აირჩიეთ თემა:
ყველა 1.მძღოლის, მგზავრი და ქვეითის მოვალეობა, საცნობი ნიშნები, კონვენცია 2.უწესივრობა და მართვის პირობები 3.მაფრთხილებელი ნიშნები 4.პრიორიტეტის ნიშნები 5.ამკრძალავი ნიშნები 6.მიმთითებელი ნიშნები 7.საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 8.სერვისის ნიშნები 9.დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 10.შუქნიშნის სიგნალები 11.მარეგულირებლის სიგნალები 12.სპეციალური სიგნალის გამოყენება 13.საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 14.სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 15.მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 16.გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 17.მოძრაობის სიჩქარე 18.სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 19.გაჩერება დგომა 20.გზაჯვარედინის გავლა 21.რკინიგზის გადასასვლელი 22.მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 23.საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 24.ბუქსირება 25.სასწავლო სვლა 26.გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 27.ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 28.საგზაო მონიშვნა 29.სამედიცინო დახმარება 30.მოძრაობის უსაფრთხოება 31.ადმინისტრაციული კანონი 32.ეკო მართვა
 
გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
 
 
რეკლამა

აქ

შესაძლოა

განთავსდეს

თქვენი

სარეკლამო

ბანერი

 
 
შეკითხვების ველი (23)
 
nona
აგვ 06 პარ 2021
19:23
dalian minda rom daviwko swavla
ნონა
აგვ 17 სამ 2021
18:20
+nonaდამიკავშირდით
GIGO
აგვ 05 ოთხ 2020
08:27
B
Nazi
აგვ 04 სამ 2020
14:14
Rodis shedleba ro faviwyo swavla
marika
თებ 15 პარ 2019
14:52
Martvis mowmobis ageba
lasha maisuradze
თებ 13 ოთხ 2019
12:49
pravis axeba
giorgi
ნოემ 14 ოთხ 2018
12:02
30
TEA
ნოემ 29 ხუთ 2018
17:39
+giorgiAVTOSKOLA
ია
ნოემ 03 შბ 2018
23:34
სად ან როგორ შეიძლება ვნახო მართვის მოწმობის გამოცდის შედეგი ტარებაში?
ია
ნოემ 03 შბ 2018
23:43
+იათუ შეიძლება მიპასუხეთ
natia
ოქტ 06 შბ 2018
16:47
ukacravad aq rac dev biletebi bolo drois monacemebi aris da zustia rac sa.gov.ge ze devs?
nika
სექ 24 ორშ 2018
22:35
b-b1
nona
ივნ 28 ხუთ 2018
13:03
Minda viswavllo mankanis tareba da damsaxurebulad avixo prava
ბილეთების რაოდენობა 32
B, B1: მსუბუქი ავტომობილი, კვადროციკლი
ბილეთის ნომრით ძებნა:
მაფრთხილებელი ნიშნები
 
ბილეთის განმარტება #93

მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან  I და III საგზაო ნიშანი იდგმება დაუსახლებელ პუნქტში, რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასავლელამდე 150 -300 მეტრის მანზილზე, ხოლო მარცხენა მხარეს იდგმება მხოლოდ I ნიშანი (დააკვირდით ხაზების დახრას, ხაზები დახრილია მარცხნიდან ანუ მაღალი მხარე აქვს მარცხენა ). სწორი პასუხია:  I ნიშანი.

93

მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან რომელი იდგმება დაუსახლებელ პუნქტში, რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელამდე 150-300 მეტრის მანძილზე, გზის მარცხენა მხარეს?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #94

მოცემული საცნობი ნიშნებიდან  II ნიშანი  არის  „ავარიული გაჩერების ნიშანი“ ( ტოლგვერდა სამკუთხედის ფორმის დაფა წითელი არშიით)

94

მოცემული საცნობი ნიშნებიდან რომელია „საავარიო გაჩერების ნიშანი“?

1 I

2 II

3 III

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #95

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  II  ნიშანი - „რკინიგზის შლაგბაუმიანი გადასასვლელი” აფრთხილებს  რკინიგზის შლაგბაუმიან გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე.

95

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს შლაგბაუმიან რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #96

მაფრთხილებელი ნიშნებიდან (სამკუთხა ნიშნები) დაუსახლებელ პუნქში განმეორებით იდგმება მხოლოდ ექვსი ნიშანი , ესენია: ,, რკინიგზის შლაგბაუმიანი გადასასვლელი" , „რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი”, ,,სახსნელი ხიდი", ,,სანაპიროზე გასასვლელი", ,,საგზაო სამუშაოები" და ,,ბავშვები". (აღნიშნული ნიშნები შეგიძლიათ ნახოთ ამავე საიტზე,ნიშნების ცნობარში). ამ ბილეთში მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  I ნიშანი -,,რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი" და III ნისანი - „სანაპიროზე გასასვლელი” მეორდება დაუსახლებულ პუნქტში. ანუ სწორი პასუხია: მხოლოდ I და III

96

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იდგმება განმეორებით დაუსახლებელ პუნქტში?

