აირჩიეთ თემა:
ყველა 1.მძღოლის, მგზავრი და ქვეითის მოვალეობა, საცნობი ნიშნები, კონვენცია 2.უწესივრობა და მართვის პირობები 3.მაფრთხილებელი ნიშნები 4.პრიორიტეტის ნიშნები 5.ამკრძალავი ნიშნები 6.მიმთითებელი ნიშნები 7.საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 8.სერვისის ნიშნები 9.დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 10.შუქნიშნის სიგნალები 11.მარეგულირებლის სიგნალები 12.სპეციალური სიგნალის გამოყენება 13.საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 14.სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 15.მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 16.გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 17.მოძრაობის სიჩქარე 18.სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 19.გაჩერება დგომა 20.გზაჯვარედინის გავლა 21.რკინიგზის გადასასვლელი 22.მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 23.საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 24.ბუქსირება 25.სასწავლო სვლა 26.გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 27.ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 28.საგზაო მონიშვნა 29.სამედიცინო დახმარება 30.მოძრაობის უსაფრთხოება 31.ადმინისტრაციული კანონი 32.ეკო მართვა
 
გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
 
 
რეკლამა

აქ

შესაძლოა

განთავსდეს

თქვენი

სარეკლამო

ბანერი

 
 
შეკითხვების ველი (22)
 
სოფო
აპრ 25 სამ 2017
08:28
გამარჯობათ.. მაინტერესებს ამ ეტაპზე რაიმე ცვლილება ხომ არ არის თეორიულ ან პრაქტიკულ გამოცდაზე... ან ხომ არ იგეგმება რაიმეს შეცვლა? თუ გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ?
ინგა
მაი 01 ორშ 2017
12:59
+სოფოგამარჯობა, ამ ეტაპზე არანაირი ცვლილება არ არ არის, იგეგმება პრაქტიკული გამოცდის ცვლილება,სავარაუდოდ გართულდება და დაემატება ქალაქში გამოცდაც.
Revaz
მაი 15 ორშ 2017
22:23
+ინგაGamarjoba inga shegidzliat rom damexmarot gamocdashi biletebis shescavla minda da tu shegidzliat
nnana
აპრ 23 კვ 2017
08:52
biletebi
Revaz
მაი 16 სამ 2017
11:10
+nnanaDiax biletebze minda vimecadino da shegidzliat rom damexmaro
ინგა
მაი 19 პარ 2017
13:19
+Revazეს საიტი არის იმისთვის, რომ სახლიდან გაუსვლელად ისწავლოთ ბილეთები, საიტზე ბილეთები დალაგებულია როგორც თემატურად ასევე არის გამოცდის სიტუაციაც, ასევე ყველა ბილეთს აქვს თავისი განმარტება (დააწკაპეთ წითელ კითხვისნიშანს) თქვენთვის გასაგებ მარტივ ენაზე, თუ ინდივიდუალურად გინდათ შესწავლა მაშინ უნდა მობრძანდეთ ავტოსკოლაში.
ბილეთების რაოდენობა 1083
B, B1: მსუბუქი ავტომობილი, კვადროციკლი
ბილეთის ნომრით ძებნა:
 
ბილეთის განმარტება #141

მოცემული საგზაო ნიშნები ეკუთვნის საგზაო ნიშნების I ჯგუფს - ,,მაფრთხილებელი ნიშნები" . თუ სხვა აუცილებლობა არ არსებობს მოცემული საგზაო ნიშნები(სამკუთხა ნიშნები) დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება 150-300 მეტრის მანძილზე .

141

თუ სხვა აუცილებლობა არ არსებობს, მოცემული საგზაო ნიშნები დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე:

1 50-100 მეტრის მანძილზე

2 100-150 მეტრის მანძილზე

3 150-300 მეტრის მანძილზე

4 300-400 მეტრის მანძილზე

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #142

მოცემული საგზაო  ნიშნები ეკუთვნის საგზაო ნიშნების I ჯგუფს - ,, მაფრთხილებელი ნიშნები ".  თუ სხვა  აუცილებლობა არ არსებობს მოცემული ნიშნები (სამკუთხა ნიშნები) დასახლებულ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე   50–100 მეტრის მანძილზე.

