აირჩიეთ თემა:
ყველა 1.მძღოლის, მგზავრი და ქვეითის მოვალეობა, საცნობი ნიშნები, კონვენცია 2.უწესივრობა და მართვის პირობები 3.მაფრთხილებელი ნიშნები 4.პრიორიტეტის ნიშნები 5.ამკრძალავი ნიშნები 6.მიმთითებელი ნიშნები 7.საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები 8.სერვისის ნიშნები 9.დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები 10.შუქნიშნის სიგნალები 11.მარეგულირებლის სიგნალები 12.სპეციალური სიგნალის გამოყენება 13.საავარიო შუქური სიგნალიზაცია 14.სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი სიგნალი 15.მოძრაობა, მანევრირება, სავალი ნაწილი 16.გასწრება შემხვედრის გვერდის ავლით 17.მოძრაობის სიჩქარე 18.სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია 19.გაჩერება დგომა 20.გზაჯვარედინის გავლა 21.რკინიგზის გადასასვლელი 22.მოძრაობა ავტომაგისტრალზე 23.საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტოს პრიორიტეტი 24.ბუქსირება 25.სასწავლო სვლა 26.გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი 27.ველოსიპედი, მოპედი და პირუტყვის გადარეკვა 28.საგზაო მონიშვნა 29.სამედიცინო დახმარება 30.მოძრაობის უსაფრთხოება 31.ადმინისტრაციული კანონი 32.ეკო მართვა
 
გამოკითხვა
მოგწონთ საიტი?
 
 
რეკლამა

აქ

შესაძლოა

განთავსდეს

თქვენი

სარეკლამო

ბანერი

 
 
შეკითხვების ველი (22)
 
სოფო
აპრ 25 სამ 2017
08:28
გამარჯობათ.. მაინტერესებს ამ ეტაპზე რაიმე ცვლილება ხომ არ არის თეორიულ ან პრაქტიკულ გამოცდაზე... ან ხომ არ იგეგმება რაიმეს შეცვლა? თუ გაქვთ ინფორმაცია ამის შესახებ?
ინგა
მაი 01 ორშ 2017
12:59
+სოფოგამარჯობა, ამ ეტაპზე არანაირი ცვლილება არ არ არის, იგეგმება პრაქტიკული გამოცდის ცვლილება,სავარაუდოდ გართულდება და დაემატება ქალაქში გამოცდაც.
Revaz
მაი 15 ორშ 2017
22:23
+ინგაGamarjoba inga shegidzliat rom damexmarot gamocdashi biletebis shescavla minda da tu shegidzliat
nnana
აპრ 23 კვ 2017
08:52
biletebi
Revaz
მაი 16 სამ 2017
11:10
+nnanaDiax biletebze minda vimecadino da shegidzliat rom damexmaro
ინგა
მაი 19 პარ 2017
13:19
+Revazეს საიტი არის იმისთვის, რომ სახლიდან გაუსვლელად ისწავლოთ ბილეთები, საიტზე ბილეთები დალაგებულია როგორც თემატურად ასევე არის გამოცდის სიტუაციაც, ასევე ყველა ბილეთს აქვს თავისი განმარტება (დააწკაპეთ წითელ კითხვისნიშანს) თქვენთვის გასაგებ მარტივ ენაზე, თუ ინდივიდუალურად გინდათ შესწავლა მაშინ უნდა მობრძანდეთ ავტოსკოლაში.
ბილეთების რაოდენობა 1083
B, B1: მსუბუქი ავტომობილი, კვადროციკლი
ბილეთის ნომრით ძებნა:
 
ბილეთის განმარტება #121

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  III ნიშანი -  „სხვა საფრთხეები”(სამკუთხედში ! ნიშანი) არის - გზის მონაკვეთი, რომელზედაც შეიძლება წარმოიშვას ისეთი საფრთხე, რომელიც არ არის განსაზღვრული სხვა მაფრთხილებელი ნიშნებით.  სწორი პასუხია: III  ნიშანი.