1 მხოლოდ I და II

2 მხოლოდ I და III

3 ყველა

4 მხოლოდ II და IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #97

მაფრთხილებელი ნიშნებიდან (სამკუთხა ნიშნები) დაუსახლებელ პუნქტში განმეორებით იდგმება მხოლოდ ექვსი ნიშანი, ესენია:  ,,რკინიგზის შლაგბაუმიანი გადასასვლელი", ,,რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი", ,,სახსნელი ხიდი ", ,,სანაპიროზე გასასვლელი", ,,საგზაო სამუშაოები" და ,,ბავშვები" (აღნიშნული ნიშნები შეგიძლიათ ნახოთ ამავე საიტზე, ნიშნების ცნობარში). ამ ბილეთში მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  II ნიშანი -  „ბავშვები“ და  III  ნიშანი -  „საგზაო სამუშაოები“ მეორდება დაუსახლებელ პუნქტში. ანუ სწორი პასუხია: მხოლოდ II და III

97

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იდგმება განმეორებით დაუსახლებელ პუნქტში?

1 მხოლოდ I და II

2 მხოლოდ II და III

3 ყველა

4 მხოლოდ II და IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #98

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  III ნიშანი -„რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი” − იძლევა გაფრთხილებას რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე. სწორ პასუხია: მხოლოდ III

98

რომელი საგზაო ნიშანი აფრთხილებს უშლაგბაუმო რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე?

1 მხოლოდ I

2 მხოლოდ II

3 მხოლოდ III

4 მხოლოდ III და IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #99

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  IV ნიშნი- ,,მრავალლიანდაგიანი რკინიგზა"  იძლევა გაფრთხილებას ორი ან ორზე მეტი ლიანდაგის მქონე რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე. სწორი პასუხია: მხოლოთ IV

99

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს ორი ან მეტი ლიანდაგიანი რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელთან მიახლოების შესახებ?

1 მხოლოდ I და II

2 ყველა

3 მხოლოდ II და III

4 მხოლოდ IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #100

მაფრთხილებელი ნიშნები (სამკუთხა ნიშნები)  მანძილი ობიექტამდე დაფის გარეშე დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე 150−300 მეტრ მანძილზე. ბილეთში მოცემული ნიშნები ყველა მაფრთხილებელი ნიშნებია, ანუ სწორი პასუხია: 150 -300 მეტრის მანძილზე.

100

მოცემული საგზაო ნიშნები, 8.1.1 (მანძილი ობიექტამდე) დაფის გარეშე დაუსახლებელი პუნქტში სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე იდგმება:

1 50-100 მეტრის მანძილზე

2 100-150 მეტრის მანძილზე

3 150-300 მეტრის მანძილზე

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #101

მაფრთხილებელი ნიშნებიდან  (სამკუთხა ნიშნებიდან) ექვსი ნიშანი: „რკინიგზის შლაგბაუმიანი გადასასვლელი”, „რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი”,  „გასახსნელი ხიდი”,  „სანაპიროზე გასასვლელი”,  „ბავშვები” და „საგზაო სამუშაოები”  დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება ორჯერ: პირველი ნიშანი  150 -300 მეტრში , ხოლო განმეორებით იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისიდან არანაკლებ 50 მეტრის მანძილზე. სწორი პასუხია: 50 მეტრის მანძილზე.

101

მოცემული საგზაო ნიშნები დაუსახლებელ პუნქტში განმეორებით იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე, არანაკლებ:

1 150 მეტრის მანძილზე

2 100 მეტრის მანძილზე

3 50 მეტრის მანძილზე

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #102

 თუ აღმართი და დაღმართი (ან დაღმართი და აღმართი) ერთმანეთს მიჰყვება, ,,მანძილი ობიექტამდე " დაფის გარეშე  მოცემული ნიშნები „ციცაბო დაღმართი“ და  „ციცაბო აღმართი“  შეიძლება დაიდგას შესაბამისად უშუალოდ აღმართის და დაღმართის წინ. ანუ სწორი პასუხია: შეიძლება.

102

შეიძლება თუ არა, მოცემული საგზაო ნიშნები, 8.1.1 „მანძილი ობიექტამდე“ დაფის გარეშე, დაიდგას უშუალოდ აღმართის ან დაღმართის (ან დაღმართის და აღმართის) წინ, თუ ისინი ერთმანეთს მიჰყვება?