142

თუ სხვა აუცილებლობა არ არსებობს, მოცემული საგზაო ნიშნები დასახლებულ პუნქტში იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე:

1 50-100 მეტრის მანძილზე

2 100-150 მეტრის მანძილზე

3 150-300 მეტრის მანძილზე

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #143

  მოცემული საგზაო ნიშანი- „მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა” - კრძალავს მოძრაობას ნიშანზე აღნიშნულზე მეტი სიჩქარით(კმ/სთ),  ანუ ამ შემთხვევაში კრძალავს 50 კმ/სთ - ზე მეტი სიჩქარით მოძრაობას, მაგრამ ნებას რთავს იმოძრაოს ნიშანზე მითითებულით და ნაკლები სიჩქარით. ხოლო დასახლებულ ან დაუსახლებელ პუნქტში ნებადართულია მოპედისა და მასთან გათანაბრებული სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა ყველა გზაზე, სადაც ამ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა დასაშვებია, არაუმეტეს 45 კმ/სთ სიჩქარით. ე.ი. მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში მოპედითა და მასთან გათანაბრებული სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა ნებადართულია არაუმეტეს: 45 კმ/სთ სიჩქარით.

143

მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში მოპედითა და მასთან გათანაბრებული სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა ნებადართულია არაუმეტეს:

1 20 კმ/სთ სიჩქარით

2 50 კმ/სთ სიჩქარი

3 45 კმ/სთ სიჩქარით

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #144

მოცემული საგზაო ნიშანი - „მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის დასასრული” აღნიშნავს ნიშნის („მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა“) მოქმედების ზონის დასასრული.

144

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 კრძალავს მოძრაობას ნიშანზე მითითებულზე მეტი სიჩქარით

2 აღნიშნავს მაქსიმალური სიჩქარის შემზღუდავი საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონის დასასრულს

3 მიუთითებს სიჩქარეს, რომლითაც რეკომენდირებულია მოძრაობა გზის მოცემულ მონაკვეთზე

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #145

ამკრძალავი ნიშნები  „დგომა აკრძალულია კენტ რიცხვებში” და „დგომა აკრძალულია ლუწ რიცხვებში” - კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების დგომას შესაბამისად  თვის კენტ და  ლუწ რიცხვებში. ამასთან მოცემული ნიშნების ერთდროულად გამოყენებისას (ანუ გზის ერთ მხარეს ერთი დგას და გზის მეორე მხარეს მეორე ), 19-დან 21 საათამდე დროის პერიოდში ნიშნები არ მოქმედებენ და აქვთ შესვენების რეჟიმი, ამიტომ ამ პერიოდში დგომა ნებადართულია სავალი ნაწილის ორივე მხარეს. ანუ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს თვის ლუწ რიცხვში 19.00 საათიდან 21.00 საათამდე სურათზე მითითებულ ადგილას ავტომობილის სადგომზე დაყენების უფლება აქვს.  სწორი პასუხია: აქვს უფლება.

145

აქვს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს, სურათზე მითითებულ ადგილას, ავტომობილის სადგომზე დაყენების უფლება, თვის ლუწ რიცხვებში 19.00 საათიდან 21.00 საათამდე?

1 აქვს უფლება

2 არ აქვს უფლება

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #146

მოცემული საგზაო ნიშანი  „მასის შეზღუდვა” - კრძალავს იმ სატვირთო ავტომობილით და სატვირთო შემადგენლობით მოძრაობას, რომელთა საერთო ფაქტობრივი მასა აღემატება ნიშანზე მითითებულს, ანუ მოცემულ შემთხვევაში უკრძალავს იმ სატვირთო ავტომობილებს და სატვირთო ავტომობილთა შემადგენლობებს  მოძრაობას , რომელთა საერთო ფაქტობრივი მასა აღემათება 7 ტონას. სურათზე მოცემული სატვირთო ავტომობილი არ აღემატება 7 ტონას, მაგრამ მისი შემადგენლობის ფაქტობრივი მასა (ბუქსირებას ეწევა) რადგან აღემატება 7 ტონას მას ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა, მხოლოდ წითელ მსუბუქ ავტომობილის მძღოლს არ ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა. სწორი პასუხია: მხოლოდ წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს.

