სიგნალის გამოყენება 13.საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 14.სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 15.მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 16.გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 17.მოძრაობის სიჩქარე 18.სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 19.გაჩერება დგომა 20.გზაჯვარედინის გავლა 21.რკინიგზის გადასასვლელი 22.მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 23.საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 24.ბუქსირება 25.სასწავლო სვლა 26.გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 27.ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 28.საგზაო მონიშვნა 29.სამედიცინო დახმარება 30.მოძრაობის უსაფრთხოება 31.ადმინისტრაციული კანონი 32.ეკო მართვა
 
გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
 
 
რეკლამა

აქ

შესაძლოა

განთავსდეს

თქვენი

სარეკლამო

ბანერი

 
 
შეკითხვების ველი (23)
 
nona
აგვ 06 პარ 2021
19:23
dalian minda rom daviwko swavla
ნონა
აგვ 17 სამ 2021
18:20
+nonaდამიკავშირდით
GIGO
აგვ 05 ოთხ 2020
08:27
B
Nazi
აგვ 04 სამ 2020
14:14
Rodis shedleba ro faviwyo swavla
marika
თებ 15 პარ 2019
14:52
Martvis mowmobis ageba
lasha maisuradze
თებ 13 ოთხ 2019
12:49
pravis axeba
giorgi
ნოემ 14 ოთხ 2018
12:02
30
TEA
ნოემ 29 ხუთ 2018
17:39
+giorgiAVTOSKOLA
ია
ნოემ 03 შბ 2018
23:34
სად ან როგორ შეიძლება ვნახო მართვის მოწმობის გამოცდის შედეგი ტარებაში?
ია
ნოემ 03 შბ 2018
23:43
+იათუ შეიძლება მიპასუხეთ
natia
ოქტ 06 შბ 2018
16:47
ukacravad aq rac dev biletebi bolo drois monacemebi aris da zustia rac sa.gov.ge ze devs?
nika
სექ 24 ორშ 2018
22:35
b-b1
nona
ივნ 28 ხუთ 2018
13:03
Minda viswavllo mankanis tareba da damsaxurebulad avixo prava
ბილეთების რაოდენობა 18
B, B1: მსუბუქი ავტომობილი, კვადროციკლი
ბილეთის ნომრით ძებნა:
პრიორიტეტის ნიშნები
 
ბილეთის განმარტება #125

მოცემული  საგზაო ნიშანი არის  „მთავარი გზა” - გზა, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა. 

125

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 აღნიშნავს გზას, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა

2 კრძალავს სახიფათო ტვირთის გადამზიდი ავტომობილების მოძრაობას

3 აღნიშნავს გზას, რომელზედაც მოძრავი მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #126

 მოცემული საგზაო ნიშნებიდან III ნიშანი-„მთავარი გზის დასასრული”  აღნიშნავს  გზის იმ მონაკვეთის ბოლოს, საიდანაც იგი კარგავს მთავარი გზის სტატუსს.

126

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის იმ მონაკვეთის ბოლოს, საიდანაც ის კარგავს მთავარი გზის სტატუსს?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #127

მოცემული  საგზაო ნიშანი - „მთავარი გზის დასასრული” აღნიშნავს გზის იმ მონაკვეთის ბოლო, საიდანაც იგი კარგავს მთავარი გზის სტატუსს.

127

მოცემული საგზაო ნიშანი აღნიშნავს:

1 გზას, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა

2 გზის ვიწრო მონაკვეთს, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება, უპირატესობა საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით

3 გზის იმ მონაკვეთის ბოლოს, საიდანაც ის კარგავს მთავარი გზის სტატუსს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #128

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან II   ნიშანი -„მეორეხარისხოვან გზასთან გადაკვეთა“ აღნიშნავს ისეთ გზასთან გადაკვეთას , რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება. 

128

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ისეთ გზასთან გადაკვეთას, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #129

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან I და III ნიშნები- „მეორეხარისხოვანი გზის შეერთება“ აღნიშნავენ ისეთ გზასთან  შეერთებას, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება. 

129

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ისეთ გზასთან შეერთებას, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება?

1 მხოლოდ II და IV

2 მხოლოდ I და III

3 მხოლოდ II

4 მხოლოდ III

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #130

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან  ყველა ნიშანი არის  „მეორეხარისხოვანი გზის შეერთება“  რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება. 

130

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ისეთ გზასთან შეერთებას, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება?

1 მხოლოდ II და III

2 მხოლოდ I და IV

3 ყველა

4 არცერთი

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #131

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან III  ნიშანი - „დაუთმე გზა”  ( ტოლგვერდა სამკუთხედი წვერით დაბლა წითელი კონტურით) ვალდებულებს  მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს.

131

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #132

მოცემული საგზაო ნიშანი  -„დაუთმე გზა” (ტოლგვერდა სამკუთხედი წვერით დაბლა წითელი კონტურით) ავალდებულებს მძღოლს  გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების  მძღოლებს.