121

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელზედაც შეიძლება წარმოიშვას ისეთი სახის საფრთხე, რომელიც არ არის განსაზღვრული სხვა მაფრთხილებელი ნიშნებით?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #122

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  IV  ნიშანი - „მოხვევის მიმართულება” -აღნიშნავს შეზღუდული ხილვადობის მქონე მცირერადიუსიან გზის მრუდეზე მოძრაობის მიმართულებას −მარცხნივ ან საგზაო სამუშაოების მიმდინარეობის ადგილის შემოვლის შესაბამის მიმართულებას.  სწორი პასუხია: IV  ნიშანი.

122

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს მოძრაობის მიმართულებას შეზღუდული ხილვადობის მქონე მცირერადიუსიანი გზის მრუდეებზე, აგრეთვე საგზაო სამუშაოების მიმდინარეობის ადგილებში - შემოვლის მიმართულებას?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #123

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  IV  ნიშანი - „მოხვევის მიმართულება” -აღნიშნავს  "T"-სებურ გზაჯვარედინზე ან გზების განშტოებაზე მოძრაობის მიმართულებას (მარჯვნივ და მარცხნივ), ან საგზაო სამუშაოების მიმდინარეობის ადგილის შემოვლის შესაბამის მიმართულებას.  სწორი პასუხია: IV ნიშანი.

123

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს "T"-სებურ გზაჯვარედინზე ან გზების განშტოებაზე მოძრაობის მიმართულებას, ან საგზაო სამუშაოების მიმდინარეობის ადგილებში - შემოვლის მიმართულებას?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #124

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან  I ნიშანი -„მთავარი გზა”  (ყვითელი რომბი)  არის - გზა, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა.  სწორი პასუხია:  I  ნიშანი.

124

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზას, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #125

მოცემული  საგზაო ნიშანი არის  „მთავარი გზა” - გზა, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა. 

125

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 აღნიშნავს გზას, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა

2 კრძალავს სახიფათო ტვირთის გადამზიდი ავტომობილების მოძრაობას

3 აღნიშნავს გზას, რომელზედაც მოძრავი მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #126

 მოცემული საგზაო ნიშნებიდან III ნიშანი-„მთავარი გზის დასასრული”  აღნიშნავს  გზის იმ მონაკვეთის ბოლოს, საიდანაც იგი კარგავს მთავარი გზის სტატუსს.

126

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის იმ მონაკვეთის ბოლოს, საიდანაც ის კარგავს მთავარი გზის სტატუსს?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #127

მოცემული  საგზაო ნიშანი - „მთავარი გზის დასასრული” აღნიშნავს გზის იმ მონაკვეთის ბოლო, საიდანაც იგი კარგავს მთავარი გზის სტატუსს.

127

მოცემული საგზაო ნიშანი აღნიშნავს:

1 გზას, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა

2 გზის ვიწრო მონაკვეთს, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება, უპირატესობა საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით

3 გზის იმ მონაკვეთის ბოლოს, საიდანაც ის კარგავს მთავარი გზის სტატუსს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #128

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან II   ნიშანი -„მეორეხარისხოვან გზასთან გადაკვეთა“ აღნიშნავს ისეთ გზასთან გადაკვეთას , რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება. 

128

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ისეთ გზასთან გადაკვეთას, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #129

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან I და III ნიშნები- „მეორეხარისხოვანი გზის შეერთება“ აღნიშნავენ ისეთ გზასთან  შეერთებას, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება. 

129

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ისეთ გზასთან შეერთებას, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება?

1 მხოლოდ II და IV

2 მხოლოდ I და III

3 მხოლოდ II

4 მხოლოდ III

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #130

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან  ყველა ნიშანი არის  „მეორეხარისხოვანი გზის შეერთება“  რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება. 

130

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ისეთ გზასთან შეერთებას, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება?

1 მხოლოდ II და III

2 მხოლოდ I და IV

3 ყველა

4 არცერთი

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #131

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან III  ნიშანი - „დაუთმე გზა”  ( ტოლგვერდა სამკუთხედი წვერით დაბლა წითელი კონტურით) ვალდებულებს  მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს.

131

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #132

მოცემული საგზაო ნიშანი  -„დაუთმე გზა” (ტოლგვერდა სამკუთხედი წვერით დაბლა წითელი კონტურით) ავალდებულებს მძღოლს  გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების  მძღოლებს.