146

მოცემულ სიტუაციაში, რომელი ავტომობილის მძღოლს არ ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ სატვირთო ავტომობილის ფაქტობრივი მასა 7 ტონაა?

1 მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

2 მხოლოდ წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლ

3 არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #147

მოცემული ამკრძალავი ნიშანი -  „შესვლა აკრძალულია” (წითელ წრეში თეთრი ტირე ) - კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით შესვლას მოცემული მიმართულებით.

147

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებლად

2 კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების შესვლას მოცემული მიმართულებით

3 კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #148

მოცემული ამკრძალავი ნიშანი - „მოძრაობა აკრძალულია” ( თეთრი წრე წითელი არშიით ) - კრძალავს ყველა სახის სატრან¬სპორტო საშუალებით მოძრაობას.

148

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებალად

2 კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებას და დგომას

3 კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #149

მოცემული ნიშნებიდან  II ნიშანი - „მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, ხოლო  IV ნიშანი - „მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას ( ანუ  უკრძალავს  მოძრაობას მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებებსაც ) . ე.ი. II  და  IV ნიშნები კრძალავენ მათი მოქმედების ზონაში ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას. სწორი პასუხია: მხოლოდ   II   და   IV

149

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან, რომლი კრძალავს მის მოქმედების ზონაში ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას?

1 მხოლოდ I და III

2 მხოლოდ II და IV

3 მხოლოდ II

4 მხოლოდ III

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #150

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან  III  ნიშანი -   „მოტოციკლით მოძრაობა აკრძალულია”  - კრძალავს ყველა სახის მოტოციკლით მოძრაობას, ხოლო II   ნიშანი - „მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას ( ანუ უკრძალავს მოტოციკლებსაც ). ე.ი.   II  და  III  საგზაო ნიშნები კრძალავენ მათი მოქმედების ზონაში ყველა სახის მოტოციკლებით მოძრაობას. სწორი პასუხია: მხოლოდ   II  და   III .

150

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება ყველა სახის მოტოციკლით მოძრაობა?

1 მხოლოდ I და IV

2 მხოლოდ II და III

3 მხოლოდ III

4 მხოლოდ IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #151

მოცემული ამკრძალავი ნიშნებიდან   III  ნიშანი - „ტრაქტორით მოძრაობა აკრძალულია” -კრძალავს ყველა სახის ტრაქტორითა და სპეციალიზებული თვითმავალი მანქანებით მოძრაობას , ხოლო I ნიშანი - „მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას ( ანუ უკრძალავს  ტრაქტორებსაც ).  ე.ი.  I   და  III   საგზაო ნიშნების მოქმედების ზონაში იკრძალება ტრაქტორებითა და თვითმავალი მანქანებით მოძრაობა. სწორი პასუხია: მხოლოდ   I  და  III   

151

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან, რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება ტრაქტორითა და თვითმავალი მანქანით მოძრაობა?

1 მხოლოდ I და III

2 მხოლოდ II და IV

3 მხოლოდ III

4 მხოლოდ I

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #152

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან  II  ნიშანი  - „მისაბმელით მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის მისაბმელიანი სატვირთო ავტომობილითა და მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობას, აგრეთვე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებას. ე.ი. სწორი პასუხია:  II  ნიშანი .

