აირჩიეთ თემა:
ყველა 1.მძღოლის, მგზავრი და ქვეითის მოვალეობა, საცნობი ნიშნები, კონვენცია 2.უწესივრობა და მართვის პირობები 3.მაფრთხილებელი ნიშნები 4.პრიორიტეტის ნიშნები 5.ამკრძალავი ნიშნები 6.მიმთითებელი ნიშნები 7.საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 8.სერვისის ნიშნები 9.დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 10.შუქნიშნის სიგნალები 11.მარეგულირებლის სიგნალები 12.სპეციალური სიგნალის გამოყენება 13.საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 14.სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 15.მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 16.გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 17.მოძრაობის სიჩქარე 18.სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 19.გაჩერება დგომა 20.გზაჯვარედინის გავლა 21.რკინიგზის გადასასვლელი 22.მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 23.საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 24.ბუქსირება 25.სასწავლო სვლა 26.გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 27.ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 28.საგზაო მონიშვნა 29.სამედიცინო დახმარება 30.მოძრაობის უსაფრთხოება 31.ადმინისტრაციული კანონი 32.ეკო მართვა
 
გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
 
 
რეკლამა

აქ

შესაძლოა

განთავსდეს

თქვენი

სარეკლამო

ბანერი

 
 
შეკითხვების ველი (24)
 
nona
ივნ 28 ხუთ 2018
13:03
Minda viswavllo mankanis tareba da damsaxurebulad avixo prava
gocha fochkhua
აპრ 01 კვ 2018
11:45
gza jwaredini
beqa
მარ 12 ორშ 2018
19:29
gamarjobat araswrulwlovani var dzirs madzlevs avtoskola da direqtoris bechedi chirdeba im dzirs?
gre
თებ 26 ორშ 2018
18:13
fsdut
piso1992
თებ 17 შბ 2018
22:26
es biletebi ak ro aris dadebuli rustavshic es biletebia
ნიკა
თებ 16 პარ 2018
21:58
ტელეფონში ვერ გადმოვწერ აპლიკაციიას?
fiqria
ოქტ 15 კვ 2017
13:52
teoria
lela
სექ 16 შბ 2017
11:58
minda avigo saxlidan gausvlelad pravis ageba,
vaja
სექ 09 შბ 2017
15:30
vaja
revaz
აგვ 15 სამ 2017
17:41
Gamarjoba inga me minda saidan damexmarot da tu shemidzlia davicyot scavla da ogond amagebine martvis Mormons gepicebi danarcheni chemze datove pativs cema
ბილეთების რაოდენობა 32
B, B1: მსუბუქი ავტომობილი, კვადროციკლი
ბილეთის ნომრით ძებნა:
მაფრთხილებელი ნიშნები
 
ბილეთის განმარტება #113

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  III  ნიშანი -„ორმხრივი მოძრაობა” - აღნიშნავს გზის (სავალი ნაწილის) ორმხრივმოძრაობიანი მონაკვეთის დასაწყისს, რომელსაც წინ უსწრებდა უბანი ცალმხრივი მოძრაობით.  სწორი პასუხია:  III ნიშანი

113

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის (სავალი ნაწილის) მონაკვეთის დასაწყისს ორმხრივი მოძრაობით, რომელსაც წინ უსწრებდა უბანი ცალმხრივი მოძრაობით?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #114

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  II  ნიშანი - „ქვეითთა გადასასვლელი” - იძლევა გაფრთხილებას ქვეითთა გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე. (მიაქციეთ ყურადღება  აფრთხილებს ანუ მაფრთხილებელი ნიშანია სამკუთხა ნიშანი, ხოლო  III ნიშანი მიგითითებთ ქვეითთა გადასასვლელის არსებობის შესახებ ). სწორი პასუხია: II ნიშანი

114

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს საგზაო ნიშნით (5.19.1 ან 5.19.2) ან/და საგზაო მონიშვნით (1.14.1-1.14.3) აღნიშნულ ქვეითთა გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #115

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  IV ნიშანი - „ბავშვები” - იძლევა გაფრთხილებას გზის მონაკვეთთან საბავშვო დაწესებულების არსებობის თაობაზე, საიდანაც დიდია ბავშვების სავალ ნაწილზე გამოჩენის ალბათობა.  (მიაქციეთ ყურადღება, აფრთხილებს ანუ მაფრთხილებელი ნიშანია სამკუთხა ნიშანი) სწორი პასუხია:  IV ნიშანი