1 არ შეიძლება

2 შეიძლება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #103

მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან II  და IV ნიშანი იდგმება დაუსახლებელ პუნქტში რკინიგზის შლაგბაუმიან  გადასასვლელამდე  150 -300 მეტრის მანძილზე, ხოლო მარჯვენა მხარეს იდგმება მხოლოდ  IV ნიშანი ( დააკვირდით ხაზების დახრას , ხაზები დახრილია მარჯვნიდან, ანუ მაღალი მხარე აქვს მარჯვენა ). სწორი პასუხია:  IV  ნიშანი.

103

მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან რომელი იდგმება დაუსახლებელ პუნქტში რკინიგზის შლაგბაუმიან გადასასვლელამდე 150-300 მეტრის მანძილზე, გზის მარჯვენა მხარეს?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #104

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან II ნიშანი - „თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთა” - აღნიშნავს გზაჯვარედინს თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთით. (მიაქციეთ ყურადღება ხაზების სისქეს, თანაბარი  სისქის ხაზებია გადაკვეტილი). სწორი პასუხია: II ნიშანი.

104

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზაჯვარედინს თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთით?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #105

მოცემული საგზაო ნიშანებიდან III  ნიშანი - „გასახსნელი ხიდი” - იძლევა გაფრთხილებას გასახსნელ ხიდთან ან საბორნე გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე. სწორი პასუხია: III ნიშანი

105

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს მძღოლს გასახსნელ ხიდთან ან საბორნე გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე?

1 მხოლოდ I და II

2 მხოლოდ II და III

3 მხოლოდ III

4 მხოლოდ IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #106

მოცემული საგზაო ნიშნებებიდან  III ნიშანი - „სახიფათო მოსახვევი” - აღნიშნავს მცირერადიუსიან ან შეზღუდული ხილვადობის მქონე გზის სახიფათო მოსახვევს მარცხნივ. (არ შეგეშალოთ,  I ნიშანი არის ,,სახიფათო მოსახვევ-ებ-ი" (მრავლობითში). სწორი პასუხია;   III ნიშანი

106

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს მცირერადიუსიან ან შეზღუდულ ხილვადობის მქონე გზის სახიფათო მოსახვევს?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #107

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  III  ნიშანი - „ციცაბო დაღმართი” - იძლევა გაფრთხილებას ციცაბოდაღმართიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე. (მიაქციეთ ყურადღება: ციცაბო აღმართს აწერია 12%, ხოლო ციცაბო დაღმართს 10%). სწორი პასუხია: III ნიშანი

107

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს ციცაბოდაღმართიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #108

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  III  ნიშანი -„მოლიპული გზა” - აღნიშნავს გზის მოლიპულ მონაკვეთს, რომელზედაც საბურავის გზის საფართან ჩაჭიდების კოეფიციენტი 0,4-ზე ნაკლებია. სწორი პასუხია :  III  ნიშანი.

108

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მოლიპულ მონაკვეთს, რომლზედაც საბურავის გზის საფართან ჩაჭიდების კოეფიციენტი 0,4-ზე ნაკლებია?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #109

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  III ნიშანი- „უსწორმასწორო გზა” - აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის სავალი ნაწილი დაზიანებულია ( ტალღოვანი, ღრანტეებიანი,.) სწორი პასუხია: III  ნიშანი.

109

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის სავალი ნაწილი დაზიანებულია?

1 მხოლოდ II და III

2 მხოლოდ III

3 მხოლოდ I

4 მხოლოდ I და IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #110

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  IV ნიშანი -„ქვის ასხლეტა” - აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელზედაც შესაძლებელია სატრანსპორტო საშუალების თვლებიდან ღორღის, ხრეშის ასხლეტა და ა. შ..(მიაქციეთ ყურადღება  სწორი პასუხის ნიშნის ნომერი არ ემთხვევა სავარაუდო პასუხის ნომერს) . სწორი პასუხია: IV ნიშანი.

110

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელზედაც შესაძლებელია სატრანსპორტო საშუალების თვლებიდან ღორღის, ხრეშისა და ა. შ. ასხლეტა?

1 მხოლოდ I და III

2 მხოლოდ IV

3 მხოლოდ II

4 მხოლოდ II და IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #111

მოცემული საგზაო  ნიშნებიდან  III ნიშანი -„გზის შევიწროება” - აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის სავალი ნაწილის სიგანე ვიწროვდება ორივე მხრიდან ( მარჯვნიდან და მარცხნიდან); სწორი პასუხია: III  ნიშანი.

111

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის სავალი ნაწილის სიგანე ვიწროვდება ორივე მხრიდან?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #112

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან I ნიშანი - „გზის შევიწროება მარჯვნიდან” - აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის სავალი ნაწილის სიგანე ვიწროვდება მარჯვნიდან; სწორი პასუხია: I ნიშანი

112

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის სავალი ნაწილის სიგანე ვიწროვდება მარჯვენა მხრიდან?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 

© ყველა უფლება დაცულია