152

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს ყველა სახის მისაბმელიანი სატვირთო ავტომობილითა და მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობას, აგრეთვე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებას?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #153

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  III ნიშანი -  „მისაბმელით მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის მისაბმელიანი სატვირთო ავტომობილითა და მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობას, აგრეთვე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებას,  II  ნიშანი -  „ტრაქტორით მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის ტრაქტორითა და თვითმავალი მანქანებით მოძრაობას ( ანუ მოძრაობას უკრძალავს მისაბმელიან ტრაქტორსაც ) , I  ნიშანი - „მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას ( ანუ მოძრაობას უკრძალავს მისაბმელიან ტრაქტორსაც ). ე.ი. ყველა მოცემული ნიშნის მოქმედების ზონაში იკრძალება მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობა. სწორი პასუხია: ყველა მოცემული ნიშნის მოქმედების ზონაში.

153

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში იკრძალება მისაბმელიანი ტრაქტორით მოძრაობა?

1 მხოლოდ I და III

2 მხოლოდ II და III

3 ყველა მოცემული ნიშნის მოქმედების ზონაში

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #154

მოცემული  საგზაო ნიშანი - „საჭაპანო მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს საჭაპანო ტრანსპორტით, სასაპალნე და დასაჯდომი ცხოველებით მოძრაობას, ასევე პირუტყვის გადარეკვას.

154

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელიც გადის პირუტყვის (საქონლის) სადგომთან, სადაც მოსალოდნელია მათი სავალ ნაწილზე გამოჩენა

2 კრძალავს საჭაპნე ტრანსპორტით, სასაპალნე და საჯდომი ცხოველებით მოძრაობას, ასევე - პირუტყვის გადარეკვას

3 აღნიშნავს გზას, რომელიც განკუთვნილია საჭაპანო ტრანსპორტით მოძრაობისათვის

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #155

მოცემული საგზაო ნიშანი - „ველოსიპედით მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ველოსიპედითა და მოპედით მოძრაობას.

155

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 კრძალავს ყველა სახის მოტოციკლის მოძრაობას

2 კრძალავს ველოსიპედითა და მოპედით მოძრაობას

3 კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #156

მოცემული საგზაო ნიშანი - „ქვეითთა მოძრაობა აკრძალულია”. - კრძალავს ქვეითთა მოძრაობას. 

156

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 აფრთხილებს გზაზე ბავშვების გამოჩენის შესაძლებლობის შესახებ

2 კრძალავს ქვეითთა მოძრაობას

3 აღნიშნავს საცხოვრებელი ზონის დასასრულს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #157

მოცემული ამკრძალავი ნიშნებიდან   II ნიშანი „სიმაღლის შეზღუდვა”    - კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს.  (მიაქციეთ ყურადღება ნიშანში პატარა შავი სამკუთხა პწიჩკები არის სიმაღლეზე ). სწორი პასუხია:  II ნიშანი.   

157

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #158

მოცემული საგზაო ნიშანი - „სიმაღლის შეზღუდვა” - კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს. ( მიაქციეთ ყურადღება ნიშანში პატარა შავი სამკუთხა პწიჩკები არის სიმაღლეზე ). 

158

მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:

1 იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს

2 იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს

3 ნიშანზე აღნიშნულზე ნაკლები დისტანციით სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #159

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან   III ნიშანი -  „სიგანის შეზღუდვა” - კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუა¬ლებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს (მიაქციეთ ყურადღება ნიშანში პატარა შავი სამკუთხა პწიჩკები არის სიგანეზე ).  სწორი პასუხია: III ნიშანი.

159

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი კრძალავს სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #160

მოცემული  საგზაო ნიშანი - „სიგანის შეზღუდვა” - კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუა¬ლებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს.

160

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიმაღლე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს

2 კრძალავს იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას, რომლის გაბარიტული სიგანე (ტვირთიანად ან უტვირთოდ) აღემატება ნიშანზე აღნიშნულს

3 მიუთითებს საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონის არეალს

 

                                                                                             

 

© ყველა უფლება დაცულია