115

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს გზის მონაკვეთთან საბავშვო დაწესებულებების არსებობის თაობაზე, საიდანაც დიდია სავალ ნაწილზე ბავშვების გამოჩენის ალბათობა?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #116

 მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  I ნიშანი - „ველობილიკის გადაკვეთა” - იძლევა გაფრთხილებას  ველობილიკის სავალი ნაწილის გადაკვეთის ადგილთან მიახლოების თაობაზე. (მიაქციეთ ყურადღება, აფრთხილებს ანუ მაფრთხილებელი ნიშანია სამკუთხა ნიშანი, ხოლო II ნიშანი მოგითითებთ ველობილიკის არსებობის შესახებ ). სწორი პასუხია:  I ნიშანი

116

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს საგზაო ნიშნით (4.4) აღნიშნული ველობილიკის სავალი ნაწილის გადაკვეთის ადგილთან მიახლოების თაობაზე?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #117

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  II ნიშანი- „ქვის ცვენა” - აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის სავალი ნაწილი არ არის დაცული ზვავისაგან, მეწყერისაგან ან ქვების ცვენისაგან.  სწორი პასუხია: II ნიშანი.

117

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის სავალი ნაწილი არ არის დაცული ზვავისაგან, მეწყერისაგან და ქვების ცვენისგან?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #118

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  IV ნიშანი -  „გვერდითი ქარი” - აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელზეც შეიძლება ძლიერი გვერდითი ქარი ამოვარდეს.  სწორი პასუხია: IV ნიშანი

118

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელზედაც შეიძლება ამოვარდეს ძლიერი გვერდითი ქარი?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #119

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  I ნიშანი - „დაბლამფრენი თვითმფრინავები” - არის აეროდრომთან ახლოს გამავალი გზის მონაკვეთი, რომელზედაც თვითმფრინავები ან ვერტმფრენები დაბალ სიმაღლეზე დაფრინავენ.  სწორი პასუხია: I  ნიშანი.

119

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს აეროდრომებთან ახლოს გამავალ გზის მონაკვეთს, რომლებზედაც თვითმფრინავები ან ვერტმფრენები დაბალ სიმაღლეზე დაფრინავენ?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #120

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან  III ნიშანი  -  „ხერგილი“ - აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელიც დროებით ჩახერგილია. სწორი პასუხია:  III  ნიშანი

120

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელიც დროებით ჩახერგილია?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #121

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  III ნიშანი -  „სხვა საფრთხეები”(სამკუთხედში ! ნიშანი) არის - გზის მონაკვეთი, რომელზედაც შეიძლება წარმოიშვას ისეთი საფრთხე, რომელიც არ არის განსაზღვრული სხვა მაფრთხილებელი ნიშნებით.  სწორი პასუხია: III  ნიშანი.

121

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელზედაც შეიძლება წარმოიშვას ისეთი სახის საფრთხე, რომელიც არ არის განსაზღვრული სხვა მაფრთხილებელი ნიშნებით?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #122

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  IV  ნიშანი - „მოხვევის მიმართულება” -აღნიშნავს შეზღუდული ხილვადობის მქონე მცირერადიუსიან გზის მრუდეზე მოძრაობის მიმართულებას −მარცხნივ ან საგზაო სამუშაოების მიმდინარეობის ადგილის შემოვლის შესაბამის მიმართულებას.  სწორი პასუხია: IV  ნიშანი.

122

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს მოძრაობის მიმართულებას შეზღუდული ხილვადობის მქონე მცირერადიუსიანი გზის მრუდეებზე, აგრეთვე საგზაო სამუშაოების მიმდინარეობის ადგილებში - შემოვლის მიმართულებას?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #123

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  IV  ნიშანი - „მოხვევის მიმართულება” -აღნიშნავს  "T"-სებურ გზაჯვარედინზე ან გზების განშტოებაზე მოძრაობის მიმართულებას (მარჯვნივ და მარცხნივ), ან საგზაო სამუშაოების მიმდინარეობის ადგილის შემოვლის შესაბამის მიმართულებას.  სწორი პასუხია: IV ნიშანი.

123

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს "T"-სებურ გზაჯვარედინზე ან გზების განშტოებაზე მოძრაობის მიმართულებას, ან საგზაო სამუშაოების მიმდინარეობის ადგილებში - შემოვლის მიმართულებას?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #124

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან  I ნიშანი -„მთავარი გზა”  (ყვითელი რომბი)  არის - გზა, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა.  სწორი პასუხია:  I  ნიშანი.

124

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზას, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 

© ყველა უფლება დაცულია