132

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 უკრძლავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას

2 კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას

3 ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლებს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #133

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან IV  ნიშანი -„მოძრაობა გაუჩერებლად აკრძალულია” (STOP) უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას „სდექ“ ხაზის წინ გაუჩერებალად.

133

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი უკრძალავს მძღოლს „სდექ“ ხაზის წინ  გაუჩერებალად მოძრაობის გაგრძელებას?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #134

მოცემული საგზაო ნიშანი - „მოძრაობა გაუჩერებლად აკრძალულია” (STOP) უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას  გაუჩერებალად,  აგრეთვე ავალდებულებს მას გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების  მძღოლებს.

134

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 კრძალავს ყველა სატრანსპორტო საშუალებით შესვლას მოცემული მიმართულებით

2 კრძალავს ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას

3 უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებალად, აგრეთვე ავალდებულებს მას გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლებს

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #135

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან II ნისანი -  „შემხვედრი მოძრაობის უპირატესობა” უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას. მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს შემხვედრ სატრან¬სპორტო საშუალებას, გზის ვიწრო მონაკვეთზე იმყოფება.

135

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #136

მოცემული საგზაო ნიშანი -  „შემხვედრი მოძრაობის უპირატესობა” უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას,  მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს შემხვედრ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც  გზის ვიწრო მონაკვეთზე იმყოფება.

136

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 აღნიშნავს გზის მონაკვეთის დასაწყისს, სადაც ერთ ან რამდენიმე ზოლზე მოძრაობის მიმართულება შეიძლება შეიცვალოს საპირისპიროდ

2 მიუთითებს გზას, რომელზედაც ტრანსპორტით მოძრაობა ერთი მიმართულებით ხორციელდება

3 უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #137

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან  III  ნიშანი - „უპირატესობა შემხვედრ მოძრაობასთან”  ანიჭებს მძღოლს უპირატესობას გზის ვიწრო მონაკვეთზე მოძრაობისას საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით.

137

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი ანიჭებს მძღოლს უპირატესობას საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით, გზის ვიწრო მონაკვეთზე მოძრაობისას?

1 I

2 II

3 III

4 IV

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #138

მოცემული  საგზაო ნიშანი - „უპირატესობა შემხვედრ მოძრაობასთან”  ანიჭებს მძღოლს უპირატესობას გზის ვიწრო მონაკვეთზე მოძრაობისას საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით.

138

მოცემული საგზაო ნიშანი:

1 ანიჭებს მძღოლს უპირატესობას საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით, გზის ვიწრო მონაკვეთზე მოძრაობისას

2 ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას

3 უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მოძრაობას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #139

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან II ნიშნის - „მეორეხარისხოვან გზასთან გადაკვეთა“ და IV ნიშნის - „მთავარი გზა”  მოქმედების ზონაში მოძრავ მძღოლს ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა. (III ნიშანი  მძღოლს უპირატესობას ანიჭებს მხოლოდ გზის ვიწრო მონაკვეთზე და არა არარეგულირებად გზაჯვარედინზე) ანუ სწორი პასუხია: მხოლოდ II და IV

139

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში ენიჭება მძღოლს არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა?

1 მხოლოდ II და IV

2 მხოლოდ I და III

3 არცერთის

4 ყველას

 

                                                                                             

 
ბილეთის განმარტება #140

მოცემული  საგზაო ნიშნებიდან I ნიშანი -  „შემხვედრი მოძრაობის უპირატესობა” და IV ნიშანი -  „უპირატესობა შემხვედრ მოძრაობასთან” იდგმება უშუალოდ გზის ვიწრო უბნის წინ. (ანუ უშუალოდ იქ სადაც საჭიროა გზის დათმობა) ანუ სწორი პასუხია:  I და IV

140

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იდგმება უშუალოდ გზის ვიწრო უბნის წინ?

1 II და III

2 I და IV

3 I

4 I და II

 

                                                                                             

 

© ყველა უფლება დაცულია