132

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 უკრძლავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას

2 კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას

3 ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლებს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #133

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან IV  ნიშანი -„მოძრაობა გაუჩერებლად აკრძალულია” (STOP) უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას „სდექ“ ხაზის წინ გაუჩერებალად.

133

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი უკრძალავს მძღოლს „სდექ“ ხაზის წინ  გაუჩერებალად მოძრაობის გაგრძელებას?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #134

მოცემული საგზაო ნიშანი - „მოძრაობა გაუჩერებლად აკრძალულია” (STOP) უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას  გაუჩერებალად,  აგრეთვე ავალდებულებს მას გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების  მძღოლებს.

134

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 კრძალავს ყველა სატრანსპორტო საშუალებით შესვლას მოცემული მიმართულებით

2 კრძალავს ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას

3 უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებალად, აგრეთვე ავალდებულებს მას გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლებს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #135

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან II ნისანი -  „შემხვედრი მოძრაობის უპირატესობა” უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას. მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს შემხვედრ სატრან¬სპორტო საშუალებას, გზის ვიწრო მონაკვეთზე იმყოფება.

135

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #136

მოცემული საგზაო ნიშანი -  „შემხვედრი მოძრაობის უპირატესობა” უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას,  მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს შემხვედრ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც  გზის ვიწრო მონაკვეთზე იმყოფება.

136

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 აღნიშნავს გზის მონაკვეთის დასაწყისს, სადაც ერთ ან რამდენიმე ზოლზე მოძრაობის მიმართულება შეიძლება შეიცვალოს საპირისპიროდ

2 მიუთითებს გზას, რომელზედაც ტრანსპორტით მოძრაობა ერთი მიმართულებით ხორციელდება

3 უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #137

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  III  ნიშანი - „უპირატესობა შემხვედრ მოძრაობასთან”  ანიჭებს მძღოლს უპირატესობას გზის ვიწრო მონაკვეთზე მოძრაობისას საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით.

137

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი ანიჭებს მძღოლს უპირატესობას საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით, გზის ვიწრო მონაკვეთზე მოძრაობისას?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #138

მოცემული  საგზაო ნიშანი - „უპირატესობა შემხვედრ მოძრაობასთან”  ანიჭებს მძღოლს უპირატესობას გზის ვიწრო მონაკვეთზე მოძრაობისას საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით.

138

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 ანიჭებს მძღოლს უპირატესობას საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით, გზის ვიწრო მონაკვეთზე მოძრაობისას

2 ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას

3 უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მოძრაობას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #139

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან II ნიშნის - „მეორეხარისხოვან გზასთან გადაკვეთა“ და IV ნიშნის - „მთავარი გზა”  მოქმედების ზონაში მოძრავ მძღოლს ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა. (III ნიშანი  მძღოლს უპირატესობას ანიჭებს მხოლოდ გზის ვიწრო მონაკვეთზე და არა არარეგულირებად გზაჯვარედინზე) ანუ სწორი პასუხია: მხოლოდ II და IV

139

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში ენიჭება მძღოლს არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა?

1 მხოლოდ II და IV

2 მხოლოდ I და III

3 არცერთის

4 ყველას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #140

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან I ნიშანი -  „შემხვედრი მოძრაობის უპირატესობა” და IV ნიშანი -  „უპირატესობა შემხვედრ მოძრაობასთან” იდგმება უშუალოდ გზის ვიწრო უბნის წინ. (ანუ უშუალოდ იქ სადაც საჭიროა გზის დათმობა) ანუ სწორი პასუხია:  I და IV

140

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იდგმება უშუალოდ გზის ვიწრო უბნის წინ?

1 II და III

2 I და IV

3 I

4 I და II

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #141

მოცემული საგზაო ნიშნები ეკუთვნის საგზაო ნიშნების I ჯგუფს - ,,მაფრთხილებელი ნიშნები" . თუ სხვა აუცილებლობა არ არსებობს მოცემული საგზაო ნიშნები(სამკუთხა ნიშნები) დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება 150-300 მეტრის მანძილზე .

141

თუ სხვა აუცილებლობა არ არსებობს, მოცემული საგზაო ნიშნები დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე:

1 50-100 მეტრის მანძილზე

2 100-150 მეტრის მანძილზე

3 150-300 მეტრის მანძილზე

4 300-400 მეტრის მანძილზე

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #142

მოცემული საგზაო  ნიშნები ეკუთვნის საგზაო ნიშნების I ჯგუფს - ,, მაფრთხილებელი ნიშნები ".  თუ სხვა  აუცილებლობა არ არსებობს მოცემული ნიშნები (სამკუთხა ნიშნები) დასახლებულ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე   50–100 მეტრის მანძილზე.

142

თუ სხვა აუცილებლობა არ არსებობს, მოცემული საგზაო ნიშნები დასახლებულ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე:

1 50-100 მეტრის მანძილზე

2 100-150 მეტრის მანძილზე

3 150-300 მეტრის მანძილზე

 

                                                                                             

 

© ყველა უფლება დაცულია